Kokousmuistio 23.9.2014 Helsingissä

Lataa muistio Kokousmuistio 23.9.2014 Helsingissä (pdf)

Tiimin kokous 23.9.2014 klo 15, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaaminen
Avattiin kokous klo 15:06.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Elina Tyynelä, sihteerinä toimii Anne Heikkinen, paikalla lisäksi Reetta Piri ja skypellä mukana Anu Härmä.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisättiin kohta 7, budjetin esittely.

4. Lokakuun tiimin kokousten ajankohdat
Kokoukset ovat 7.10. klo 16 ja 17.10. klo 17.

5. Jäsenkokousasiat
Päätettiin koostaa tiimiläisten ja työntekijöiden kuulumisista diashow. Kokoamisesta vastaa Elina. Päätettiin jäsenkokousasioiden esittelyvastuista.

6. Toimintasuunnitelma 2015
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin jäsenkokouksen käsiteltäväksi.

7. Budjetin esittely
Sini esitteli tiimille vuoden 2015 alustavaa budjettia.

8. Globalistin liittäminen osaksi Changemakerin palkitsemisjärjestelmään
Keskusteltiin Globalistin liittämisestä Changemakerin palkitsemisjärjestelmään. Asiaa kannatettiin periaatteellisella tasolla. Puheenjohtaja keskustelee asiasta vielä tarkemmin työntekijöiden sekä Globalistin päätoimittajan ja toimistussihteerin kanssa ennen päätöksiä.

9. Changemaker-viikonlopun kuulumiset
Changemaker-viikonlopun ohjelma hyvällä mallilla, osallistujia vielä kaivataan. Keskusteltiin tapahtuman mainostuksesta.

10. Vastuuviikon suunnistuksen (20.10.) Changemaker-rastin sisältö
Hyväksyttiin Changemaker-rastin sisältö esitetyssä muodossa. Päätettiin kysyä vapaaehtoisia rastin pitäjiä Helsingin paikallisryhmästä ja rauharyhmästä.

11. Kouluttajien tarjoaminen paikallisryhmille
Sovittiin, että paikallisryhmävastaava koordinoi kouluttajien tarjoamista paikallisryhmille.

12. Veroparatiisimatkat-kampanja
Kampanjaryhmästä kampanjavastaava, verkoston puheenjohtaja ja koordinaattori Sini vierailivat Stora Ensolla. Velkaryhmä kokoustaa lähitulevaisuudessa. Kampanjavastaava on mainostanut kampanjaviikkoa paikallisryhmille.

13. 10-vuotissynttäreiden kuulumiset
10-vuotissyntymäpäivien suunnittelu etenee hyvää vauhtia. Tapahtumasta vastaava harjoittelija kutsutaan seuraavaan kokoukseen kertomaan kuulumiset. Changemaker sai Helsingin seurakunnilta 5000 euron avustuksen 10-vuotissyntymäpäivien järjestämistä varten.

14. Tiimiläisten kuulumiset

15. Työntekijöiden kuulumiset

16. Ilmoitusasiat
– Jäsenkokouksen esityslista ja liitteet lähetetään jäsenistölle perjantaina.
– Tiimihaku on käynnissä perjantaihin saakka.
– Elina Tyynelä edusti Changemakeria World Alliance of Religions Peace Summitissa Etelä-Korean Soulissa 17.-19.9.

17. Muut esille tulevat asiat

18. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 16.39.