Liite 1: Kampanjaehdotukset jäsenkokoukselle 10.10.2014

A) Rauharyhmä ehdottaa Changemakerin vuoden 2015 pääkampanjateemaksi nuorten väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemistä. Väkivaltainen radikalisaatio määritellään ilmiönä, jossa väkivalta oikeutetaan oman ryhmän etujen ajamiseksi, esimerkiksi viholliskuvia hyödyntämällä (Väkivaltaisen radikalisaation määritteli elokuussa 2014 Changemaker-Akatemia). Rauharyhmä ehdottaa, että vuoden 2015 pääkampanjassaan Changemaker toimisi väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemiseksi yhteistyössä radikalisaatiota tutkineen Changemeker Akatemian ja aiheesta kampanjoivan Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Rauharyhmän perustelut:

• Aihe on erittäin ajankohtainen.
• Yhteistyökampanjassa voisimme hyödyntää kolmen osapuolen (Changemaker, Changemaker-Akatemia ja Kirkon Ulkomaanapu) voimavaroja, asiantuntemusta ja kokemusta.
• Nuoret tarvitsevat kokemuksen siitä, että heillä on parempia vaikuttamisen keinoja kuin väkivalta.
• Changemakerille olisi nuorisojärjestönä luontevaa pyrkiä näkyvästi edistämään nuorten osallisuutta, tuoda nuorten ääntä kuuluville ja toimia pääkampanjan yhteydessä konkreettisesti nuorten voimaantumisen edistämiseksi.
• Aihe on tarpeeksi laaja, joten siitä löytyy helposti lokaalia ja globaalia oikeudenmukaisuutta esille tuova kampanjakärki.

B) Velkaryhmä ehdottaa Changemakerin vuoden 2015 kampanjateemaksi yrityshaasteeseen keskittyvää kampanjaa veroparatiisiteema lähtökohtana.

Changemaker on ollut vuonna 2014 mukana järjestöjen yhteisessä Veropara-tiisimatkat-kampanjassa. Suuryritysten verovälttely murentaa pohjaa hyvinvoinnilta kaikkialla maailmassa. Kehitysmaista virtaa rahaa veroparatiiseihin ja rikkaisiin maihin yhdeksänkertaisesti koko maailman kehitysyhteistyövarojen verran. Olemme vaatineet kansainvälisesti toimivia suomalaisia suuryrityksiä raportoimaan kirjanpitonsa avoimesti jokaisesta maasta, jossa ne toimivat. Avoimuus toisi veronmaksun vapaamatkustajat esiin.

Veroparatiisikeskustelu on edelleen ajankohtainen. Siksi velkaryhmä haluaa jatkaa yritysten haastamista ja kannustamista maakohtaiseen raportointiin. Vuonna 2014 Changemaker loi keskusteluyhteyden Stora Ensoon, KONEeseen ja UPM-Kymmeneen. Keskustelua näiden yritysten kanssa on hyvä jatkaa ja syventää. Lisäksi Changemaker voisi laajentaa yrityshaastetta muihin kansainvälisiin suomalaisiin yhtiöihin ja seurata poliittisen päätöksenteon edistymistä.

Jäsenet voivat esittää myös lisää kampanjateemaehdotuksia jäsenkokouksessa