Tiimin kokous 13.1.2021

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

 

Tiimin kokous 13.1. klo 17 Teamsissa

 

 • Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokous avattiin klo 17.06. Paikalla ovat puheenjohtaja Iida Silfverhuth, tiimin jäsenet Terhi Raikas, Otto Europaeus, Essi Kurki, Emil Kusnetsoff sekä koordinaattorit Matias Uusisilta ja Helmi Saksholm. Sihteerinä toimii Helmi Saksholm.

 • Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

 

 • Hallinto ja talous
 • Vaikuttamistoiminta
   1. Changemakerin yhteistyö Suomen kristillisen rauhanliikkeen kanssa
    1. Changemakeria on pyydetty muiden nuorisojärjestöjen kanssa mukaan yhteistyöhön Suomen kristillisen rauhanliikkeen kanssa. Asiasta järjestetään Zoom-kokous todennäköisesti 28.1. iltapäivällä. Lähteekö Changemaker mukaan yhteistyöhön?
 • Esitys: Emil ja Matias osallistuvat kokoukseen ja tuovat tiimille tiedoksi mitä kokouksessa päätettiin.

Iida kannatti yhteistyön tekemistä ja kokoukseen osallistumista sekä kokouksen jälkeen asiasta tarkemmin keskustelemista. Essi kannatti myös.  Hyväksyttiin esitys 1. 

 1. Keskustelu vuoden 2021 pääkampanjan nimestä ja ilmeestä.
  1. Kampanjatiimi on tapaamisissaan suunnitellut vuoden 2021 vapaa internet -teemaisen kampanjan nimeä ja visuaalista ilmettä. Kampanjatiimi haluaa tuoda ideansa myös tiimin keskusteltavaksi.

Essi esitteli kampanjatiimin ideoita. Kampanjan teemaksi suunniteltu pohjoismaista mytologiaa. Nimiehdotuksia tällä hetkellä  aktivistien verkko, trollit hiiteen. Ilmeeksi suunniteltu sammaleisia kiviä, joista muodostuu kampanjan nimi tai vanhaa troolaria tai verkkoansaa, johon jäänyt trolli kiinni. 

Iida kommentoi, että mytologinen kuvasto saatetaan liittää helposti äärioikeistoon. Verkko-ajatuksella leikittely esimerkiksi kalaverkon ajatuksen avulla – esimerkiksi trollit pois verkosta yhdistettynä kalastusalukseen. 

Troolari saa kannatusta Terhiltä, Emililtä, Otolta ja Iidalta. Päätetään edetä kampanjasuunnittelussa troolari-idealla. 

 

 • Koulutus ja vierailut
  1. Podcast-koulutuksen kouluttaja
   1. Changemaker järjestää 30.1. podcast-koulutuksen, jolta puuttuu vielä toistaiseksi kouluttaja. Keskustellaan tiimin kanssa mahdollisesta kouluttajasta.

Kouluttajaksi löytynyt Ilse Skog Metropoliasta.

 

 1. Ylöjärven seurakunnan vierailu
  1. Ylöjärven seurakunnan Missiopaja on pyytänyt vierailijaa Changemakerilta 25.2. klo 16.30-18. Missiopajan tavoitteena on saada nuoret innostumaan lähetystyöstä, kansainvälisestä vastuusta ja antaa eväitä elämään kristittynä maailmankansalaisena. Meiltä on pyydetty esittelyä Changemakerin toiminnasta erityisesti ihmisoikeuksien ja niiden puolustamisen näkökulmasta.

Iida hoitaa vierailun.

 

 1. Nuoret vaikuttajat -koulutus 27.1. klo 11-12.30
  1. Lasten ja nuorten keskuksen koulutus nuorisotyön ammattilaisille. Pyydetty Changemakerin vapaaehtoisia kertomaan Changemakerin toiminnasta ja omista vaikuttamisen kokemuksista. Essi lupautunut jo mukaan. 

 

Iida keskustelee Annen kanssa ja kysyy, pääsisikö Anne mukaan. Jos ei, Iida menee Essin kanssa. 

 

 1. Video (P)ELOSSA -tapahtumaan
  1. Oulun srk-yhtymän nuorten tapahtuma, joka on siirtynyt verkkoon. Pyydettiin lyhyttä videota kokemuksista pelosta ja turvasta. Deadline 25.1.

Helmi lupasi kysellä muita vapaaehtoisia tekemään videoita. 

 

 

 

 • Tapahtumat
  1. Nuorten ilmastogrilli 
   1. Esitys 1: Iida menee kysymään kysymyksen 

Hyväksytään esitys

 1. Kampanjatiimin tapaaminen 14.1. klo 17-18
 2. Kampanjakoulutus 23.1. klo 10-13

Kouluttajina Jyväskylän yliopiston Agentit -ryhmästä todennäköisesti pääsee joku mukaan. Toinen kouluttaja ilmastodelegaatti Ellen Ojala. 

 1. Changemakerin podcast-koulutus 30.1. klo 10-13

Ilse Skog kouluttajana. 

 1. Kouluttajakoulutus 6.2. klo 10-13

Vaikuttamistoiminnan koulutuksiin valmistava koulutus, joka sisältää myös yleisiä koulutustaitoja. 

