Tiimin kokouksen muistio 3.9.2018

Tiimin kokous Eteläranta 8, 3.9. klo 17 alkaen

Muistio löytyy myös täältä (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 17.15.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Jaro Karkinen (Skypellä) ja sihteerinä oli Hanna Ylikangas.
Paikalla lisäksi Laura Tiitu ja Iida Silfverhuth sekä Skypessä Matias Uusisilta.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallinto ja talous
a. Jäsenkokouksen esityslista

Keskusteltiin, mitä asioita tulisi käydä läpi syksyn Changemaker-viikonlopun yhteydessä
pidettävässä jäsenkokouksessa. Kansainvälisissä asioissa tapahtuneet muutokset (lisätty
yhteistyö ACT:n kanssa ja Skype-kokouksiin siirtyminen kv-yhteistyössä) sekä
jäsenrekisteriin tehdyt muutokset päätettiin ottaa osaksi esityslistaa.

b. Budjetti

Keskusteltiin kuluvan vuoden budjetista ja ensi vuoden 2019 budjettiarviosta. Rahoitusta
ollaan hakemassa mm. Seinäjoen ja Vihdin seurakunnilta, sillä seuraavat CM-viikonloput
järjestetään siellä. Tältä vuodelta on vielä runsaasti rahaa jäljellä, ja erityisesti tapahtumiin ja
matkakuluihin on mennyt vähemmän rahaa kuin budjetoitiin. Pohdittiin, järjestettäisiinkö ensi
vuonna Changemakerin 15-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jotakin erityistä, ja pidettiin
mahdollisena, että kevään harjoittelija voisi vastata jostakin 15-vuotisjuhlavuoden toiminnan
suunnittelusta. Todettiin, että kampanjabudjetista (2400 euroa) on jäänyt tänä vuonna paljon
rahaa yli, mutta ensi vuodelle toivotaan silti samanlaista budjettia kampanjalle, ja ensi
vuoden kampanjassa tehdään mahdollisesti enemmän yhteistyötä paikallisryhmien kanssa.

c. Toimintasuunnitelma 2019

Jokainen tiimiläinen luki ennen kokousta läpi ensi vuoden toimintasuunnitelman ja teki oman
vastuualueensa kohdalle pieniä lisäyksiä ja muutoksia. Vaikuttamistoimintaan lisättiin, että
Changemaker tekee myös suoraa vaikuttamistyötä esimerkiksi ministeritapaamisten kautta,
ja että yhteistyötä muiden relevanttien tahojen kanssa tiivistetään ensi vuonna kampanjan
suhteen.

Pyritään löytämään ensi vuonna jokaiselle teemaryhmälle vetäjät tiimin ulkopuolelta.
Todettiin CM-viikonloppujen olevan tehokkaita paikkoja löytää kiinnostuneita vetäjiä.
Globalistista lisättiin, että järjestetään uuden toimituskunnan työn käynnistävä koulutus ja
syventävä koulutus. Globalistin päätoimittajan ja toimistussihteerin etsimiseen tulee
panostaa ensi vuonna lisää, ja yhteistyötä tiimin ja Globalistin vastaavien kesken tulee lisätä
niin, että päätoimittajan ja toimistussihteerin tulee osallistua tiimin kokoukseen esimerkiksi
kahdesti vuodessa.

Jäsenasioista ja paikallistoiminnasta keskusteltiin, että toimintasuunnitelmassa lukeva
”kehityskysymyksiin” keskittyminen on ehkä liian laajasti sanottu eikä kerro tarpeeksi
terävästi sitä, mitä Changemaker tekee. Osallistumista tehdään helpommaksi parantamalla
viestintää ja tarjoamalla monipuolisia toimintamahdollisuuksia niin, että mahdollisimman
moni voisi osallistua. Changementoreista keskusteltiin, että mentoreina voisi toimia myös
ikärajan puittessa olevat jäsenet, joilla ei vain ole enää yhtä paljon aikaa toimia aktiivina.
Pidetään yhteyttä vanhoihin aktiiveihin ja yleisesti vanhoihin toimijoihin, ja pyydetään
mukaan Changementor-toimintaan. Paikallistoiminnasta todettiin, että kuten
toimintasuunnitelmassa lukee, se voi olla joko säännöllistä tai projektiluontoista, ja että ensi
vuonna 2019 tullaan perustamaan 1-2 uutta paikallisryhmää. Changemakerin koordinaattori
ja jäsenvastaava tulevat vierailemaan vuoden aikana paikallisryhmissä vähintään kerran.
Kansainvälisestä toiminnasta lisättiin toimintasuunnitelmaan, että Suomen Changemaker
koordinoi verkostoa ensi vuoden kesäkuuhun asti, ja sen jälkeen koordinointivuorossa on Kenia. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on vaihtaa ideoita ja kokemuksia ja pitää
yhteyttä muiden maiden verkostoihin.
Helmi ja Julia eivät päässeet paikalle kokoukseen, joten heiltä pyydetään vielä myöhemmin
kommentteja tapahtuma-asioista.

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät
a. Vaikuttamistoiminta ja teemaryhmät

Ympäristöryhmän kokous on pidetty ja siellä keksittiin hyviä ideoita kampanjaan. Kampanjan
päättäminen tarkoittaisi tällä kertaa yleisesti poliitikkojen tapaamista, ei ministerien, koska
vaalit ovat tulossa.

6. Koulutus
Changemaker-viikonloppua valmistellaan ja yhtä uutta puhujaa etsitään vielä. Viikonlopun
suunnittelusta on pidetty kokous. Viikonlopun suunnittelu on hyvällä mallilla.

7. Tapahtumat
Jyväskylään on tulossa yliopiston avajaismessut ja siellä esitellään Changemakeria. Torstaina
on Helsingissä tulossa seminaari, ja sen jälkeen Changemakerin elokuvailta, joka järjestetään
toimistolla. Turun mahdollisuuksien tori on kahden viikon kuluttua ja sinne etsitään vielä
vapaaehtoisia.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
Seinäjoen ryhmään ollaan oltu yhteydessä, mutta sopivaa päivää ei ole vielä löytynyt.

9. Tiedotus
a. Tiedotussuunnittelukokouksen päivämäärän sopiminen

Kokous tulee olemaan lokakuussa, mutta tarkempi päivämäärä sovitaan vasta myöhemmin
tiimin keskeisesti sähköpostilla.

Opettajat ilman rajoja-seminaari on tulossa ja Matias osallistuu sinne Changemakerista.
Tapahtumassa tullaan jakamaan Changemakerin materiaaleja.

Tiimihaku on käynnissä ja seuraavaksi aletaan kyselemään yksittäisiä ihmisiä hakemaan
mukaan. Puhuttiin myös videosta, jossa jokainen tiimiläinen kertoisi lyhyesti, miksi
Changemakerissa kannattaa olla mukana ja miksi tiimiin kannattaa hakea.

10. Globalisti

11. Kansainvälinen toiminta

Kv-ryhmän seuraava kokous tullaan järjestämään syyskuun lopulla, Hanna lähettää sopivasta
kokouspäivästä doodlen lähipäivänä. Seuraava Youth CoP-kokous tulee olemaan lokakuun
alussa.

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

Yhteistyöhanke sisäministeriön kanssa, johon Changemakeria pyydettiin mukaan, lähenee ja
Changemakerista etsitään vielä vapaaehtoisia osallistumaan.

13. Ilmoitusasiat
Huomenna tullaan pitämään harjoittelijan haastattelut ja uusi harjoittelija aloittaa tehtävässään
17.9.

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 19.05.