Kokousmuistio 28.9.2015

Lataa Kokousmuistio 28.9.2015 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 28.9.2015 Helsingissä

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 17.11.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Elina Tyynelä, sihteerinä toimii Jaro Karkinen. Paikalla heidän lisäkseen Anne Heikkinen, Riikka Piri sekä työntekijät Sini Tyvi ja Pertti Keinänen. Skypen kautta kokoukseen osallistuivat Johanna Kesti, Aino Tiitta ja Sinituuli Suominen. Myös Globalistin päätoimittaja Rebekka Katko osallistui Skypen kautta kokoukseen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Globalistin kuulumiset
Rebekka Katko kertoi Globalistin kuulumisia. Uusi pakolaisteemainen lehti on juuri ilmestynyt. Seuraavaa numeroa on juuri alettu ideoimaan. Lehden teemaksi pohditaan joko köyhyyttä tai ruokaturvaa, ja lehden teemaan voi vielä vaikuttaa Globalistin Facebook-ryhmässä.

Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin haku vuodelle 2016 on parhaillaan käynnissä. Heidät on määrä valita 10.10.2015 järjestettävässä jäsenkokouksessa.

5. Kampanjaryhmän kuulumiset
Aino Tiitta kertoi, että viime viikolla rauharyhmä oli keskittynyt erityisesti jäsenkokousasioiden hoitamiseen. Teemaryhmiä oli pyydetty valmistelemaan toimintasuunnitelmaa sekä kampanjaehdotuksia vuodelle 2016. Jäsenkokousasioiden jälkeen rauhanryhmä valmistelee päätöstempausta sekä ohjelmaa Changemaker-viikonloppuun. Seuraavan kerran rauharyhmä tapaa tiistaina 29.9.2015.

6. Jäsenkokousasiat
Käytiin läpi jäsenkokouksen esityslista sekä lyhyesti muutamia liitteistä. Lisäksi sovittiin esittelyvastuista jäsenkokoukselle.

7. Palautekyselyn tulosten huomioiminen syksyn toiminnassa
Keskusteltiin, millä tavalla painottaa strategisten keskustelujen ja nopeiden päätösasioiden käsittelyä tiimin kokouksissa. Päätettiin selvittää mahdollisuutta joko pitää yksi tai useampi ylimääräinen strategiapäivä loppusyksystä tai omistaa muutama loppusyksyn kokouksista strategisille asioille.

Puhuttiin myös vierailijoiden kutsumisesta tiimin kokouksiin sekä strategiatapaamisiin. Skype-osallistumisista tullutta palautetta käytiin myös läpi. Puheenjohtaja toivoo, että mikäli usein skypen kautta osallistuvilla on jotain ideoita siitä, miten heidän osallistumistaan voitaisiin tehdä paremmaksi kokemukseksi, voisi näitä ideoita lähettää sähköpostitse hänelle.

8. Jäsenkysely
Sini esitteli jäsenkyselyä varten luodun pohjan, ja siihen tehtiin jonkin verran lisäyksiä ja muutoksia. Päätettiin hyväksyä jäsenkyselylomake jäsenkyselyn toteuttamista varten. Päätettiin lähettää jäsenkysely erillisenä viestinä Changemakerin sähköpostilistalle lokakuun lopussa ja myöhemmin osana marraskuun uutiskirjettä.

9. Changemaker-viikonlopun kuulumiset
Changemaker-viikonloppuun on tulossa paljon osallistujia. Väenpaljouden uskotaan johtuvan onnistuneesta markkinoinnista sekä viestin selkeydestä. Sini esitteli viikonlopun ohjelmaa ja käytännön järjestelyjä.

10. UNOY-jäsenyys
Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

11. Tiimiläisten kuulumiset
Kuultiin tiimin jäsenten kuulumisia.

12. Työntekijöiden kuulumiset
Kuultiin työntekijöiden kuulumiset.

13. Ilmoitusasiat
– Vaasan suomalaisen seurakunnan avustus ensi vuodelle 500 euroa
– Wihurin rahaston avustus ensi vuodelle 20 000 euroa

14. Muita esille tulevia asioita
Käytiin läpi tiimihaun tilanne.

15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 19.11