 1. Globalistin lehtityökoulutus 13.2. klo 10-16

Koulutuksen jälkeen toimituskunnan ensimmäinen kokous. Otto voisi tulla mukaan kertomaan omista kokemuksista lehtityöstä.

 

 • Viestintä
  1. Somekalenterista sopiminen
   1. Sovitaan Changemakerin tiimin somevastuista

Matias tehnyt sosiaalisen median excelin, josta jokainen varaa päivitysviikon. Keskusteltiin, halutaanko käyttää exceliä vai järjestetäänkö sosiaalisen median jako muulla tavalla. 

Otto nosti esille, että somella olisi hyvä olla moderaattori. Iida komppasi ja nosti esille, että somelle voisi olla yhteiset käyttölinjaukset. Sovittiin, että viestintä & vaikuttaminen -tiimi ottaa koppia someviestinnän koordinoimisesta. 

Ensi viikolla tiimin some-esittelyt. Terhi koordinoi esittelyt.
Essi ottaa helmikuun ekan viikon somevastuun. 

 1. Globalisti

Seuraavan lehden teema tulee olemaan sananvapaus. Terhillä on juttuideoita. 

Vuoden ensimmäinen Globalisti ilmestyy tammi-helmikuussa.

 

 1. Työparien viestintäkanavat (Slack, Wa?)

Iida ehdotti Slackia työparien työskentelylle. Slack sai kannatusta.

 

 • Paikallisryhmät ja jäsenasiat
  1. Paikalliskoordinaattorien valinta
   1. Paikalliskoordinaattorihakua jatkettu 31.1. asti Oulussa, Tampereella ja Joensuussa

Jyväskylään valitaan jatkokaudelle Heli Oksanen ja Turkuun valittiin Joanna Slama.

 • Kansainvälinen toiminta 
  1. Act Alliance Youth CoP -kokous 20.1. klo 16-17:30

Matias ja Essi osallistuvat kokoukseen. 

 

 •  Ilmoitusasiat
 • Muut esille tulevat asiat
  1. Vahvistus päätöksestä lähteä mukaan ilmastokannanottoon

Strategiapäivässä 9.1. keskusteltiin asiasta ja päätettiin lähteä mukaan. Asia tuotiin kokoukseen, jotta päätös saadaan vahvistettua ja kirjattua pöytäkirjaan. 

 1. Kevään kokoukset ja sihteerivuorot

Iida laittaa kokouksista doodlen tulemaan ensin koordinaattoreille ja sitten tiimille. 

Jos sihteerivuorot jaetaan kaikille ja koordinaattoreille, tulisi yksi vuoro jokaiselle per kausi.

 

 • Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Iida Silfverhuth päätti kokouksen ajassa 18.15

Liitteet

 

Liite 1: Kirjallinen kannanotto: Suomen on valittava sovintomenettely

 

Me allekirjoittaneet suomalaiset toimijat vaadimme, että Suomi vastaa kuuden  portugalilaislapsen ja -nuoren Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle esittämään valitukseen myöntämällä syyllisyytensä ilmastokriisiin 32 muun haastetun maan kanssa ja täten todistaa halunsa nousta globaaliksi johtajaksi ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Kanteen nostaneet syyttävät maiden riittämättömien ilmastotoimien rikkovan ihmisoikeuksia. Suomen ilmastotoimet eivät Suomen ilmastopaneelin ja -vuosikertomuksen mukaan riitä saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitetta eivätkä Suomen hallituksen tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Syyllisyyden kieltäminen olisi siis epärehellistä. Myöntämällä syyllisyytensä Suomi ryhtyy sovintomenettelyyn tai julistautuu yksipuolisesti syylliseksi. Nämä vaihtoehdot tarkoittaisivat, että lupaamme tarkastella osuuttamme ilmastokriisin vastaisessa työssä ja sitoutua riittäviin päästövähennyksiin.

Haasteessa syytetään Suomen rikkovan valittajien oikeutta yksityis- sekä perhe-elämään ja lisäksi syrjivän heitä iän perusteella. Ilmastonmuutoksen vaikuttaessa eniten lapsiin ja nuoriin syyllistyy Suomi riittämättömillä ilmastotoimillaan ihmisoikeusrikkomuksiin. Parhaillaan YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä hakeva Suomi on kampanjassaan pitänyt esillä ihmisoikeusperusteista ulkopolitiikkaa, joten syyllisyyden kiistäminen on selvässä ristiriidassa omien periaatteidemme kanssa. Kantamalla vastuunsa riittämättömistä ilmastotoimistaan antaa Suomi maailmalle kuvan itsestään ihmisoikeuksien puolustajana ja ilmastopolitiikan edelläkävijänä.

Jotta voimme vilpittömästi kutsua itseämme ihmisoikeuksien puolustajaksi, on Suomen tunnustettava syyllisyytensä. Pariisin ilmastosopimuksen kanssa ristiriidassa oleva ilmastopolitiikka tekee Suomesta osallisen ilmastokriisiin ja ihmisoikeusrikkomuksiin. Sovintomenettelyyn on ryhdyttävä ja ihmisoikeuksien toteutuminen turvattava. 

 

Toimia vaatien,

Nuoret ilmastodelegaatit, Allianssi ry

Ilmastotsempparit, Plan International Suomi