Tiimin kokous 15.10.

Tiimin kokous  15.10. 2018 klo 17, Eteläranta 8, Helsinki

Kokouksen muistio löytyy myös täältä (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 17.06.

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimi Jaro Karkinen ja sihteerinä Katariina Väisänen. Läsnä olivat Helmi Nevalainen, Iida Silfverhuth, Laura Tiitu, Matias Uusisilta ja Hanna Ylikangas.

 1. Esityslistan hyväksyminen

Siirrettiin kohta 10. käsiteltäväksi kohdan 5. jälkeen. Esityslista hyväksyttiin.

 1. Hallinto ja talous
 2. Keskustelu uuden kameran hankkimisesta

Changemaker-viikonlopussa käytiin keskustelua siitä, että uusi kamera auttaisi viestimään toiminnasta laadukkaammin. Vaihtoehtoina esitettiin joko uusi kännykkä jota vapaaehtoiset voivat käyttää tai kamera, jossa on nettiyhteys. Kuvat tallentuisivat kamerasta automaattisesti pilvipalveluun.

Päätettiin, että Iida selvittää kameralta toivottuja ominaisuuksia ja Katariina tarkistaa käytettävissä olevan budjetin.

 1. Vanhan ja uuden tiimin tapaaminen

Keskusteltiin tapaamisen järjestämisestä tiimien kesken. Päätettiin kartoittaa Allianssista tilaa tapaamiselle.

Vuoden 2019 tiimin ensimmäinen tehtävä on päättää keskinäisestä työnjaosta, jonka he voivat tehdä parhaiten keskusteltuaan asiasta ja saatuaan neuvoja nykyiseltä tiimiltä.

Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa keskustellaan siitä, miten halutaan evästää uutta tiimiä.

 1. Vaikuttamistoiminta ja teemaryhmät

Keskusteltiin yritysvastuukampanjaan liittyvistä käytännön kysymyksistä.

Keskustelussa käsiteltiin sitä, haluaako Changemaker hyödyntää olemassa olevaa #ykkösketjuun-kampanjasivustoa vai luoda oman kampanjasivuston.

Tuotiin esiin, että yhteisen kampanjasivun käyttämisestä olisi hyötyä, sillä kerrankin olisi iso kampanja, jolla on näkyvyyttä jo valmiina, eikä Changemakerin tarvitsisi käyttää rahaa kuvitukseen ja nettisivujen tuottamiseen.

Toisaalta voi olla hämmentävää, jos kampanjassa ohjataan #ykkösketjuun- sivuille, joilla ei puhuta Changemakerista mitään. Espoon ryhmältä välitettiin terveiset, että olisi tärkeää olla nuorille sopivat sivut.

Ideaalina pidettiin sitä, että Changemakerin omilla sivuilla olisi elävä blogi, jossa julkaistaisiin säännöllisesti kampanjaan liittyviä tekstejä. Kampanjasivuilta voisi päästä #ykkösketjuun-sivuille. Tämän vuoden sivuilla ongelma on, että sinne ei voi lisätä blogeja.

Keskustelussa todettiin, että ensi vuodelle on budjetoitu kampanjasivuston teettäminen.

Päätettiin, että lopullisen päätöksen tekee kampanjatyöryhmä.

 1. Globalisti

Globalistiin on saatu kaksi hakemusta. Jaro on ollut yhteydessä molempiin siitä, ovatko he käytettävissä toiseen tehtävään kuin mihin ovat hakeneet, mutta kumpikaan ei ole vastannut. Jos ovat suostuvaisia vaihtamaan, niin päätettiin valita heidät ehdotuksen mukaisesti.

Globalistin tekijät suunnittelevat koulutusta, joka ei ole editointikoulutus vaan jokin muu lehtityöhön liittyvä koulutus. Päivämäärä ei vielä ole tiedossa.

 1. Koulutukset

Changemaker-viikonlopun palaute oli positiivista, osallistujat arvioivat kokonaisuuden joko hyväksi tai erinomaiseksi. Sekä sisällöistä että tutustumisesta pidettiin. Turkuun perustettiin paikallisryhmä ja Tampereelle puuhataan myös ryhmää. Jäsenkokoukseen osallistuttiin aktiivisesti.

Keskusteltiin siitä, miten jäsenkokouksesta saataisiin tehtyä rennompi ja joutuisampi, vaikkakin kokouskäytäntöjen oppiminen on myös kouluttautumista ja kuuluu sinänsä asiaan.

Esitettiin harkittavaksi ensi kerralla, että kaikki käsiteltävät dokumentit oletetaan olevan luettu läpi jo ennen kokousta eikä niiden sisältöä esitellä enää kokouksessa.

Mahdollista olisi myös siirtää ajankohtaisten asioiden käsittely verkoston esittelyn yhteyteen leirin alkuun.

 1. Tapahtumat

Jyväskylän ryhmä kutsuu muut kiinnostuneet paikallisryhmäpäivään Jyväskylään. Toimisto selvittää mahdollisuutta järjestää tilaisuus joko lauantaina 24.11. tai 8.12.

Jyväskylän ruokaturvaseminaariin tuli hyvin ihmisiä.

Maailma Kylässä –festarit ovat tulossa Turkuun. Oulu Gospeliin mennään vapaaehtoisvoimin, jos ilmoittautuminen on vielä auki ja jos innokkaita löytyy.

 1. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

Jäsenrekisteriuudistusta käsiteltiin jäsenkokouksessa. Uudistaminen on käynnissä.

 1. Tiedotus

Julia Sivonen ja Julia Manni antoivat paljon palautetta viestinnästä. Esityksen mukaisesti päätettiin olla järjestämättä enää tällä tiimillä viestintäkokousta, vaan ensin tavataan uusi tiimi.

Nettisivuille toteutetaan haastatteluja viikonlopussa mukana olleista aktiiveista. Iida kirjoittaa myös leiristä ja uudesta tiimistä. Jaro kirjoittaa blogitekstin.

 1. KV-asiat

ACT:n yleiskokous järjestetään Uppsalassa 28.10.-1.11.2018. Jaro edustaa Changemakeria nuorten ennakkotapaamisessa 26.-28.10. ja KUA:n esittelypisteellä kokouksen aikana. Hanna on kutsutta ennakkotapaamiseen ACT Youth Copin varapuheenjohtajana.

Youh CoP:n kokouksessa viime viikolla valmisteltiin ennakkotapaamista ja Cop:n mandaattia ensi vuodelle. Seuraavaa kansainvälisen työryhmän kokousta ei ole vielä päätetty.

 1. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

Jyväskylän paikallisryhmä on mukana lihattomassa lokakuussa.

 1. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

 1. Muu tasiat

Ei muita asioita.