Tiimin kokouksen muistio 19.2.

Tiimin muistio 19.2.2018 (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 17.15.

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Paikalla olivat puheenjohtaja Jaro Karkinen, sihteerinä Laura Tiitu, paikalla lisäksi Iida Silfverhuth, Hanna Ylikangas, Matias Uusisilta (skypellä) ja työntekijät Sini Tyvi ja Jonas Biström.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin kohta 4c.

4. Hallinto ja talous

a. Tiimin tapaaminen KUA:n edustajien kanssa

Järjestetään 12.3.2018 klo 15 toimistolla. Käydään läpi yhteistyöperiaatteet, Changemakerin kuulumiset, kampanja ja kannanotot (Jaro esittelee) sekä kansainvälinen yhteistyö (Hanna esittelee). Iida kertoo Changemakerin tavoitteista tälle vuodelle.

b. SommerSNU-edustajien osallistumismaksu

Norjan Changemaker pyytänyt muita Pohjoismaita maksamaan omien edustajiensa osallitumismaksun, noin 85 e/hlö, jotta Norja voi tukea kauempaa tulevien lentokuluja. Päätettiin maksaa Suomen edustajien osallistumismaksut. Haku toiseksi kv-kokouksen edustajaksi on avattu, Hanna on jo aiemmin päätetty toiseksi lähtijäksi.

c. Erasmus+ hakemus

Sini valmistellut yhdessä KUA:n Kambodzan ja Myanmarin toimistojen ja paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa rahoitushakemusta EU:n Erasmus+ -ohjelmaan yhteisen koulutushankkeen toteuttamiseksi. Teemoina rauha ja vaikuttaminen. Hakemuksen deadline 8.3.

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät

a. Kampanjan kuulumiset & ruokaturvakannanotto

Kampanja starttaa 20.2. Jyväskylässä. Nettisivuille tulee vetoomus allekirjoitettavaksi. Tiedote kampanjasta lähtee 20.2. ja tempaus Helsingissä lähiviikkoina.

b. Kirje tasavallan presidentille ruokaturvasta

Keskusteltiin mahdollisista pienistä muokkauksista kirjeeseen. Jaro hioo sen loppuun.

c. Teemaryhmien teemaillat

Järjestetään kevään aikana yhteensä 4-5 teemailtaa. 22.3. klo 15 Pasilan rauhanasemalla rauhajärjestöjen yhteinen tapaaminen asekauppoihin vaikuttamisesta. Kysytään edustajaa rauharyhmästä.

6. Koulutus  

Changemaker-viikonlopun ilmoittautuminen on avattu. Keskusteltiin vierailupyynnöistä ja vapaaehtoisten rekryämisestä niihin.

7. Tapahtumat

a. Tenttikahvien järjestäminen TYT:n kanssa 16.3.

Pidetään esillä Changemakeria yleisesti, rauhamateriaalia ja riparipakettia. Laura osallistuu, Iida ehkä.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

Ei käsitelty aikataulusyistä tässä kokouksessa.

9. Tiedotus

Keskusteltiin tiedotuksen käytännöistä. Yhtenäinen linja nettisivujen päivityksen ja somen kanssa, mielellään sama henkilö tekee.

10. Globalisti

Uusi Globalisti on ilmestynyt ja on myös netissä luettavissa. Järjestetään Globalistin postitustalkoot ja liitetään mukaan kirje tervetuloa osallistumaan toimintaan (Iida tekee). Postitustalkoot toimistolla 28.2. klo 16-20. Iida laittaa tiedon fb:hen vapaaehtoisille.

11. Kansainvälinen toiminta

a. Suomen kanta uusiin jäsenhakemuksiin.

Uusiin hakemuksiin todettiin liittyvän vielä epäselvyyksiä. Tiimi päätti valtuuttaa kv-ryhmän tekemään asiasta lopullisen päätöksen lisäselvitysten jälkeen.

Matias poistui kokouksesta.

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

a. Changemakerin edustaja NAVI-verkostoon

Edustajaa on kysytty, vastausta odotetaan.

13. Ilmoitusasiat

Oltiin tukemassa tervehdyksellä Don´t send Afghans back -mielenilmausta.

Omin sanoin -videoiden näytös 8.3. Tampereella.

Sini oli Kirkon kasvatusasioiden neuvottelukunnassa kertomassa Changemakerin toiminnasta ja rauhamateriaalista.

14. Muut esille tulevat asiat

Jaro ja Sini olivat Oulussa 10.2. Sun kanssa me -tapahtumassa esittelemässä kampanjaa.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 19.33.