Tiimin kokouksen muistio 12.4.

Tiimin muistio 12.4.2018 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Tiimin kokous 12.4.2018, Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, Helsinki

1. Kokouksen avaus

 

 

Avattiin kokous ajassa 17.09.

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

Puheenjohtajana Jaro Karkinen, sihteerinä Julia Manni, lisäksi paikalla Helmi Nevalainen ja Iida Silfverhuth, työntekijät Sini Tyvi ja Jonas Biström. Helmi paikalla vain kohtien 1.-4. ajan, jolloin tiimi oli myös päätösvaltainen.

 

3. Esityslistan hyväksyminen

 

Päätäntäasiat käsiteltävä ensin. Lisättiin kohtaan 11. Kansainvälinen toiminta; kv-kokouksessa käsiteltävät asiat. Muuten hyväksytään sellaisenaan.

 

4. Hallinto ja talous

a) Keskusteltiin, halutaanko tilata Rauhan tekijät -materiaalia lisää, alun perin tilattu 2000 kpl, joista jäljellä vajaa 800. Rauhan teemavuosi jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Pyydetty tarjoukset eri määrillä mahdollisesta lisäpainoksesta. Päätettiin tilata 1500 kpl lisää.

b) Keskusteltiin Rauhan tekijät -materiaalin toimittamisesta SubjectAid-palvelun kautta. Todettiin, että Changemakerin materiaaleilla on ollut hyvä menekki, joten toimitetaan 400 kpl.

c) Changemakerin aiemmat kirjekuoret loppuneet. Pyydetty tarjoukset eri määrillä. Päätettiin tilata kirjekuoria lisää, 4000 kpl isompia ja 1000 kpl pienempiä.

d) Keskusteltiin Changemaker-edustajasta koordinaattorin rekryyn, tiimiläisistä käyettävissä mahdollisesti Iida tai Helmi, kysytään vielä muilta tiimiläisiltä. Päätös sähköpostilla ensi viikon aikana.

 

Helmi poistui kokouksesta, emme ole enää päätäntävaltaisia.

 

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät

Käytiin läpi tulevia ja menneitä teemaryhmien koulutuksia ja tapaamisia. Päätettiin siirtää talousryhmän teemailtaa viikolla eteenpäin, esitellä tulevat tapaamiset Changemaker viikonlopussa ja pistää ilmoittautumislista kiertämään viikonloppuna. Esitellään viikonlopun teemaryhmän kokoontumisessa kyseisen teemaryhmän tulevat tapahtumat.

 

 

6. Koulutus        

Miten saisimme viikonlopun uudet jäsenet aktivoitumaan toimintaan mukaan. Mahdollisuus ”tilata” ruokaturvakoulutus omalle paikkakunnalle, innostus paikalliseen kampanjointiin. Mietittiin jäsenkokouksessa päätettävän vaalitoimikunnan tilannetta.

 

 7. Tapahtumat

 

 

Kesätapahtumien päivystäjärekryn aloitus mahd. pian (esim. Maailma kylässä ja Herättäjäjuhlat).

 

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

 

Paikalllisryhmän perustamiseen vinkit nettisivuille.

 

9. Tiedotus

 

Changemakerin facebook-ryhmään ilmoitus vaalitoimikuntaan liittymisestä. Blogikirjoitusten julkaisujen aikataulutus nettisivuille. Kuvia pitää ottaa enemmän kaikesta toiminnasta.

 

10. Globalisti

 

Kuvia kaivataan lisää. Julkkarit tulossa, tiimi mainostaa.

 

11. Kansainvälinen toiminta

Youth CoPin seuraava kokous lähiaikoina. ACT:n Advisory group on advocacyn Skype-kokous ensi maanantaina 16.4. Mitä tavoitteita kv-toiminnassa, kommunikaation säännöllistäminen, verkostojen kuulumiset, konkreettisia päätöksiä ja selkeät toimintaperiaatteet esim. koejäsennyys asioissa. Jäsenyyden ehtojen selkeyttäminen, prosessin selkeyttäminen, esim. toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja säännöt liitteeksi jäsenhakemukseen. Ehdotettiin joitakin vaatimuksia, mitä pitää tapahtua koeajan aikana. Ehdotettiin toimintaraportin vaatimista jäseniltä ja koejäseniltä puolenvuoden tai vuoden välein. Ehdotettiin myös säännöllistä skype-kokoustamista (esim. 3 kk välein) verkostojen välillä.

 

 12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

 

 

Pisara 2019 –suurleirin kokous tulossa, vapaaehtoinen mukaan suunnitteluun.

Kasvatuksen päivien palaveri ollut.

Pelastakaa lapset ry:ltä yhteistyöpyyntö.

 

13. Ilmoitusasiat

 

Ei ilmoitusasioita.

 

14. Muut esille tulevat asiat

 

Nettisivujen päivitys uuteen graafiseen ilmeeseen. Entisten kampanjoiden nykyinen tilanne näkyviin nettisivuille. Mietittiin, miten puututaan, jos joku asia jää tekemättä, mietitään asiaa seuraavassa tiimin kokouksessa.

 

15. Kokouksen päättäminen

 

Päätettiin kokous ajassa 19.21.