Tiimin kokouksen muistio 26.3.

Tiimin muistio 26.3.2018 (pdf, aukeaa uudessa välilehdessä)

Tiimin kokous 26.3.2018, Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, Helsinki

 

1. Kokouksen avaus

 

Avattiin kokous ajassa 17.11.

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

Puheenjohtajana toimii Jaro Karkinen. Sihteeriksi valittiin Helmi Nevalainen. Paikalla myös Hanna Ylikangas, Iida Silfverhuth, Matias Uusisilta (Skypessä) sekä työntekijöistä Sini Tyvi ja Jonas Biström. Kokous on päätösvaltainen.

 

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohtaan 6 kohta b) CM-viikonloppu.

 

 

4. Hallinto ja talous

a) Jäsenkokoukselle vietävien asioiden ja asiakirjojen läpikäyminen

 

Hyväksyttiin toistaiseksi jäsenkokouksen 14.4. esityslista. Sovittiin, että jokainen tiimiläinen kertoo jäsenkokouksessa oman vastuualueensa ajankohtaisista asioista.

b) Keskusteltiin vuoden 2019 pääkampanjan teemasta.

Ehdotettiin, että tiimin puolesta tuotaisiin esiin jäsenkokouksessa kaksi talousaiheista ehdotusta ja rauharyhmä tekisi ehdotuksen teemalla asevienti. Ympäristöryhmä ei tällä kertaa tekisi kampanjateemaehdotusta tämän vuoden pääkampanjan ympäristöteeman vuoksi.

 

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät

 

Jonas kävi keskustelemassa puolustusministeri Niinistön erityisavustajan kanssa Changemakerin edustajana. Keskustelussa pyrittiin parantamaan ihmisoikeuksia ja lasten asemaa ja toivottiin, ettei Suomi veisi aseita Lähi-Itään. Myös Pelastakaa Lapset ry:n edustaja osallistui keskusteluun.

Aseviennin teemaillassa oli ollut 7 kuulijaa. Noin puolet oli kuullut tilaisuudesta ainejärjestönsä sähköpostilistan kautta. Tilaisuus sujui hyvin.

6. Koulutus

a) Lähettilästoiminta ja uusien vierailijoiden etsiminen

 

 

Uutiskirjeessä olleeseen lähettiläshakuilmoitukseen ei tullut vastauksia. Lähettiläitä aletaan hakea paikallisesti kirjoittamalla niiden paikkakuntien sähköpostilistoille, joilla on paikallisryhmiä. Pohdittiin, miten voitaisiin motivoida ihmisiä tekemään vierailuja. Ehdotettiin vierailijoiden kouluttamista, CM:n pistejärjestelmän hyödyntämistä vierailijoiden palkitsemisessa ja todistuksen antamista tietyn vierailumäärän jälkeen.

b) Changemaker-viikonloppu

Viikonloppuun on ilmoittautunut 11 henkilöä. Pyritään vielä hankkimaan lisää osallistujia jakamalla tapahtumaa esimerkiksi yliopistojen sähköpostilistoilla ja facebook-ryhmissä, ja erityisesti lähettämällä henkilökohtaisia kutsuja. Mainostetaan myös seurakuntien kanavien kautta.

7. Tapahtumat

a) Ohjelmaehdotus Kirkon kasvatuksen päiville 2019 (Liite 1)

 

 

Changemakerilla mahdollisuus tuottaa noin 1h 15min pituinen workshop-tyyppinen ohjelmanumero Kirkon kasvatuksen päiville Rauha-teemalla. Ehdotettiin, että workshopissa kerrottaisiin CM:n toiminnasta ja innostettaisiin mukaan uusia ihmisiä. Kertomassa voisi olla nuoria CM:n aktiiveja.

 

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

a) Jäsenrekisterin päivittäminen

 

Mietittiin, miten jäsenrekisterin päivittämistä jatketaan niiden jäsenten osalta, jotka eivät ole päivittäneet rekisteriin tietojaan tai reagoineet yhteydenottoihin muuten. Mahdollisesti lähetetään muistutussähköposti.

Jäsenmäärän laaja karsiminen vaatii aktiivista jäsenrekrytointia tänä vuonna, joten mietimme myös keinoja lisätä uusien jäsenten määrää. Esiin nousi esimerkiksi Mahdollisuuksien toreille ja yliopistojen avajaiskarnevaaleille osallistuminen ja pienimuotoisen lahjan antaminen liittymisen yhteydessä.

 

9. Tiedotus

 

Blogiin olisi toivottavaa saada uusia tekstejä.

 

10. Globalisti

 

Editointikoulutukseen viime lauantaina 24.3. osallistui neljä henkilöä. Koulutuksen konseptissa on vielä hiukan kehitettävää, mutta kokonaisuudessaan onnistui ihan hyvin.

Seuraavan Globalistin julkaisupäivä on 24.5.18.

 

11. Kansainvälinen toiminta

a) Edustaja kv-kokoukseen ja SommerSNUhun

 

Kokouksen edustajaksi tuli yksi hakemus tammikuun alussa liittyneeltä Veera Niemiseltä, joka on mukana rauharyhmässä ja Espoon paikallisryhmässä. Hänet valitaan Changemakerin edustajaksi kv-kokoukseen ja SommerSNUhun.

b) Edustaja ACT-allianssin yleiskokoukseen

Edustajan rekrytoimiseksi ei järjestetä avointa hakua, sillä edustajan tulee olla riittävän kokenut ja tuntea Changemakerin toiminta hyvin. Kirkon Ulkomaanapu ehdotti, että puheenjohtajana Jaro Karkinen valitaan edustajaksi. Asiasta päätetään tiimin sähköpostilistalla.

 11. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

 

 

Ei käsiteltäviä asioita.

 

12. Ilmoitusasiat

 

Keravan vierailu viime viikolla oli sujunut hyvin.

 

13. Muut esille tulevat asiat

 

Puhuttiin, että toimistolta voitaisiin vierailla paikallisryhmissä. Sini oli halukas vierailemaan tällä hetkellä aktiivisesti toimivissa paikallisryhmissä Jyväskylässä ja Espoossa.

 

14. Kokouksen päättäminen

 

Päätettiin kokous ajassa 19.45.