Tiimin kokouksen muistio 2.5.2017

Avaa kokousmuistio (pdf, avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 2.5.2017 Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 17.07.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii Matias Uusisilta, sihteerinä toimii Hanna Ylikangas.

Paikalla lisäksi Senja Matilainen sekä työntekijät Sini Tyvi ja Jonas Biström, Skypellä mukana Jaana Rissanen.

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Päätösasiat päätettiin käsitellä kokouksen alkupuolella.

4. Vuositavoitteiden väliarvio

a. Kävimme ensin läpi jokaisen yksittäiset arviot omasta vastuualueestaan.

5. Hallinto ja talous

6. Vaikuttamistoiminta

a. Kampanja

i. Kesäkampanjan suunnittelu edistyy mukavasti. Vapaaehtoisten saanti mukaan ja aktivointi ollut haasteena, kampanjan kanssa on enää käytännön hommia ja suunnittelu- ja valmistelutyö on valmista.

b. Teemaryhmät

Talousryhmän mahdollinen uusi vetäjä on tavattu ja tähdätään siihen, että saadaan toukokuun lopulla järjestettyä ensimmäinen teemailta. Ympäristöryhmän seuraava kokoontuminen on 26.5. Rauharyhmän toiminta on tiiviisti pakolaiskampanjan yhteydessä.

c. Muu vaikuttamistoiminta

 

7. Koulutus

a. Changemaker-viikonloppu

i. Lokakuun Changemaker-viikonlopun suunnittelua aloitetaan nyt, seuraava suunnittelupalaveri on 9.5.

b. Muu koulutus ja vierailut

i. Kaksi vierailupyyntöä Tampereen eteläiseen seurakuntaan: Riparivierailu 14.–21.6. välisenä aikana sekä vierailu Jatkikselle 18.–20.8. Hanna ja Matias ilmaisivat kiinnostuksensa kesäkuun riparivierailuun, mutta tarkkaa päivämäärää ei vielä osata sanoa. Jatkikselle ei löytynyt tiimistä vierailijaa.

8. Tapahtumat

a. Changemakerin edustaja Kirkko2025-tulevaisuusseminaariin

i. Edustajaa ei saatu.

b. Hiippakunnan nuorten aikuisten tapahtuma Oulussa helmikuussa 2018

i. Matias osallistuu Skypellä 8.5. pidettävään kokoukseen.

9. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

a. Paikallisryhmätoiminnan kehittäminen

i. miten varmistetaan, että verkosto toimii paikallisesti ja valtakunnallisesti kattavasti?

Nettisivuilla olevia tietoja paikallisryhmistä päivitetään ajankohtaisemmaksi, joillakin nettisivuilla listatuilla paikallisryhmillä ei ole viime aikoina ollut aktiivista toimintaa. Paikallisryhmille etsitään uusia vetäjiä esimerkiksi facebook-ryhmien ja sähköpostilistan kautta ja painotetaan, että paikallisryhmän perustaminen on helppoa ja matalan kynnyksen toimintaa. Myös henkilökohtaisempia sähköposteja voi laittaa ihmisille, jotka ovat uusia jäseniä tietyllä paikkakunnalla ja siten rohkaista perustamaan paikkakunnalle omaa paikallisryhmää. Myös paikallisryhmän perustamista täysin uudelle paikkakunnalle tulee tukea. Paikallisryhmille voidaan myös mainostaa mahdollisuutta, että sinne tulisi vierailemaan esimerkiksi tiimin jäseniä tai työntekijöitä toiminnan tueksi. Suurissa kaupungeissa tapahtumia on enemmän, mutta esimerkiksi Vaasaan, Joensuuhun tai Ouluun olisi hyvä saada yksittäisiä tapahtumia. Pohdittiin, tulisiko liittymislomakkeeseen lisätä mahdollisuus ilmoittaa puhelinnumeronsa, jotta voitaisiin viestiä ja kysellä vapaaehtoisia myös tekstiviestillä tai Whatsappilla. Tervetulosähköposteissa voidaan jo kysellä, olisiko jäsenellä kiinnostusta alkaa paikallisryhmän tai teemaryhmän aktiiviksi tai vetäjäksi, ja tervetulosähköposteissa tulee mainostaa seuraavia tapahtumia. Kesällä voisi järjestää enemmän tapahtumia, joihin ohjata vaikkapa Maailma kylässä-festivaalilla liittyviä uusia jäseniä, esimerkiksi kesäkuun tai heinäkuun lopulla voisi olla teemaryhmän tapahtuma, johon ohjata uusia jäseniä. Mietitään kesän piknik- ja muut vastaavat tapahtumat seuraavissa toukokuun tiimin kokouksissa.

10. Tiedotus

Facebookia voisi päivittää aktiivisemmin ja sinne voisi jakaa enemmän juttuja. Olisi hyvä löytää päivittäin joku juttu jaettavaksi.

11. Globalisti

a. Globalistin painosmäärät 2017

i. Kevään numerolle otetaan pienempi painosmäärä ja syksyn lehteen panostetaan enemmän. Tämä johtuu kevään numeron myöhästymisestä. Tarkkaa painosmäärää mietitään vielä tarkemmin ja kevään numeron tarkkaa ilmestymisaikaa ei vielä osata sanoa, mutta tavoitteena on saada se ilmestymään Maailma kylässä-festivaaleille mennessä. Ajateltiin, että kevään numeroa tulisi 2000 kappaletta ja syksyn lehteä 5000 kappaletta.

12. Kansainvälinen toiminta

a. SommerSNU

i. Hakemuksia tullut yksi, ja hakuaikaa on jäljellä vielä 10.5. asti. Tapahtumaa mainostetaan vielä, jotta hakemuksia saataisiin lisää.

Tiimin kokous 2.5.2017 Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

 

13. Sidoryhmät ja yhteistyöhankkeet

a. Kirkon kasvatuksen päivät

i. On toivottu rauhateemaista ohjelmaa. Kirkon ulkomaanavun kanssa on mietitty sinne ohjelmaa. Mietittiin ohjelmaa, jossa voitaisiin tuoda juuri Changemakeria esiin. 15.5. pitää olla jätettynä ohjelmaehdotus, ja ehdotusta voidaan suunnitella vielä seuraavassa tiimin kokouksessa.

14. Mobiilivideohanke

a. Videoita on jaettu Facebookissa paljon ja ne ovat saaneet tykkäyksiä ja huomiota.

15. Ilmoitusasiat

a. Avustusta on saatu Vaasan suomalaiselta seurakunnalta, Oulun seurakuntayhtymältä ja Espoon seurakuntayhtymältä.

16. Muut esille tulevat asiat

17. Kokouksen päätös

Päätettiin kokous klo 18.53.