Tiimin kokouksen muistio 11.6.2018

Tiimin kokousmuistio 11.6.18. (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous, Eteläranta 8, klo 17

 1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 17.20.

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii Jaro Karkinen ja sihteerinä Helmi Nevalainen. Muut läsnäolijat ovat Julia Manni, Hanna Ylikangas ja työntekijät Jonas Biström, Sini Tyvi ja Katariina Väisänen. Kokous on päätösvaltainen.

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista tällaisenaan.

 1. Hallinto ja talous

a) Sinin äitiyslomasijainen Katariina esittäytyi

b) Syksyn ensimmäiset kokoukset ja strategiapäivä:

Tiimin strategiapäiväksi sovittiin lauantai 11.8.18. klo 13-19. Katariina selvittää saunan varausmahdollisuutta, jolloin illanviettoa voitaisiin jatkaa paikalla vielä kokouksen jälkeen.

Syksyn ensimmäisen kokouksen ajankohdaksi valittiin maanantai 13.8. klo 15-17, sihteerinä toimii Hanna Ylikangas. Syksyn toinen kokous maanantai 3.9. klo 17-19, sihteerinä Helmi Nevalainen.

c) Talouskatsaus:

Käytiin läpi budjetin toteutumista tähän mennessä. Budjettia on vielä selvästi jäljellä. Rahaa on kulunut odotettua vähemmän esimerkiksi paikallistoimintaan, matkakuluihin ja kevään Changemaker-viikonloppuun. Pääkampanjan tapahtumabudjetissa olisi vielä käytettävää, joten syksyn tapahtumiin olisi varaa panostaa.

 1. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät

a) Kampanjoiden eteneminen:

Asevientivaikuttaminen etenee hyvin, Ronja Karkinen toimii toimitussihteerinä asekauppamateriaalia tuottavassa työryhmässä. Yritysvastuukampanjaan on suunnitteilla tehdä jo vuoden 2018 puolella materiaalia, tämän käytännön toteuttamista selvitetään. Ruokaturvakampanjan vetoomuskortteja allekirjoitettiin Maailma Kylässä –viikonlopun aikana noin 650 kappaletta, mikä on onnistunut suoritus.

Changemaker on ilmoitettu Turun mahdollisuuksien torille 16.9.2018.

Jyväskylän paikallisryhmä aikoo myös osallistua Jyväskylän mahdollisuuksien torille 18.8. ja järjestää myöhemmin lokakuussa isomman ruokaturvapaneelin osana yliopiston kestävän kehityksen viikkoa.

 1. Koulutus

a) Syksyn Changemaker-viikonlopun suunnittelu etenee, runko on saatu valmiiksi. Suunnittelu jatkuu kesän jälkeen. Viikonlopun teemoina ovat mm. rauha ja yritysvastuu.

 1. Tapahtumat

Nettisivuille tulossa postaus syksyn tapahtumista.

 1. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

Syksyn strategiapäivässä tiimin sisäisiä vastuita tulee ehkä jakaa uudelleen.

Syksyn paikallisryhmävinkit on julkaistu nettisivuilla.

 1. Tiedotus

Vertailtiin nettisivu-uudistuksen eri vaihtoehtoja ja mietittiin visuaalista ilmettä. Sini välittää tiimin mielipiteet eteenpäin sivujen toteuttajille.

 1. Globalisti

Kevään lehti ilmestyi, päätoimittajan mukaan kaikki on sujunut hyvin. Pyritään järjestämään päätoimittajan ja/tai toimitussihteerin ja tiimin tapaaminen syksyn ensimmäisten kokousten yhteyteen.

 1. Kansainvälinen toiminta

a) Kansainvälinen kokous ja Suomen kannat:

Kansainvälinen ryhmä tapasi viime viikolla.

Kv-ryhmä esittää, että Suomen Changemakerin tulisi lisätä ACT Alliancen kanssa yhteistyötä enemmän kuin yhteistyötä kansainvälisen CM-verkoston kanssa ja ehdottaa tätä toimintamallia myös kansainväliselle kokoukselle. Kahden vuoden välein järjestettävien kansainvälisten kokousten sijaan ehdotetaan puolen vuoden välein tapahtuvaa Skype–kokousta.

Jaro nosti esiin ongelmat kansainvälisen verkoston kommunikoinnissa ja epäselvyyksissä liittyen eri maiden järjestöjen aktiivisuuteen ja toiminnan laatuun. Näiden ongelmien ratkaisuissa voisi auttaa kahdenkeskinen yhteistyö eri maiden CM-yhteisöjen kanssa sekä verkoston yhteisten sääntöjen tarkistaminen ja uudistaminen. Keskusteltiin kommunikoinnin parantamisesta eri maiden välillä. Tätä voitaisiin edistää tekemällä kuulumisten vaihdosta säännöllisempää, jolloin kaikki voisivat olla perillä siitä mitä muualla tapahtuu.

Hanna ehdotti yhteistyötä Kambodzan verkoston kanssa esimerkiksi yhteisen kampanjan muodossa.

Tiimi evästi Hannaa edistämään kansainvälisessä kokouksessa näkökantoja, että

 • kansainvälinen CM-verkosto toimisi jatkossa löyhemmin (Norjan ehdotus, kohta 3 kokouksen asialistalla) ja keskittyisi yhteistyöhön ACT Alliancen kanssa (kohta 2)
 • jäsenyys verkostossa muutettaisiin vapaasta hakemisesta enemmän kutsuperustaiseksi (valmiita linkkejä olisi jo olemassa). Changemakeriyden ytimessä ei pelkkä nuorten osallisuus vaan todellinen mahdollisuus päättää haluamastaan toiminnasta.
 • fyysiset tapaamiset pyrittäisiin järjestämään osana muita kokouksia, esimerkiksi ACT Alliancen yhteydessä. Mahdollisuuksien mukaan yksittäiset henkilöt muiden maiden CM-verkostoista voisivat vierailla toistensa viikonlopuissa. Pääkokouskanava olisi Skype.
 • kansainvälinen CM-verkosto keskittyisi enemmän kokemusten ja ideoiden vaihtamiseen. Sen sääntöjä tulisi yksinkertaistaa mahdollisimman kevyiksi.
 1. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

Kirkkohallituksen edustajan tapaaminen sujui hyvin, mutta keskustelussa nousi esiin kirkkohallituksen menojen leikkaaminen, mikä voi vaikuttaa Changemakerin saamaan rahoitukseen tulevaisuudessa.

 1. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

 1. Muut esille tulevat asiat

Sini sai tiimiltä aplodit ja lahjan vanhempainvapaalle jäämisen kunniaksi ja kiitoksena Changemakerille tekemästään pitkästä ja tärkeästä työstä.

 1. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 18.58.