Changemakerin rauhateeman periaateohjelma

Lataa Changemakerin rauhateeman periaateohjelma 2018 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Changemakerin rauhateeman periaateohjelma

Hyväksytty jäsenkokouksessa 14.4.2018

Changemaker nostaa esille Suomen ja suomalaisten vastuun maailman aseellisissa konflikteissa. Taloudelliset kytköksemme ilman läpinäkyvyyttä ja eettisesti kestäviä valintoja voivat pitkittää ja vaikeuttaa konflikteja.

Changemaker vaatii, että Suomen valtion on osallistuttava aktiivisesti siviilikriisinhallintaan ja edistettävä inhimillistä turvallisuutta kehitysyhteistyön keinoin. Kaikkia ulko- ja turvallisuuspoliittisia toimia on tarkasteltava rauhan ja turvallisuuden näkökulmasta ja niiden tulee kestää eettinen tarkastelu. Suomella on mahdollisuus parantaa globaalia turvallisuutta paitsi itsenäisenä toimijana, myös merkittävien kansainvälisten instituutioiden, kuten Euroopan Unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien, jäsenenä.

Suomen tulee aseiden vientilupia myöntäessään ottaa huomioon eettiset perusteet. Lisäksi Suomen tulee noudattaa kansainvälisiä asekauppasopimuksia ja ratifioida rypäleaseet kieltävä Oslon sopimus. Suomen tulee edistää asekaupan valvontaa ja huolehtia siitä, että sen omistamat yhtiöt ja yksityinen sektori eivät hyödy meneillään olevista konflikteista tai niiden pitkittymisestä.

Yksityistä kansalaista on kannustettava vastuulliseen kuluttamiseen. Yritysten tulee selvittää tuotteidensa ja käyttämiensä raaka-aineiden alkuperän mahdolliset vaikutukset konflikteihin ja puuttua ongelmatapauksiin.

Changemaker tekee rauhankasvatustyötä ja YK:n päätöslauselma 2250:n mukaisesti kannustaa erityisesti nuoria toimimaan rauhan puolesta, sekä tekee aktiivisesti yhteistyötä Suomen 2250-verkoston kanssa.