Kokousmuistio 27.4.2015

Lataa muistio Kokousmuistio 27.4.2015 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 27.4.2015 kello 16, Helsinki

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 16.12.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Elina, sihteerinä toimii Riikka, paikalla lisäksi Laura, skypellä mukana Aino, Sinituuli, Johanna. Työntekijöistä paikalla Sini, Pertti ja harjoittelija Katri.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia kokouksen työjärjestykseksi.

4. Painavaa asiaa 2015 -tapahtuma
Luodaan Facebookiin tapahtumasivu, jossa koordinoidaan menemistä Painavaa asiaa 2015 – tapahtumaan ja mietitään kysymyksiä.

5. Jäsenkyselyn toteuttaminen
Jäsenkysely toteutetaan syksyllä 2015 ja tarkemmasta ajankohdasta keskustelee vielä brändäystyöryhmä.

6. Toiminnasta raportoiminen
Pertti esitteli uuden tavan toiminnan raportoimisesta. Päätettiin ottaa käyttöön kokeiltavaksi uusi tapa raportoida toiminnasta. Lisäksi toimintaohjeet paikallisryhmille tarkastetaan ja päivitetään ensi syksynä.

7. Kampanjaryhmän kuulumiset
Aino kertoi, että tiistaina 28.4. kokoonnutaan suunnittelemaan lopputempausta. Katri on laittanut kommentoitavaksi vierailuihin liittyviä PowerPoint-esityksiä.

8. Kampanjateeman valinnan ajankohta
Keskusteltiin Elinan alustuksen (neljä erilaista mallia valinnan tekemiseksi) pohjalta aiheesta ja käytännön etenemisestä esim. miten syksyn jäsenkokouksessa esitellään asiaa. Jäsenkokouksessa esitellään neljä mallia ja teemaryhmiä kannustetaan keskustelemaan malleista ennen syksyn jäsenkokousta ja tuomaan esiin mielipiteensä kokouksessa.

9. Näkyminen kesän tapahtumissa
Keskustelua käytiin, miten kartoitetaan millä kärjellä lähdetään erilaisiin tapahtumiin. Katri aloittaa havainnollistavan kaavion ”Minun tieni changemakeriksi” tekemisen ja delegoi asiaa eteenpäin. Brändäystyöryhmä kehittää ajatuksia eteenpäin.

10. Kepan osallistumiskone
Päätettiin osallistumiskoneeseen tulevan materiaalin sisällöstä.

11. Tiimiläisten kuulumiset
Käytiin läpi tiimiläisten kuulumiset.

12. Työntekijöiden kuulumiset
Käytiin läpi työntekijöiden kuulumiset

13. Ilmoitusasiat
– Kesäharjoittelija aloittaa 5.5.

14. Muut esille tulevat asiat
– Demoksen koulutus Vihdissä 19.5.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.04.