Kokousmuistio 30.3.2015

Lataa muistio Kokousmuistio 30.3.2015 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 30.3.2015 klo 17, Turku

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17.01.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Elina Tyynelä ja sihteerinä Aino Tiitta. Paikalla lisäksi Laura Tiitu ja Sinituuli Suominen sekä työntekijät Pertti Keinänen ja Sini Tyvi. Skypen kautta kokouksessa mukana Jaro Karkinen, Riikka Piri (klo 18.10 saakka) ja Patrick Ahlstrand (klo 18.00 saakka).

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kampanjaryhmän kuulumiset
Kampanjaryhmän kokouksia on pidetty viime aikoina viikoittain. Kampanjan nettisivujen sisältöä ja ulkoasua on suunniteltu. Laura ja Changemakerin korkeakouluharjoittelija Katri vetävät näillä näkymin kampanjaan liittyvää koulutusta 10.-12.4. järjestettävässä Changemaker-viikonlopussa. Olisi hyvä, jos vielä joku muu Rauharyhmästä saataisiin kouluttamaan aiheesta.

5. Changemaker-viikonlopun kuulumiset
Ympäristöteemaiseen koulutukseen on haettu kouluttajaa. Ohjelman suhteen on muuten hyvä tilanne: muut puhujat ovat varmistuneet. Viikonloppuun on osallistumassa kaksi norjalaista ja yksi islantilainen changemaker. Tällä hetkellä kansainvälisten vieraiden lisäksi osallistujia on ilmoittautunut 23.

6. Jäsenkokousasiat
Esityslista ja liitteet on lähetetty jäsenistölle. Tiimin jäsenten ja vastuualueiden kuulumisten esittelyä varten on tulossa lähipäivinä mallit sähköpostitse: jokaiselta tiimiläiseltä on tarkoitus tulla esittely jäsenkokoukseen.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien tiimiläisten kesken on suotavaa jakaa esittelyvastuita. Sovittiin, että Sinituuli esittelee sääntömuutoksen ja yhteistyösopimuksen ja että teemaryhmien periaateohjelmiin liittyen Jaro esittelee Ympäristöryhmän, Laura Rauharyhmän ja Elina Velkaryhmän periaateohjelman. Sovittiin, että Elina esittelee kampanjateeman valinnan ja kampanjointirytmin muuttamista koskevan keskustelunavauksen ja että Patrick, mikäli pääsee osallistumaan, esittelee keskustelunavauksen alueellisista Changemaker-leireistä isosille. Jollei Patrick pääse jäsenkokoukseen, Elina hoitaa aiheen esittelyn.

Päätettiin selvittää mahdollisuutta jäsenkokouksen kuunteluun verkossa niille, jotka eivät pääse paikan päälle. Mikäli se on mahdollista, ilmoitetaan asiasta jäsenistölle.

7. Yhteistyöpyyntö
Changemakerille on tarjottu mahdollisuutta pitää ohjelmaosuus ja esitellä toimintaansa nuorten aikuisten tapahtumassa Oulun hiippakunnassa 13. – 14.2.2016. Päätettiin osallistua.

8. Lahjoituslinkin liittäminen nettisivuille
Tiimi totesi, että olisi hyvä pyrkiä tarjoamaan mahdollisuutta lahjoitusten tekemiseen Changemakerille verkossa esim. kerta- tai kuukausilahjoituksena. Päätettiin selvittää, millaisia teknisiä toteutusmahdollisuuksia verkossa on varainhankinnan suhteen.

9. Changementor-konseptin kehittämisidea
Päätettiin, että Changementor-konseptia lähdetään kehittämään. Elina, Laura ja työntekijät aloittavat suunnittelun.

