Tiimin kokous 15.1.2018

(Avaa muistio tästä, pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 15.1., Eteläranta 8, Helsinki

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 17.12.

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajana toimii Jaro Karkinen ja sihteerinä Hanna Ylikangas. Paikalla lisäksi Laura Tiitu, Helmi Nevalainen ja Iida Silfverhuth sekä Skypessä Julia Manni ja Matias Uusisilta. Paikalla myös työntekijät Sini Tyvi ja Jonas Biström.

3. Esityslistan hyväksyminen

Kohtaan ”11. Kansainvälinen toiminta” lisättiin kohdat Pakistanin Changemakerista ja YouthCop-edustajan valinnasta. Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallinto ja talous

a) Miten tiimi käytännössä toimii

Käytiin läpi tiimin tehtäviä, tiimiläisten omia vastuualueita sekä yleisiä asioita tiimin toiminnasta.

b) Tiimin kokousten ajankohdat, paikat, sihteerivuorot

Sovittiin tiimin kokousten tulevat ajankohdat ja sovittiin, että kokoukset pidetään pääosin Helsingissä ja että kokoukset pidetään klo 17-19.

Kokousvuorot sovittiin ajoille

  • 19.1. klo 17-19, sihteerinä Laura Tiitu.
  • 12.3. klo 17-19, sihteerinä Iida Silfverhuth.
  • 26.3. klo 17-19, sihteerinä Helmi Nevalainen.
  • 12.4. klo 17-19, sihteerinä Matias Uusisilta.
  • 2.5. klo 17-19, sihteerinä Julia Manni.
  • 21.5. klo 17-19, sihteerinä Hanna Ylikangas.
  • 11.6. klo 17-19, sihteerinä Iida Silfverhuth.

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät

a) Vaikuttamistoiminta

Seuraava kampanjakokous ruokaturva-kampanjasta ensi torstaina klo 17-19 toimistolla. Kampanja tullaan tekemään todennäköisesti keräämällä vetoomusta ja kampanjan lanseeraus lähestyy.

b)Teemaryhmät

Teemaryhmistä ympäristöryhmään toivotaan uutta vetäjää Jaron aloittaessa puheenjohtajana. Myös rauharyhmään toivotaan vetäjää Matiaksen rinnalle, sillä Matias on myös tiimissä mukana. Teemaryhmiin toivotaan lisää toimijoita ja enemmän aktiivisuutta, ja teemaryhmien ”elvyttämiseen” harkitaan omaa työryhmää, etteivät yksittäiset teemaryhmiä pyörittävät ihmiset jää yksin. Mahdollista myös aloittaa ”rekry”, jonka avulla kiinnostuneita saataisiin houkuteltua teemaryhmien toimintaan ja jossa voitaisiin sanoittaa, mitä teemaryhmien toiminta konkreettisesti pitää sisällään. Teemaryhmille voitaisiin tehdä omat pienemmät kampanjat pääkampanjan rinnalle, ja teemaryhmien toiminta voisi pyöriä pääosin niiden omien kampanjoiden ympärillä (Matias vaikuttamistoiminnan vastaavana vastaisi tästä). Teemaryhmien kannattaa myös hyödyntää mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Suunniteltiin, että haetaan ensin rekryllä teemaryhmiin toimijoita, ja sitten kootaan työryhmää suunnittelemaan teemaryhmien toimintaa. Olisi hyvä, jos teemaryhmien toimintaa pystyisi mainostamaan etukäteen Facebookissa ja Instagramissa esim. kuvalla edellisestä tapaamisesta, ja jos someen ei postaisi aina sama ihminen, vaan eri ihmiset.

