Kokousmuistio 8.6.2015

Lataa Kokousmuistio 8.6.2015 (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 8.6.2015 Helsingissä

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.20.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksessa olivat paikalla Elina, Anne, Laura (sihteeri) sekä työntekijöistä Pertti. Skypen kautta kokoukseen osallistui Aino, Patrick ja Johanna.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin kohdaksi 14 syksyn ensimmäiset tiimin kokoukset.

Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

4. Norjan SommerSNU:hun lähtevien edustajien ohjeistaminen
Ohjeistettiin Norjan SommerSNU:hun osallistuvia Rebekkaa ja Patrickia toiveista, joita tiimi haluaa esittää. Ohjeistuksiin kuului muun muassa paljon viestinnällistä keskustelua.

5. Kampanjaryhmän kuulumiset
Aino ja Riikka olivat Oslossa Youth Against Violence –konferenssissa 4.6. Konferenssissa keskusteltiin väkivaltaisesta ekstremismistä ja sen vaikutuksista nuoriin.

Aino kertoi päivittäneensä kampanjan tavoitteet.

6. Kesän ja syyskauden fb-mainosbudjetti
Kannatettiin Facebook-mainontaan käytettävän rahallisen panostuksen lisäämistä. Painotetaan tapahtumanäkyvyyttä, mutta budjettia voi käyttää myös sivutykkäyksien keräämiseen tai erilaisiin tiedonantotyyppisiin päivityksiin. Päätettiin varata loppuvuodelle 500-600 euroa Facebook-mainontaan.

7. Yhden hinnalla -tapahtuman nuorten suunnitteluleiri
Yhden hinnalla -tapahtuman nuorten suunnitteluleiri järjestetään Tampereella 18.-20.9.2015. Suunnitteluleirille on toivottu osallistujia Changemaker-verkostosta. Pertti ehdotti, että avataan haku verkoston jäsenille kyseistä tapahtumaa varten. Ehdotus sai kannatusta, ja päätettiin avata haku Changemakerin edustajaksi Yhden hinnalla -tapahtuman suunnitteluleirille.

8. Esitys Changementor-konseptin kehittämiseksi
Pertti esitteli ajatuksen Changemaker-konseptin kehittämiseksi. Ehdotuksen mukaan Changementoreita ryhdyttäisiin keräämään aktiivisesti tapahtumissa, joissa on runsaasti nuorten parissa työskenteleviä henkilöitä. Näille mentoreille lähetettäisiin uutiskirjeen pohjalta kahdesti vuodessa sähköposti, jossa voitaisiin kertoa esimerkiksi verkoston kuulumisista. Mentoreille kerran vuodessa järjestettävästä Changementor-tapaamisesta luovuttaisiin. Mentoreille lähetettäisiin Globalisti kotiosoitteeseen. Lisäksi nettisivuille tehtäisiin tarvittavat korjaukset konseptin kehittämisen myötä.

Pertin ehdotus sai tiimissä kannatusta ja päätettiin kehittää konseptia ehdotuksen mukaisesti.

9. Esitys yksityislahjoitusten keräämiseksi
Tiimi on aiemmin keskustellut lahjoituslinkin lisäämisestä Changemakerin nettisivuille. Pertti on selvittänyt asiaa, ja ehdotti, että luotaisiin keräys Ulkomaanavun omakampanja.fi-sivulle. Ehdotus sai kannatusta, ja päätettiin perustaa omakampanja.fi-keräys. Lahjoitusmahdollisuuden ollessa olemassa lahjoitusmahdollisuuksista tiedotetaan esimerkiksi Changemakerin nettisivuilla.

10. Alueelliset nuorisoleirit
Elina kertoi esitelleensä kevään jäsenkokouksessa jäsenvastaava Patrickin ajatuksia alueellisista nuorisoleireistä. Ajatus oli saanut kannatusta ja asiaa pitäisi ryhtyä selvittämään. Patrick kertoi valmistelleensa asiaa jo eteenpäin ja jatkaa asian työstämistä.

11. Osallistuminen Turun mahdollisuuksien torille
Anne kertoi saaneensa kutsun osallistua Turun mahdollisuuksien torille 20.9. Päätettiin osallistua mahdollisuuksien torille.

12. Liittyminen Ilmasto.org:iin
Keskusteltiin liittymisestä Ilmasto.org:iin. Liittymistä kohtaan oltiin myönteisiä, mutta jäsenmaksuasiat täytyy varmistaa ennen lopullista liittymispäätöstä.

13. Tiimihaku vuodelle 2016
Tiimihakuun valittu toimikunta toivoo tiimihaun tueksi kahta blogikirjoitusta tiimiltä. Toinen olisi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan näkökulmasta ja toinen tiimiläisen näkökulmasta. Blogitekstien tarkoitus on avata tiimin työtä sekä kannustaa ihmisiä hakemaan tiimiin. Elina ja Anne tarjoutuivat kirjoittamaan. Tiimiläisten toivotaan myös kannustavan verkoston jäseniä hakemaan tiimiin. Tiimihaku aukeaa alkusyksystä.

14. Syksyn ensimmäiset tiimin kokoukset
Päätettiin, että syksyn ensimmäiset tiimin kokoukset pidetään keskiviikkona 19.8. kello 16 Helsingissä ja keskiviikkona 2.9. kello 16 Helsingissä.

15. Tiimiläisten kuulumiset
Käytiin läpi tiimiläisten kuulumiset.

16. Työntekijöiden kuulumiset
Käytiin läpi työntekijöiden kuulumiset.

17. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

18. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita

19. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 16.06.