Kokousmuistio 7.2.2016

Lataa kokousmuistio 7.2.2016 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

 

Tiimin kokous 7.2.2016 klo 13:00 Vainiemi, Sipoo
Kokousmuistio

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa klo 13:01.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ronja Karkinen, sihteerinä toimii Noora Mattila.

Paikalla Patrick Ahlstrand, Laura Tiitu, Sini Savolainen, Jaro Karkinen, Anne Heikkinen, Jaana Rissanen, Pertti Keinänen, Sini Tyvi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Muutamaata-kategorian pättäminen

Valittiin muutamaata-nettipalvelun kategoriaksi, jonka alle Changemaker asetetaan, ”ihmisoikeudet ja tasa-arvo”.

5. Rekrytestin tekeminen

Suunnitellaan rekrytesti Changemakerin ständeille, jotta kiinnostuneet löytävät mukaan itseään kiinnostavaan toimintaan. Jäsentyöryhmä tekee rekrytestin.

6. Changemaker-isosleiri

Pyritään liittämään leiri osaksi seurakuntien omaa nuorisotoimintaa ja seurakuntien resursseilla. Lähetetään tiedusteluviestiä yhteistyöstä pääkaupunkiseudun seurakuntiin ja kartoitetaan kiinnostusta ja mahdollisuuksia leirin toteuttamiseen.

7. Changemaker-esittelystä toimintaan – miten uudet jäsenet saadaan mukaan?

Tehdään yksi hitaan journalismin artikkeli ja mennään Haagaheliaan messuille esittelemään Changemakeria Globalistipainotteisesti.

8. Ympäristö

-liikakalastuskampanjan kuulumiset:

Taustamateriaali google-docsissa, 25.2. vierailu maa- ja metsätalousministeriöön, seuraavaksi visuaalisten asioiden pohdinta ja käytännön asiat vetoomukseen liittyen. 17.2. kokous Helsingissä, aiheena markkinointi- ja viestintäsuunnitelman tekeminen.

-Ilmastoyhteistyön pohdintaa:

Asia otetaan myöhemmin uudelleen käsittelyyn.

9. Rauha

Jätettiin käsittelemättä.

10. Velka

Ryhmän perehtyminen työn alla.

11. Kansainvälisyys

Kansainvälisyydeltä halutaan hyviä kohtaamisia, ajatusten vaihtoa ja satunnaisia vapaaehtoisvaihtoja. Puheenjohtajisto miettii tarkemmin seuraavaan kokoukseen, mitä kv-kokoukselle esitetään.
Changemaker International-sivut poistetaan tietoturvasyistä. Tiedot siiretään talteen Changemakerin nettisivuille, jonne lisätään kv-osio.

12. Tiedotus

Instagram-tiimi, haastattelut ja blogit työn alla.

13. Globalisti

Lehtityöpajat on muutettu toimittajakouluiksi, joista seuraava on 13.2. Toimituskunnan kokous pidetään tässä yhteydessä. Seuraava Globalisti on liikakalastuskampanjan teemanumero.

14.Jäsenet

Erilaisia tapahtumia ja paikallisryhmävierailuja suunniteltu. Humakilla 24.2. järjestöpäivä, johon Changemaker osallistuu.

15. Tapahtumat

Educa-messuilla oli hyvin vapaaehtoisia. KranniKospelissa tullaan tekemään jäsenrekrytointia. Kartoitetaan osallistumista Ripariralliin Vantaalla 19.3. Kesäkiertueen tiimoilta ilmoittauduttu Maailma kylässä-festareille. Herättäjä-juhlat on toinen kesän iso tapahtuma, johon osallistutaan. Kesäkiertuetta kevennetään ja panostetaan tapahtumiin osallistumisessa määrän sijasta laatuun.

16. Koulutus

Kevään Changemaker-viikonlopussa kampanjatempaus lauantaina, jäsenkokous sunnuntaina.

17. Toimiston kuulumiset

Kuultiin toimiston kuulumiset.

18. Ilmoitusasiat

Vpj edusti kristityn näkökulmaa Fokus ry:n järjestämässä YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon ”Yhteiset arvomme” -paneelissa. Changemaker esitteli toimintaansa yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa Ungdomars Kyrkodagar-tapahtumassa.

19. META

Ei muita esilletulevia asioita.

20. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14:57.