6. Koulutus        

a) Changemaker-viikonloppu

Viikonlopun suunnitteluryhmä on kokoontunut muutaman kerran ja pohtinut, kuinka saada ohjelma, joka kiinnostaa niin uusia kuin vanhoja toimijoita. Mietittiin ”helpompaa” koulutusta uusille ja syvempää koulutusta vanhoille toimijoille. Puhujia on pohdittu, mutta mitään ei vielä olla päätetty.

b) Vierailupyynnöt ja niiden hoitaminen jatkossa

Jatkossakin vierailupyynnöt tulevat pääosin toimistolle, mutta toivotaan, että muutkin kuin Sini ja Jonas kyselisivät somessa vapaaehtoisia tekemään vierailuja. Seuraavia vierailupyyntöjä on kaksi, 22.2. Changemakerin ja KUA:n esittely toimistolla Pitäjänmäen seurakunnan ripariryhmälle ja 24.3. Tapiolan seurakunnan kaikkien riparien yhteinen lähetys- ja kansainvälisen diakonian päivä. Jälkimmäiseen tarvitaan vielä mukaan useita vapaaehtoisia. Julia ehdottaa, voisiko jälkimmäiseen käyttää samaa materiaalia / ohjelmaa kuin Espoonlahden seurakunnan vastaavaan päivään Changemakerin valmiiden materiaalien lisänä. Tavoitteena on, että saataisiin enemmän ihmisiä tekemään vierailuita, ja etteivät vierailujen tekijät olisi aina vain tiimiläisiä. Saatiin idea, jos vierailuja tehtäisiin pareittain niin että mukana olisi yksi kokenut ja yksi ensikertalainen. Julia tapahtumavastaavana ryhtyy koordinoimaan vierailupyyntöjä.

7. Tapahtumat 

a) Kirkon kasvatuksen päivät 2018

9.-10.1. Sini oli Kirkon kasvatuksen päivillä, osallistujia oli paljon ja Changemakerin materiaaleja meni paljon jakoon seurakuntiin rauha-teeman ollessa nyt seurakunnissa ajankohtainen (rauha-teemaiset vuodet 2018 ja 2019).

b) Sun kanssa me -tapahtuma nuorille aikuisille Oulussa 10.2.2018

Changemakerilla on oma piste tapahtumassa, ja pisteemme teemana on ”Miten voit vaikuttaa?” Tavoitteena on saada jo tähän tapahtumaan jotain, jolla esitellä tämän vuoden Changemakerin kampanjaa. Sini on alustavasti menossa tapahtumaan, vapaaehtoisia toivotaan paikalle. Tiimistä Helmi ja Jaro myös mukana.

c) Maailma kylässä 2018

Tapahtumaan voi hakea nyt telttapaikkaa. Kirkon Ulkomaanapu ilmoittautunut jo paikalle ja siellä Changemaker voi olla läsnä, mutta KUA:n pisteellä ei voi mainostaa Changemakerin omaa kampanjaa. Tehtiin päätös osallistua tapahtumaan ja hakea omaa telttapaikkaa tänä vuonna.

d) Suurleiri 2019

Viime vuonna tehtiin päätös, että Changemaker lähtee mukaan Suurleiriin 2019.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

Paikallisryhmien toimintaan kaivataan lisää jäseniä ja lisää toimintaa. Strategiaviikonlopussa tullaan miettimään, kuinka kehitetään jäsenasioita ja elävöitetään paikallisryhmiä. Laura ottaa vastuulleen jäsenasioiden kehittämisen ja oman työryhmän asiaan liittyen. Tavoitteena on sitouttaa jäseniä toimintaan entistä paremmin, sillä vaikka verkostoon liittyy paljon jäseniä, eivät nämä jäsenet löydä toimintaan mukaan. Ihmisiä voisi houkutella mukaan mahdollisimman rennolla tekemisellä, esimerkiksi leffaillalla, jossa uusilta ei ”vaadita” mitään ja johon voi tulla matalalla kynnyksellä. Jos verkostoon liittyy paljon ihmisiä samalta paikkakunnalta lyhyen ajan sisällä, voisi ottaa yhteyttä kohdistetusti näihin ihmisiin ja pyrkiä aktivoimaan heitä.

9. Tiedotus

Uusi tiedotusvastaava Iida saa mahdollisimman pian Changemakerin some-tilien tunnukset. Tavoitteena, että ilmestyisi yksi blogiteksti ja yksi haastattelu kuukaudessa Changemakerin nettisivuille. Joka kuukaudelle voisi valita jonkin ”maailman x-päivän”, jonka teemaan liittyen kirjoittaisi blogikirjoituksen.

