Tiimin kokouksen muistio 13.8.

Muistio löytyy myös täältä (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 13.8.2018 kello 15, Eteläranta 8, Helsinki

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 15:32.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksessa läsnä tiimin jäsenet Jaro Karkinen, Helmi Nevalainen, Hanna Ylikangas ja
Laura Tiitu ja Skypen kautta Matias Uusisilta, sekä koordinaattorit Sara Latvus ja Katariina Väisänen.
Puheenjohtajana toimii Jaro Karkinen ja sihteerinä Helmi Nevalainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

4. Hallinto ja talous
a. Saran esittäytyminen

b. Syksyn ensimmäiset kokoukset

Tiimin syyskauden kokoukset järjestetään maanantaisin 3.9. (sihteerinä Hanna), 24.9.
(sihteerinä Matias), 15.10. (sihteerinä Laura), 29.10. (sihteerinä Julia) 12.11.
(sihteerinä Iida), 26.11. (sihteerinä Laura), 10.12. (sihteerinä Matias), klo 17-19.

c. Tiimin vastuutehtävien päivittäminen

Kokonaisuudessaan vastuutehtävien koetaan jakautuneen hyvin tiimiläisten kesken.
Suomen Changemakerin on päätetty olevan nykyään vastuussa CM:n
kansainvälisestä yhteistyöstä. Tämän johdosta joitakin Hannan tehtäviä voidaan
mahdollisesti jakaa muiden tiimiläisten kesken.
Jäsenvastaavan toimenkuvan kanssa on ollut pientä epäselvyyttä. Laura ottaa
yhteyttä Seinäjoen uuteen paikallisryhmään sinne tehtävää vierailua varten.

d. Vuoden 2018 tavoitteiden edistyminen

Jäsenten sitouttaminen: Perustettiin uusi paikallisryhmä Seinäjoelle.
Toiminnan jatkuvuus läpi kesän: Maailma Kylässä ja Herättäjäjuhlat olivat
onnistuneita. 2019 kesällä voisi mahdollisesti osallistua vielä pariin muuhun
Uusien toimijoiden innostaminen mukaan: aletaan suunnitella
paikallisryhmäpäivää loppuvuodelle.
Toimintaryhmien toiminta: jokaiselle teemaryhmälle on jo suunniteltu syksylle
toimintaa, kuten seminaareja.
Ruokaturvakampanjaa jatketaan vuodenvaihteen jälkeen 2-3 kuukaudella vuoden
2019 keväällä tapahtuvien eduskuntavaalien takia.
Näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen: Twitter on ollut kesällä aika hiljainen,
sitä voisi aktivoida syksyllä.
Sujuva siirtymä seuraavaan vuoteen: Koordinaattorit koordinoivat teemaryhmien
uusien vetäjien hakua.

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät
Syksyllä teemaryhmien tapaamisessa keskustellaan tulevan yritysvastuukampanjan
mahdollisesta yhteistyöstä.

6. Koulutus
a. Syksyn CM-viikonloppu

Kaikki viikonlopun puhujat on varmistettu.

b. Kuulumiset kesän vierailuilta

Kesän aikana tehtiin vierailuja rippileireille.

c. Vaikuttamiskurssi ja Globalisti-koulutus

7. Tapahtumat
a. 2250-kuulemistilaisuus

b. Yritysvastuuseminaari

Seminaarin suunnittelu on edennyt hyvin, seminaarin tila on myös varattu.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

9. Tiedotus
a. Tiedotussuunnittelukokous syksyllä
Pidetään erillinen tiedotusaiheinen kokous syksyllä. Käsiteltävinä aiheina esimerkiksi
sosiaalinen media ja nettisivut.

10. Globalisti

11. Kansainvälinen toiminta
SommarSnussa päätettiin, että Somalia ja Pakistan otetaan Changemakerin jäseniksi.
Päätettiin että ActAlliancen kanssa on enemmän yhteistyötä. Kv-kokous on tästä lähin kaksi
kertaa vuodessa.
Suomi on nyt kv-yhteistyön vastuuvuorossa, seuraavana Kenia. Vastuu vaihtuu vuoden
välein.
Norjan CM:n uusi kampanja käsittelee myös asevientiä.

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet
Jaro menee keskiviikkona 15.8. Ulkoministeriön tapaamiseen, jossa on mukana eri
nuorisojärjestöjä, ja keskustellaan kehitysyhteistyöstä.
Katariina kävi kokouksessa liittyen Changemakerin ja Sisäministeriön yhteistyöhön.

13. Ilmoitusasiat

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16:58.