Tiimin kokous 2.3.2017

Lataa kokousmuistio (pdf, avautuu uuteen ikkunaan)

Kokousmuistio

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 17:32

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Matias Uusisilta, sihteerinä toimi Sini Savolainen.
Paikalla lisäksi Hanna Ylikangas, työntekijät Sini Tyvi ja Jonas Biström ja harjoittelija Senja Matilainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Hallinto ja talous
a. Kuulumiset tapaamisesta Kirkon Ulkomaanavun edustajien kanssa
– Tapaamisessa keskusteltiin vaikuttamistoiminnan yhteistyömahdollisuuksista. Keskustelussa todettiin ettei yhteistyöperiaatteiden päivittämiselle ole tarvetta.

b. Valmistautuminen jäsenkokoukseen: alustava esityslista
– Jäsenkokouksen esityslistalle lisätään keskustelun avaaminen jäsenrekisterin ja jäsenyyden muutostarpeista. Konkreettisia muutosehdotuksia pohditaan seuraavassa tiimin kokouksessa.

5. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanja
– Nettisivuja ei ole julkaistu vielä mutta ne ovat hyvin valmiit. Kampanjastartti saattaa siirtyä. Sini S. selvittää puolueiden piirijärjestöjen yhteystiedot tällä viikolla.
b. Teemaryhmät
– Talousryhmälle etsitään uutta vetäjää, myös rauharyhmä on edelleen vailla vetäjää. Ympäristöryhmä kokoustaa seuraavan kerran 8.3.
c. Muu vaikuttamistoiminta
i. Changemakerin logon käyttö Hiilivapaa Suomi-kuntavaalikampanjassa
– Päätettiin että logoa voi käyttää.

6. Koulutus
a. Changemaker-viikonloppu
– Viikonlopun ilmoittautuminen on auennut 1.3. ja viikonlopulla on myös oma Facebook-tapahtuma. Tilaa on 40:lle ja tavoite on saada se täyteen. Viikonloppuun on saatu paljon erilaista laadukasta sisältöä. Tapahtumaa on mainostettu mm. seurakuntiin ja jäsenille.

7. Tapahtumat
a. Kirkko2025 Nuorten tulevaisuusseminaari: Changemakerin edustajat
– Hanna selvittää mahdollisia edustajia.
b. Kirkkopäivät Turussa 19.-20.5.
– Changemaker ilmoitettu mahdollisuuksien markkinoille tiimin sähköpostipäätöksen mukaisesti

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Jäsenten palkitsemisjärjestelmä
– Keskusteltiin palkitsemisjärjestelmän uudistamisesta. Keskustelua jatketaan toisessa tiimin kokouksessa.

9. Globalisti
– Toimituskunnan kokous on järjestetty ja siihen osallistui kahdeksan henkilöä. Lehteä tehdään innokkaasti. Globalisti 1/2017 tulee taittajalta pian.

10. Kansainvälinen toiminta
a. Hakemus Palestiinasta liittyä International Changemaker Network –verkostoon
– Päätettiin että asiasta päätetään sähköpostilla keskiviikkoon 8.3. 2017 mennessä

11. Sidoryhmät ja yhteistyöhankkeet
a. Sini Tyvi edustaa Kirkon Ulkomaanapua Suomen Ekumeenisen neuvoston lapsi- ja nuorisotyön jaostossa. Häneen voi olla yhteydessä kirkkojen väliseen yhteistyöhön liittyvissä asioissa ja hänelle voi vinkata miettimisen arvoisia asioita aiheeseen liittyen.
b. Kuultiin Mirna Ahon raportti Norjan Student Weekend-tapahtumasta. Tapahtumassa oli ollut norjalaisten Changemakereiden lisäksi osallistujia kansainvälisestä Communication for Change-projektista. Tapahtumassa oli esillä Norjan kampanjaryhmien toimintaa, muun muassa viime vuoden lääkkeiden saatavuutta käsittelevä kampanja ja paikallisen rauharyhmän lennokkikampanja. Norjan tuleva kampanja tulee käsittelemään ilmasto- ja talouskysymyksiä ja haastamaan valtiotason poliitikkoja.

12. Mobiilivideohanke
a. Helsingin näytös oli menestys. Hanke pääsi näytöksen jälkeen sekä YLEn että MTV3:n pääuutislähetyksiin. Hanke sai myös muuta näkyvyyttä. Hanke rullaa hyvin.

13. Ilmoitusasiat
– Toimistolla on 1.3. aloittanut uusi harjoittelija, Senja Matilainen.

14. Muut esille tulevat asiat
– Sini on lomalla viikon 11.

15. Kokouksen päätös
Päätettiin kokous klo 18.56