Tiimin kokouksen muistio 24.9.

Tiimin kokous  24.9. 2018 klo 17, Eteläranta 8, Helsinki

Kokouksen muistio löytyy myös täältä (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 17.05.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Paikalla Helmi Nevalainen, Matias Uusisilta, Jaro Karkinen (Skype) skeä työntekijät Elsa Pakkasvirta, Sara Latvus ja Katariina Väisänen.

3. Esityslistan hyväksyminen

 Jaro toimii puheenjohtajana ja Matias sihteerinä. Ei olla päätösvaltaisia, joten tehdään päätösasiat sähköpostilistall

4. Hallinto ja talous

a) Elsan esittäytyminen

Changemakerilla on aloittanut uusi vaikuttamistyön ja viestinnän harjoittelija Elsa Pakkasvirta. Hän on mukana syksyn vaikuttamistoiminnan koulutuksessa ja on vastuussa kissameemeistä.

b) Toimintasuunnitelma 2019

Käytiin toimintasuunnitelma läpi. Olimme tyytyväisiä ja suosittelemme hyväksymistä

c) Budjettiin 2019 tulleet muutokset

Käytiin muutokset läpi. Suosittelemme hyväksymistä.

d) Jäsenkokouksen esityslista ja esittelyvastuut

  • Verkoston ajankohtaiset kuulumiset:Jaro,
  • Kv-kuulumiset: Hanna,
  • Keskustelu jäsenrekisterin uudistuksesta: Katariina
  • Tiimiläisten valinta: Iida
  • Globalistin luottamustoimet: Iida
  • Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019: Katariina
  • Muut esille tulevat asiat:

f) Tiimirekry

Tiimirekryä on mainostettava ja panostettava henkilökohtaiseen rekryamiseen. Ehdotamme hakuajan pidentämistä.

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät

  • Teemaryhmien kokoontumiset ja CM-illat syksyllä 2018

Asiasta on puhuttu tiimin sähköpostilistalla.

6. Koulutus     

  • CM-viikonlopun puhujat ja kutsuminen

Ehdotettu puhujaksi mitä-verkostosta. Lisäksi tarvitaan vielä rauhantyön asiantuntijaa pohjoisesta.                                                                                                                                                         

7. Tapahtumat

Ruokaturvaseminaari etenee Jyväskylässä.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

a) Saran terveiset tiimille:

Syksy on pyörähtänyt kivasti käyntiin ja kovaa kyytiä suunnitellaan tulevaa vuotta Katariinan kanssa. Tällä hetkellä olen miettinyt paljon vapaaehtoisten ja erityisesti aktiivisten vapaaehtoisten määrää. Teemaryhmien tapaamiset ovat olleet pääasiassa hetkiä itseni kanssa tai parin tiimiläisen edustuksella vahvistettuja. Siksi haluaisinkin nyt panostaa Changemakerin aktiivien kerryttämiseen. Olen myös ymmärtänyt, ettei tuntemukseni ja kokemukseni olleet vieraita Jonakselle, vaan hän koki myös mm. koulutusten peruutuksia osallistujien puuttuessa. Tuntuu hieman nurinkuriselta pyörittää kolmen teemaryhmän tapaamisia, kun oikeastaan pitäisi keskittyä jonkunlaisen joukon kasaamiseen, jotta olisi toimintaa ja nuoria joiden kanssa järjestää toimintaa ja tehdä asioita (tiimiläisten lisäksi huom!). Kysynkin sääntöjen tulkinnasta teiltä: Onko mahdollista, että hajautetun kolmen teemaryhmän sijaan keskittyisin tänä syksynä yhden ryhmän ja joukon muodostamiseen, joka kyllä tarkastelisi kaikkia kolmea teemaa, mutta yhdessä eikä erillisinä ryhminä? Tämä tarkoittaisi myös iltojen karsimista hieman vähemmäksi kuin on nyt. Tällä hetkellä jokainen ryhmä tapaa kolmen viikon välein eli joka viikko on jonkun ryhmän tapaaminen. Karsisin tapaamiset olemaan kahden viikon välein ja silloin se voisi olla yksilölle sitouttavampaa toimintaa, koska tapaaminen olisi useammin kuin kolmen viikon välein ja isompi ryhmä imee puoleensa useampia osallistujia jne. Säilyttäisin kaikki syksyn tähänastiset ideat, vierailut etc. ryhmillä, mutta yhdistäisin ne kaikki ns. ”Changemaker-illan” alaiseksi toiminnaksi. Ajatuksia? Jos on epäselvää, niin kysykää! J Säännöistä otettu lainaus alla:

Changemakerillä on samanaikaisesti voimassa 3-5 pysyvää teemaa. Kullakin teemalla on tiimin valitsema, teematyöskentelyä ohjaava teemavastaava. Jokaisella teemalla on oma työryhmänsä, jonka toimintaa koordinoi teemavastaava. Teemavastaavat toimivat yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa. Tiimi vastaa aktiivisten kampanjoiden koordinoinnista. Verkoston puheenjohtaja seuraa teemaryhmien toimintaa ja edustaa kampanjatapahtumissa. Jokaisesta teemasta tulee laatia periaateohjelma, joka ohjaa teemaryhmän toimintaa, ja jota teemaryhmä tarpeen vaatiessa päivittää. Lisäksi jokaisen teema-ryhmän tulee laatia kalenterivuodeksi toimintasuunnitelma ja raportoida kuluneen vuoden toiminnasta.

b) Paikallisryhmäpäivän eteneminen

Pidetään paikallisryhmäpäivä Jyväskylässä

9. Tiedotus

10. Globalisti

Kirjoitusvaihe menossa. Hakemuksia luottamustoimiin ei ole tullut vielä.

11. Kansainvälinen toiminta

a) Kv-kokouksen kuulumiset

Siirretään aiheen käsittely seuraavaan kokoukseen

b) Varaedustaja ACT GA:han

Ehdotamme, että keskustelemme tiimin sähköpostilistalla varaedustajan hankkimisesta Jarolle.

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

a) 2250-yhteistyö

Kuulemistilaisuus perjantaina. Tarjolla mahdollisesti ainakin smoothieta.

b) Sisäministeriön hanke

Koulutus 1.11. Haasteena saada nuoria mukaan, sillä koulutus tapahtuu päivällä. Ennakkotapaaminen on 18.10

13. Ilmoitusasiat

Changemaker on mukana Sadankomitean Rauhanlähettiläs-koulutuksessa. Selvitetään tilaa jossa voitaisiin olla.

14. Muut esille tulevat asiat

Pisara-leirin suunnitteluleiri Partaharjulla 26-28.10. Tiedoksi tiimille,että suunnitteluleirille haetaan kahta tiimiläistä mukaan.

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään klo 18:51