Tiimin kokousmuistio 7.6.2014 Helsingissä

Lataa muistio Tiimin kokousmuistio 7.6.2014 Helsingissä (pdf)

Tiimin kokous 7.6.2014 klo 10, Luotsikatu 1A, 4.krs

MUISTIO

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Kokous avattiin klo 10.12.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Paikalla olivat Elina (pj), varajäsen Hanna, Laura, Sonja skypeitse, Eva ja Pertti.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

4. Veroparatiisimatkat-kampanja
Veroparatiisimatkat -kampanjan jatko on avoin, sillä hallitus hyväksyi toukokuussa kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman. Changemakerin postikorttikampanjassa on allekirjoitettu 1392 korttia tähän mennessä, mikä on suuri määrä. Ti 10.6. Elina, Eva ja Riikka käyvät UPM:llä. Tapaamisia suunnitellaan myös muiden yritysten kanssa. Kevään aikana tehtiin 3 kouluvierailua, niitä on tulossa syksyllä Ouluun ja mahdollisesti myös Tampereelle.

5. 10-vuotissynttäreiden kuulumiset
Juhlien aikataulun tarkentuminen ja viestinnän suunnittelu sidosryhmille ovat meneillään. Juhliin on tarkoitus kutsua myös entisiä työntekijöitä ja tiimiläisiä. Synttäriharjoittelijana aloittaa syyskuun alussa Virva Luoto. Yliopisto tarjoaa rahallista tukea harjoitteluun, niin että harjoittelu voisi kestää 3kk kokopäiväisesti.

6. Kansainvälisen kokouksen asialista
Ehdotetaan kahta tarkastajaa kansainvälisten kokousten pöytäkirjalle ja avoimuutta sen päätöksistä sekä pöytäkirjojen lisäämistä nettiin. Kannatettiin, että hakemuslomake kansainväliseen Changemaker-yhteisöön tulisi olla kansainvälisillä nettisivuilla, samoin Guidelines-dokumentti, johon hakemuslomakkeessa viitataan. Ehdotetaan, että uuden yhteisön käsittelystä huolehtii sen maan verkosto, jolle hakemus on jätetty. Se tiedottaa hakemuksesta muiden maiden verkostoille. Se huolehtii, että liittymisasiasta järjestetään skypekokous ja että asia käsitellään kolmessa kuukaudessa. Keskusteltiin siitä, millä enemmistöllä hakemus voidaan hyväksyä ja millä perusteilla hyväksyä/hylätä. Ehdotetaan, että luotaisiin kriteeristöpohja hakemuksen hyväksymiselle. Sen pohjalta käytäisiin liittymiskeskusteluja ja voitaisiin yhdessä todeta, täyttääkö hakija kriteerit vai ei. Jos kriteeripohjaa ei saada vähään aikaan aikaiseksi, hyväksymme toistaiseksi äänestyksen uuden yhteisön liittämisestä kansainväliseen verkostoon. Tässä tapauksessa tiimi ehdottaa, että hyväksymiseen tarvittaisiin 2/3 kansainvälisen yhteisön kannatus.
Guidelines -dokumentin sisällöstä tulisi saada yksimielisyys ja terävyyttä sisältöön. Kun dokumentti on päivitetty, tulee se siirtää heti nettisivuille ja jakaa kaikkien saataville.
Toivottiin, että kansainväliset kokoukset suunniteltaisiin kaksi vuotta eteenpäin rahoitushakemusten takia. Suomeen toivotaan vuoden 2016 kokousta, joka sijoitettaisiin Changemaker-viikonlopun yhteyteen.
Keskusteltiin siitä, että kansainvälisille nettisivuille saataisiin muidenkin maiden twiitit kuin Norjan. Tästä koituvat kustannukset tulisi jakaa eri maiden kesken. Muita vaihtoehtoja voisi olla tietyt hashtagit poimiva (esim. #cmint) Twitter-feedi tai kansainvälisen Twitter-tilin luominen.
Keskusteltiin myös kansainvälisistä kampanja-aiheista ja eri maiden kampanjamateriaalien jakamisesta muille. Kannatettiin kansainvälisen viestinnän tehostamista ja kevyitä kampanjayhteistyön muotoja.

7. Changemakerin edustajien valinta SommerSNUhun
Hakijoita oli 1 henkilö, Hanna Asikainen. Hanna poistui kokoushuoneesta päätöksen ajaksi. Hänet valittiin. Reetta Piriin otettiin puhelimitse yhteyttä, että saatiin päätösvalta.

8. Paikallisryhmäpäivän kuulumiset
Paikallisryhmäpäivä on 30.8. Tampereella. Kesäkiertueharjoittelija Laura Kumpuniemi on päivässä mukana.

9. Syksyn Changemaker-viikonlopun kuulumiset
Yritetään jatkaa kevään koulutuksen linjaa, että teemat näkyisivät koulutuksissa. Reetta on yhteydessä Changemaker-akatemiaan, jotta sen osallistujilta saataisiin rauhateemainen koulutus. Velkaryhmä ehdottaa omaksi teemakseen vaihtoehtoista talousjärjestelmää. Suunnitelmat ovat lähteneet hyvin käyntiin, Reetta vastaa ohjelmasta.

10. Syksyn jäsenkokouksen kellonaika ja kokouspaikka
Jäsenkokous pidetään pe 10.10. Seinäjoella. Kirkkoherra on varannut tilan ja seurakunta tarjoaa mielellään kahvit. Kokous alkaa klo 14, ja aikaa varataan 4 tuntia.

11. Globalistin kuulumiset
Globalistin taittotyöstä tuli 10 erihintaista tarjousta. Näyttää siltä, että vanha taittaja hyväksytään jatkajaksi.

12. Kesä- ja heinäkuun uutiskirjeet
Ideoita uutiskirjeiden aiheiksi saa kertoa Evalle.

13. Paikallisryhmien tukemisen kehittäminen
Eva ehdottaa, että haettaisiin alueellisia vapaaehtoisia, jotka tukisivat paikallisryhmien toiminnan jatkuvuutta. Ehdotetaan tehtävän pituudeksi alkusyksystä loppukevääseen. Asiasta puhutaan lisää tulevissa tiimin kokouksissa.

14. Tiimin palautekysely
Linkki tulee sähköpostiin, aikaa vastata on elokuun loppuun. Palautteet käsitellään anonyymisti. Eräpäivä on 4.8.

15. Tiimiläisten kuulumiset

16. Työntekijöiden kuulumiset

17. Ilmoitusasiat
Synttäriharjoittelijaksi on rekrytoitu Virva Luoto.

18. Muut esille tulevat asiat
Elina tekee doodleäänestyksen elo-syyskuun kokouksista, aikaa vastata on kesäkuun loppuun. Tiimin strategiaviikonloppu on 12.-14.9.
Kunniajäseneksi nimittäminen tullee mahdolliseksi synttäreiden yhteydessä.
Syyskuussa Nuorten Keskus järjestää nuorille leirin, jonne toivotaan muutamaa Changemakeria osallistujaksi.
Seuraava tiimin kokous pidetään ti 17.6. klo 15 3. kerroksen neuvotteluhuoneessa Luotsikadulla.

19. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 13.03.