Tiimin kokous 17.2.2017

Lataa kokousmuistio (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Kokousmuistio

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 18:12

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii Matias Uusisilta, sihteerinä toimii Sini Savolainen.
Paikalla lisäksi Jaana Rissanen, Hanna Ylikangas ja Noora Mattila (Skypessä) sekä työntekijät Sini Tyvi ja Jonas Biström.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Hallinto ja talous

 • Yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen
  – Matias, Sini ja Sini Tyvi kokoavat kevään aikana tasa-arvosuunnitelman.
 • Valmistautuminen tapaamiseen Kirkon Ulkomaanavun edustajien kanssa
  – Tapaaminen on 2.3. kello 16-17:30 Matias kertoo kampanjasta ja vaikuttamistoiminnasta, Jaana tapahtumista ja yhteistyöstä kirkon kasvatuksen kentällä ja Hanna kertoo jäsenten osallistamisesta toimintaan. Annin toivotaan kertovan kansainvälisestä toiminnasta. Jos Sini S. pääsee paikalle, hän kertoo teemaryhmien toiminnasta. Toiveena on kuulla Ulkomaanavun Shoulder to shoulder-toiminnasta ja muusta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävästä työstä Suomessa, sekä muista työmuodoista.
 • Tiimin kokouksen yhteydessä Sini Tyvi pitää tiimille talouskatsauksen verkoston rahoitukseen ja talouteen.

5. Vaikuttamistoiminta

 • Kampanja
  – Kampanjakoulutus oli lauantaina 11.2. Jyväskylässä ja –kokous 15.2. Helsingissä. Kampanjastartti pidetään 6.3. Jyväskylässä. Nettisivut julkaistaan viikolla 8, julkaisun yhteydessä lähetetään kaikille verkoston jäsenille uutiskirje joka käsittelee kampanjaa.
 • Teemaryhmät
  – Ympäristöryhmän seuraava kokous on 8.3. ja talousryhmän kokous 27.2. Molemmat ryhmät pohtivat kampanjaideoita.

6. Koulutus

 • Changemaker-viikonloppu
  – Suunnittelu hyvässä vauhdissa. Kouluttajia on saatu buukattua.
 • Muu koulutus ja vierailut
  – Jaro vieraili Nurmon seurakunnassa Seinäjoella isosleirillä. Vierailu meni hyvin ja saa jatkoa. Tulevaisuudessa tarkoitus kartoittaa useampia aktiiveja joilla mahdollisuus tehdä vierailuja seurakuntiin.

7. Tapahtumat

 • Yhden hinnalla
  – Yhden hinnalla tapahtumassa Changemaker järjestää luovan vaikuttamisen työpajan.
 • Changemaker mukaan Säihke-leirille?
  – Kootaan työryhmä. Alustavasti ajatus on että Matias menee leirille vetämään roolipeliä. Toteutukseen haetaan mukaan vapaaehtoisia mm. Facebookin kautta.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

Käytiin läpi paikallisryhmien kuulumisia.

9. Tiedotus

 • Globalisti
  – Globalisti 1/2017 on matkalla painoon. 2/2017 suunnittelu alkaa helmikuussa. Tulevan numeron teema on todennäköisesti naiset ja kehitys. Lehtityökoulutus 18.2., aiheena haastattelut ja tarinallinen kerronta.

10. Kansainvälinen toiminta

 • Kansainvälisten asioiden ryhmä
  – Ryhmä kokoontui 9.2. Skypessä. Pohdittiin mahdollisuuksia tehdä yhteistä kampanjointia sisarverkostojen kanssa esim. somessa. Seuraava kokous 6.3.
 • Kutsu Norjan Changemakerin SommerSNU-tapahtumaan 28.6.-2.7.
  – Ilmoitetaan että lähetämme 1-2 osallistujaa.

11. Sidoryhmät ja yhteistyöhankkeet

 • Nuorten Agenda 2030 -ryhmä
  – Kannustetaan changemakereitä hakemaan ryhmään ja valituksi tullessaan kertomaan ryhmän toiminnasta myös verkostolle.

12. Mobiilivideohanke

Videohankkeen lyhytdokumentteja esitetään Helsingissä Dubrovnikissa 21.2. kello 18. Hämeenlinnassa käynnissä työpajoja ja Oulussa toiminta alkamassa. Turussa voisi olla myös mahdollisuus toiminnan jatkamiseen.

13. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

14. Muut esille tulevat asiat

Changemaker-viikonlopun ilmoittautuminen alkaa 1.3.

15. Kokouksen päätös

Päätettiin kokous klo 20:03