Tiimin kokouksen muistio 11.4.2017

Avaa kokousmuistio (pdf, avautuu uuteen ikkunaan)

 

Tiimin kokous 11.4.2017 Klo 16 Kirkon Ulkomaanavun toimisto,

Eteläranta 8, 00130 Helsinki

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin Klo 16:12

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja Matias Uusisilta (Skypessä)

Sihteeri Noora Mattila

Hanna Ylikangas

Jaana Rissanen

Senja Matilainen

Sini Tyvi

Jonas Biström

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

4. Hallinto ja talous

raportointi OKM:lle -keskeiset asiat uudesta selvityslomakkeesta

– Sini esitteli lomakkeen tiimille.

5. Vaikuttamistoiminta

Koti kunnasta -kampanjan kuulumiset

– Ei hirveän suurta someilmiötä, mutta hyvä pitää asiaa esillä vielä vaalien jälkeenkin, esimerkiksi ottamalla yhteyttä päättäjiin. Rauharyhmä suunnittelee kampanjan jatkoa seuraavassa kokouksessaan.

Kesäkampanja

– Suunnittelu etenee: Kampanja pakkopalautuksia vastaan. Suunnitellaan ständeillä toteutettavaa toiminnallista osiota ja kampanjaan liittyvää informaatio-osiota nettisivuille. Seuraava suunnittelukokous ensi viikolla.

Teemaryhmät

– Rauharyhmä suunnittelee kesäkampanjaa. Seuraava kokoontuminen huhtikuun aikana.

– Talousryhmän vastaavan etsiminen jatkuu, mahdollinen vastaava tiedossa.

– Ympäristöryhmä siirtyy valmistelemaan ensi vuoden kampanjaa, ja kokoontuu säännöllisesti.

Muu vaikuttamistoiminta

– Eilen tapaaminen Kirkon Ulkomaanavun Myanmarin toimiston edustajan kanssa. Suunnitellaan, voisiko Suomesta joku mennä vierailemaan Myanmarissa nuorten rauhaleireillä, ja voitaisiinko sieltä tehdä vastavierailu.

6. Koulutus

. Changemaker-viikonloppu

– Viikonlopusta saatiin kaikenkaikkiaan positiivista ja tyytyvästä palautetta. Ohjelmaan toivottiin enemmän taukoja ja ryhmäytymistä.

Muu koulutus ja vierailut

– Tapiolan seurakunnassa järjestettiin viikko sitten koulutusta Changemakerista ja vaikuttamistyöstä rippikoululaisille. Jaro on tehnyt aktiivisesti kouluvierailuita kevään aikana. Pohdittava,

 

koostettaisiinko seuraavista kampanjoista valmis koulutusmateriaali esim. koulu- ja seurakuntavierailuita varten.

7. Tapahtumat

. Changemakerin edustaja Kirkko2025-tulevaisuusseminaariin

– Edustajaa ei olla tähän mennessä saatu. Hanna kyselee vielä vanhoilta aktiiveilta.

Kevään ja kesän tapahtumat ja niiden vastuuhenkilöt

– Yhden hinnalla ja Kirkkopäivät: vastuuhenkilöä etsitään vielä

– Mahdollisuuksien tori: Matias

– Herättäjäjuhlat: Sini ottaa vastaan vapaaehtoisten ilmoittautumiset

– SuomiAreena: Matias kysyy Ronjaa

– Säihke-leiri: Matias vastuussa

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

. Paikallisryhmätoiminnan kehittäminen

– Matias ja Hanna sopivat palaverin paikallisryhmien kehittämisestä.

Jäsenyyden kehittäminen

– Jäsenkokouksessa suunniteltiin, että jäsenille menisi viiden vuoden välein kysely jäsenyyden jatkamisesta, ja lisäksi 29-vuotiaille. Siirretään asian pohtiminen tiimille myöhempään kevään kokoukseen.

9. Tiedotus

– tiedotus toimii tavalliseen tapaan.

10. Globalisti

– ensimmäinen ilmestyy vapuksi, toinen heinäkuussa.

11. Kansainvälinen toiminta

. SummerSnu 28.6.-2.7.

– Voidaan lähettää kaksi osallistujaa. Laitetaan ilmoitus avoimesta hausta uutiskirjeeseen.

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

– Changemaker yhteistyökumppanina reilut seurakunnat-hankkeessa, mikä näkyi Changemaker-viikonlopun koulutuksessa.

13. Mobiilivideohanke

– Omin sanoin-hankkeen nettisivut avattu. Videot mahdollisesti mukaan kesäkampanjan tapahtumiin, esim. taustalle screenille pyörimään.

14. Ilmoitusasiat

– Ei ilmoitusasioita.

15. Muut esille tulevat asiat

– Seuraavan tiimin kokouksen ajankohta siirtyy. Päätetään uusi aikataulu doodlessa.

– Hanna tiimin edustaja syksyn harjoittelijahakuun.

16. Kokouksen päättäminen

– Kokous päättyi Klo 17:29