10. Strategiaviikonloppu vai strategiapäivä syksylle
Päätettiin kokeilla strategiapäivää strategiaviikonlopun sijaan syksylle 2015. Mikäli ajankohta päätetään Turun paikallisryhmäpäivän yhteyteen, strategiapäivä voidaan pitää Turussa. Mikäli strategiapäivää varten sovitaan jokin muu ajankohta, se pidetään pääkaupunkiseudulla.

11. Kutsu SommerSNU:hun
SommerSNU on tänä vuonna 21.–27.6.2015. Päätettiin, että lähetetään kaksi edustajaa Suomesta ja julkaistaan hakuilmoitus, kun virallinen kutsu on saapunut.

12. Yhden hinnalla –tapahtuma: esittelypöytä
Yhden hinnalla –tapahtuman järjestöbasaarista on tarjottu Changemakerille esittelypöytäpaikkaa lauantaille 16.5.2015 klo 11–17 150 euron hintaan. Changemakerin kesäharjoittelija osallistuu tapahtumaan, ja myös vapaaehtoisia on näillä näkymin tulossa tapahtumaan melko paljon. Päätettiin ottaa esittelypöytäpaikka Changemakerille.

13. Avustuspyyntö Jyväskylän paikallisryhmältä
Jyväskylän paikallisryhmältä on tullut pyyntö 50 euron avustuksesta kuluvan kevään toimintaan. Päätettiin myöntää ryhmälle sen hakema avustus.

14. Kampanjanettisivujen toteutus
Kampanjan kotisivujen ilmeestä on puhuttu Rauharyhmässä.

Keskusteltiin uutisarkiston käytännön toteuttamisesta kampanjanettisivuille. Sini esitteli vaihtoehdot: halutaanko uutiset näkyviin sekä kampanjasivulle että Changemakerin etusivulle vai halutaanko uutiskohtaisesti mahdollisuus rajata uutisten näkymistä vain jompaankumpaan tai ei kumpaankaan. Päätettiin alkuperäisen sivustorakenteen mukaisesti, jolloin uutiset tulevat sekä kampanjasivun uutisarkistoon että etusivulle.

15. Tiimiläisten kuulumiset

16. Työntekijöiden kuulumiset

17. Ilmoitusasiat

  • Riikka ja Elina tapasivat Stora Enson edustajia 12.3.2015. Tapaamisessa keskusteltiin veroraportoinnista.
  • Changemaker on mukana Kehys ry:n järjestämässä ohjelmassa Sosiaalifoorumissa 26.4.2015 klo 13.15. Changemaker on luvannut vetää tapahtumassa Take a step forward –harjoitteen.
  • Sini on edustanut Suomen Changemakeria 30.3.2015 kansainvälisessä keskustelunavauksessa nuorisoyhteistyöstä ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ACT-Allianssissa.
  • Changemakerin kesäharjoittelija on valittu. Hän aloittaa 5.5.2015.
  • Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtajan sijaisena aloittaa 1.5.2015 Jouni Hemberg. Hän toimii tehtävässä kolme vuotta.

18. Muut esille tulevat asiat
Ehdotetaan jäsenvastaavalle jäsenrekrytoinnin käytännön mallien kehittämistä: miten jäsenrekrytointiin osallistuvat voivat ottaa erilaiset kohderyhmät huomioon? Mahdollisesti voidaan pitää ideointityöpaja aiheeseen liittyen syksyn strategiapäivässä, mutta aiheen pohdinta lienee paikallaan jo ennen tulevan kesän tapahtumia. Paikallisryhmäpäivään voitaisiin järjestää koulutus siitä, miten kohdata ihmisiä jäsenrekrytointikärjellä.

Keskusteltiin Changemakerin painomateriaalien ulkoasusta, joka on joissakin tilanteissa otettu vastaan lapsellisena kohderyhmään nähden. Todettiin, että tällä hetkellä käytössä olevaa materiaalia on jäljellä vielä niin paljon, että uuden ilmeen suunnittelu ei ole vielä ajankohtaista.

19. Kokouksen päättäminen.
Kokous päätettiin klo 19.22.