Kokousmuistio 27.2.2015

Lataa muistio Kokousmuistio 27.2.2015 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 27.2.2015 klo 14, Tampereen yliopiston kappeli

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 14.13.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Elina, sihteerinä toimii Jaro, paikalla lisäksi Sinituuli ja Laura sekä työntekijät Sini ja Pertti. Skypen kautta osallistuivat Anne ja Patrick sekä Aino, joka liittyi mukaan myöhemmin. Kokous oli päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Kampanjaryhmän kuulumiset
Kampanjaa on valmisteltu rauharyhmässä. Myös kampanjan oheismateriaaleja on suunniteltu. Lisäksi rauharyhmässä on ideoitu toriaktiviteettia. Ryhmässä on suunniteltu rengasnauhojen tekemistä: valkoisiin liuskoihin voisi kirjoittaa rauhanajatuksia ja niistä voisi tehdä ketjun, jota voisi pitää kampanjatempauksissa esillä. Myös nettisivujen kampanjamateriaali on kehitteillä. Seurakuntiin on lähdössä materiaali keväällä.

5. Paikallisryhmien määräraha
Hyväksyttiin seuraava muotoilu:

Paikallisryhmät voivat hakea Changemakerilta tukea paikallisryhmien tapaamisista aiheutuviin kuluihin suhteutettuna toimintamäärään. Tukea anoessa on ilmoitettava toimintakauden (kevät/syksy) suunniteltujen tapaamisten määrä. Lisäksi tapaamisista on tiedotettava ryhmän tiedotuskanavilla. Tukea voi hakea seuraavien kategorioiden mukaan:

Keskimäärin 1 krt/kk tai sitä harvemmin tapaava ryhmä voi hakea maksimissaan 50 euroa puolivuosittain.
Keskimäärin 2 krt/kk tai useammin tapaava ryhmä voi hakea maksimissaan 100 euroa puolivuosittain.

Tuen maksamisesta ja raportoinnista on sovittava hyvissä ajoin ennen tapaamista toimiston kanssa. Paikallisryhmiä kannustetaan myös kysymään tukea esimerkiksi paikallisseurakunnalta tai muulta taustatukijalta.

Lisättiin kokousmuistioon, että tämä päätös ei kumoa aikaisempia päätöksiä, jotka liittyvät tuen hakemiseen kiitosjuhlia ja/tai kampanjatempausta varten.

6. Edustajan ja varaedustajan valitseminen moniuskontoiseen nuorten ohjausryhmään
Patrick ja Anne olivat tiedustelleet mahdollisuutta toimia molemmat varsinaisina jäseninä. Ohjausryhmä oli hyväksynyt ehdotuksen. Tiimi valitsi sekä Annen että Patrickin edustajiksi.

7. Osallistuminen Herättäjä-juhlille
Edellisessä kokouksessa oli keskusteltu osallistumisen ehdoista. Erityisesti oli pohdittu, onko Herättäjä-juhlilla mahdollista tehdä jäsenrekryä. Herättäjä-yhdistyksen suunnalta vastattiin nyt, että maltillinen rekrytointi teltalla on hyväksyttävää. Telttapaikan hinta ei ole vielä tiedossa.

Tiimi päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessa tai sähköpostitse, jos asia vaatii kiireellistä reagointia. Odotetaan tietoa hinnasta.

8. Puhujakutsu Demolta
Changemakeriä on pyydetty esittelemään toimintaansa Demo-yhteisön tapaamisessa. Sini on ilmaissut Changemakerin alustavan kiinnostuksen osallistua tapahtumaan. Sini olisi mahdollisesti pääsemässä paikalle, minkä lisäksi toivottiin myös vapaaehtoista mukaan.

Todettiin, että asia kiinnostaa Changemakeriä. Päätettiin osallistua. Tarkemmat osallistujatiedot tarkentuvat myöhemmin.

