Tiimin kokouksen muistio 11.5.2017

Avaa kokousmuistio (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

KOKOUSMUISTIO

 

 

 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 16:08

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja Matias Uusisilta

Sihteeri Anni Valden (Skypessä)

Senja Matilainen

Noora Mattila (Skypessä)

Jonas Biström

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

 

 1. Hallinto ja talous

 

 1. Vaikuttamistoiminta
 2. i. Kesäkampanja

– Kampanjaan tehty matkatoimistologo ja kortteja. Muuten kesäkampanja on                    hyvällä mallilla. Rauhanryhmän Facebookissa on linkkejä kampanjan eri osiin,         joihin voi vielä ideoida lisää juttuja. Vielä pohditaan kenelle kortteja suunnataan                       kampanjan lopuksi.

 

 1. Teemaryhmät

– Ympäristöryhmän seuraava tapaaminen on 26.5. jossa aletaan suunnittelemaan            ensi vuoden kampanjaa.

– Talousryhmään on löytynyt kaksi ehdokasta vetäjiksi. Jonas tapaa molemmat                  ehdokkaat. Jonas oli myös Brysselissä käymässä, josta sai hyviä ja                     mielenkiintoisia juttuja talousryhmälle kerrottavaksi mm. veronkiertoon       liittyvissä asioissa.

– Rauhanryhmä jatkaa kesäkampanjan parissa.

 

 1. Muu vaikuttamistoiminta

– Kirkonulkomaanavun vaikuttamistiimi totesi, että 2250 luo Changemakerille                  paljon uusia mahdollisuuksia. Changemaker onkin hakenut 2250-vastuuhenkilöä                    ja tehtävästä oli kiinnostunut Jenna Pystynen.

 

 1. Koulutus

 

 1. Tapahtumat
 2. SommerSNU –edustajien valinta

– Hakemuksia tuli yksi. Edustajiksi valittiin Pyry Mikkonen ja tiimistä Anni    Valden.

 

 1. Kirkon kasvatuksen päivät 2018 ohjelmaehdotus

– Changemaker laittaa ehdotuksen, että tulee esittelemään kehittämiään      toiminnallisia harjoitteita, joilla nuoria voi innostaa rauhaan liittyvien                   kysymysten pohtimiseen ja toimintaan. Työpaja, jossa mietittäisiin miten      nuorten kanssa voisi keskustella rauhasta. Koitetaan saada mukaan nuoria ja            heidän mielipiteitään rauha teemasta, siitä miten keskutella rauhasta ja mikä             kiinnostaisi nuoria.

– Tiimi jatkaa pajan sisällön pohtimista syksyn kokouksissa.

 

 1. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

 

9.Tiedotus

– Kesäkampanjan/kesäkiertueen mainostamista, Noora etsii myös vielä         haastateltavaa, mutta muutama ehdokas on mielessä.

 

 1. Globalisti

– Taittajaa ei olla saatu kiinni, mutta yritetään saada alkuvuoden Globalisti   painosta ulos ennen Maailma kylässä –tapahtumaa. Yritetään saada Globalisti ja                paikallistoiminta opas opettajien käyttämään Subject 8 –palveluun.

 

 1. Kansainvälinen toiminta
 2. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet
 3. Mobiilivideohanke
 4. Ilmoitusasiat
 5. Muut esille tulevat asiat

 

 1. Kokouksen päättäminen

– Kokous päättyi klo 17:03