10. Globalisti

a) Seuraava Globalisti ilmestyy alkuvuodesta ja on keskittynyt kampanjaan. Seuraava Globalistin koulutus on ensi lauantaina. Iida pyrkii pitämään yhteyttä Globalistin tekijöihin tiiviimmin kuin viime vuonna tehtiin, ja tavoitteena on myös, että Globalistin päätoimittaja ja toimitussihteeri tulisivat johonkin tiimin kokoukseen paikalle.

b) Toimitussihteerin valinta

Hakemuksia tuli hakuajan loppuun mennessä vain yksi. Päätettiin, että valitaan toimitussihteeriksi Ella Lautaniemi.

11. Kansainvälinen toiminta

a) Changemakerin edustaja: ACT Youth CoP

ACT Youth CoP toimii koordinaatioryhmän ja erilaisten working groupien kautta. Koordinaatioryhmään on haettu edustajia. Tiimi päätyi siihen tulokseen, että järkevää olisi, jos Hanna olisi ACT Youth CoP:in vastaava. Tiistaina 16.1. on seuraava Changemakerin kv-ryhmän kokous, ja siellä tullaan keskustelemaan tilanteesta tarkemmin. Torstaina 18.1. on Youth CoP:in kokous, jossa valitaan koordinaatioryhmän jäsenet, ja tiimi ehdottaa, että Hannaa pidettäisiin ehdolla ohjausryhmään Changemakerin edustajana. Kv-ryhmässä voidaan keskustella vielä erikseen, tulisiko toimijoihin muita henkilöitä, jotka voisivat esimerkiksi olla puheluissa läsnä, muttei varsinaisena edustajana.

b) Pakistanin Changemakerin jäsenyys kv-verkostossa

Pakistanissa on ollut Changemaker-verkoston jäsenjärjestö, josta muut Changemaker-verkostot eivät ole kuulleet pitkiin aikoihin. Pakistanin Changemakerin toiminnasta ei ole tietoa ja on epäilys, ettei järjestö ole enää toiminnassa. Kansainvälinen verkosto on myös saanut uuden hakemuksen toiselta pakistanilaiselta järjestöltä liittyä Changemaker-verkostoon. Päätettiin pyytää raporttia Pakistanin nykyiseltä ryhmältä sen toiminnasta. Jos raportti on tyydyttävä, Suomen Changemakerin kanta on, että Pakistanin nykyinen järjestö voi jatkaa kansainvälisen Changemakerin jäsenenä ja että uusi hakija ohjataan tekemään yhteistyötä vanhan kanssa. Jos vanha ryhmä ei ole enää toiminnassa tai siltä ei saada riittävää raporttia, Suomen Changemakerin kanta on, että nykyinen Pakistanin Changemaker voidaan poistaa kansainvälisen verkoston jäsenyydestä ja aloittaa prosessi uuden hakijan mahdollisesta liittymisestä.

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

a) Changemakerin edustaja NAVI-verkostoon

Pohdittiin, lähetetäänkö Changemakerista edustaja NAVI-verkostoon vai ei. Päätettiin, että Changemakerista lähetetään edustaja, ja kysytään yksittäisiltä ihmisiltä olisiko heillä halukkuutta lähteä edustajiksi, mutta avointa ja suurempaa hakua ei laiteta pystyyn.

b) Kutsu Yhteisvastuukeräyksen ennakkotapahtumaan

Facebook-kutsu tapahtumasta lähetetty tiimiläisille ja toivotaan, että mahdollisimman moni pääsisi paikalle. Tapahtuma liittyy ruokaturvaan ja on siten lähellä Changemakerin omaa tämän vuoden kampanjaa.

13. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei tullut esille.

14. Muut esille tulevat asiat

Toivotaan, että tiimiläiset lähettäisivät Sinille kuvan itsestään ja lyhyen muutaman rivin esittelyn, jossa kertoo omasta vastuualastaan ja siitä, millaisissa asioissa häneen voi ottaa yhteyttä.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 19.56