9. Globalistin kuulumiset
Suunnitelmana on Globalistin ilmestymisaikataulun vakiinnuttaminen lukuvuosien mukaiseksi. Tänä vuonna tämä tarkoittaisi kolmea lehteä, joista keväällä ilmestyvä numero olisi tavallista kevyempi. Jatkossa Globalistia ilmestyisi kaksi numeroa vuodessa. Seuraavaan Globalistiin on tulossa myös aikaisempaa laajempi ruotsinkielinen osio, jossa on sekä Changemaker-sisältöä että asiaa keskeisestä teemasta. Painomääräksi on suunniteltu 3500 kpl, josta 1500 kpl toimistolle ja 2000 kpl Subject Aid –palveluun. Lisäpainos on tarvittaessa mahdollinen.

Ehdotettiin, että tiimi tutustuisi myöhemmissä kokouksissaan Subject Aid –palveluun ja kävisi läpi sitä, miten yhteistyö on sujunut.

10. Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin haku
Hyväksyttiin seuraava muotoilu:

Changemakerin Globalisti-lehti etsii

päätoimittajaa ja toimitussihteeriä

koordinoimaan lehden numeroiden 2/2015 ja 1/2016 toimitustyötä. Numero 2/2015 julkaistaan elokuun lopussa ja 1/2016 tammikuun alussa 2016.

Päätoimittajalta ja toimitussihteeriltä odotetaan:
– globaalin oikeudenmukaisuuden teemojen tuntemusta
– hyviä motivointi- ja tiimityöskentelytaitoja
– kokemusta kirjoittamisesta tai kuvittamisesta

minkä lisäksi päätoimittajalta odotetaan
– monipuolista kokemusta lehtityöstä ja sen suunnittelusta
– hyviä verkostoitumistaitoja
– kykyä ideoida ajankohtaisia temaattisia sisältöjä yhdessä toimituskunnan kanssa

Changemakerin ja Globalistin tunteminen helpottaa päätoimijana ja toimitussihteerinä toimimista.

Lehteä tehdään vapaaehtoisen toimituskunnan voimin. Kullekin lehdelle kootaan oma toimituskunta, joka suunnittelee lehden sisällön ja toteutuksen. Päätoimittajan tehtävä on koordinoida toimituskunnan työtä, kehittää lehteä ja tuottaa siihen sisältöä. Toimitussihteerin tehtävä on avustaa päätoimittajaa tehtävässään ja vastata osaltaan lehden aineiston hallinnasta. Globalistin, toimituskunnan ja päätoimittajan työtä tukee myös verkoston työntekijä.

Päätoimittajalle maksetaan lehtikohtainen 200 euron palkkio.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Changemaker-verkoston puheenjohtaja Elina Tyynelälle (elina.tyynela@changemaker.fi) 3.4.2015 mennessä. Päätoimittaja valitaan kevään jäsenkokouksessa 12.4.2015 Sukevalla Changemaker-viikonlopun (10.-12.4.2015) yhteydessä. Hakijoiden toivotaan osallistuvan jäsenkokoukseen ja esittäytyvän siellä.

Päätettiin avata haku.

11. Osallistuminen Turun yliopiston kehitysyhteistyöbasaariin 30.3.
Sinituuli kertoi mahdollisuudesta osallistua Turun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöbasaariin 30.3. Päätettiin osallistua tapahtumaan.

12. Tiimiläisten kuulumiset

13. Työntekijöiden kuulumiset

14. Ilmoitusasiat

  • Maanantaina 2.3. klo 16 Changemaker-viikonlopun suunnittelukokous Kirkon Ulkomaanavun toimistolla.
  • Keskiviikkona 4.3. velkaryhmän kokous. Jatkossa ryhmän on tarkoitus kokoontua joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona.
  • Changemaker-viikonlopun ilmoittautuminen on avattu. Jäsenkokous pidetään viikonlopun yhteydessä sunnuntaina 12.4. Kehotetaan kaikkia ilmoittautumaan!

15. Muut esille tulevat asiat
Ehdotettiin, että 30.3. suunniteltu tiimin kokous siirrettäisiin Turkuun, ja että tiimiläiset voisivat osallistua kehitysyhteistyöbasaariin ennen tiimin kokousta. Päätettiin siirtää kokous Turkuun sekä selvittää paikkaa tiimin kokoukselle.

Materiaalityöryhmä tulee pyytämään teemaryhmiltä osioita uuteen materiaaliin.

16. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 15.37.