Tiimin kokous 17.10.2016

Tiimin kokous 17.10.2016 klo 16.00. Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

PDF (avautuu uuteen ikkunaan)

Kokousmuistio

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.07

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Ronja Karkinen, sihteerinä toimii Jaro Karkinen.
Paikalla Skypessä Noora, Aino ja Ronja. Puhelimessa Patrick, myöhemmin Skypessä. Paikalla Jaro, Sini, Lauri ja Jonas. Aino poistui kohdan 12 jälkeen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Yhdenvertaisuussuunnitelma
Aino valmistelee yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

5. Jäsenkokouksen valmistelu
Käsiteltiin esittelyvastuiden jakamista esiteltävistä asioista. Sovittiin, että tiimiläiset kokoavat Sinille pääkohdat kuluneen puolen vuoden toiminnastaan. Tiimin kuulumisia esittelee Patrick. Päätettiin esitellä jäsenkokoukselle kansainvälisen kokouksen aikaansaannoksia. Kysytään Annea esittelemään näitä. Jonas on varamiehenä. Sini esittelee toimintasuunnitelman pääkohdat.
Kuultiin tiimihaun tilanteesta. Aino pyytää tiimiläisiä kertomaan omista jatkamisaikeistaan.

6. Kansainvälisyys
Kuultiin kansainvälisen kokouksen kuulumiset. Kansainvälistä yhteistyötä pyritään tiivistämään tiheämmällä Skype-kokoustahdilla. Jokainen maa nimittää lisäksi vähintään yhden yhteyshenkilön kansainvälistä yhteistyötä varten. Päätettiin nimittää Sini toiseksi yhteyshenkilöksi.

7. Ympäristö
Kuultiin kampanjan kuulumiset. Järjestettävänä on kampanjan lopettamistilaisuus ja vetoomuksen luovuttaminen.
Ympäristöryhmän ohjelmassa on myös ensi vuoden toiminnan suunnitteleminen. Maanantaina 17.10. pidetään ympäristöaiheinen teemailta Helsingissä. Teemailtoja järjestetään jatkossakin ja niiden konseptia kehitetään saatujen kokemusten pohjalta.

8. Rauha
Kuultiin rauharyhmän kuulumiset. Viime viikolla järjestettiin pakolaisuusaiheinen teemailta. Ensi vuoden kampanjan suunnitteleminen etenee: kampanjakärkeä hiotaan, ja tavoitteena on saada hankesuunnitelma valmiiksi marraskuussa.

9. Talous
Talousryhmän uusi yhteyshenkilö on Johanna Kesti. Talousryhmä järjestää 25.10. talousaiheisen teemaillan Helsingissä.

10. Jäsenet
Pohdittiin uusien jäsenten osallistamista mukaan toimintaan. Mietittiin uusille jäsenille kohdistettavan viestinnän kehittämistä henkilökohtaisempaan suuntaan. Ronja ja Patrick muodostavat jäsenten osallistamista kehittävän työryhmän, joka kokoustaa lokakuussa ennen jäsenkokousta. Tiimiläisiä kehotetaan pyytämään uusia jäseniä mukaan erilaisiin tapahtumiin sekä kasvokkain että sosiaalisessa mediassa.

11. Paikallisryhmät
Joensuussa pidetään 27.10. Changemaker-ilta aiheella ”Miten vaikuttaa kehityskysymyksiin?” Pyritään kehittämään perusmalli Changemakerin esittelemistä varten. Vastaavanlaista toimintaa suunnitellaan myös Turkuun ja Tampereelle. Myös Changemakerin esittelemistä Haapavedellä ja Lopella on tunnusteltu. Tiimiläisiä toivotaan mukaan Changemaker-vierailuille. Kouluvierailuja on toivottu Riihimäelle ja Jyväskylään.
Pyritään tukemaan paikallista toimintaa lähettämällä vierailijoita ja auttamalla toiminnan ideoimisessa.

12. Tapahtumat
Kuultiin tapahtumakuulumiset. Osallistutaan Oulugospeliin, Höstdagarnaan ja Maata näkyvissä -festivaaleille. Vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan. Erityisesti Maata näkyvissä -festivaaleille tarvittaisiin vapaaehtoisia.

13. Koulutus
Vuodenvaihteeseen suunnitellaan internetissä toteutettavaa vaikuttamiskoulutusta. Koulutusta markkinoidaan changemakereille sekä potentiaalisille changemakereille.
Käytiin läpi Changemaker-viikonlopun palaute. Palaute viikonlopusta oli hyvää. Erityisesti koulutukset ja kansainvälisyys saivat kiitosta.

14. Tiedotus
Viime viikolla suunniteltiin tiedotuksen kehittämistä. Pyritään siirtämään Instagram-toiminnan koordinoimista Facebookista WhatsAppiin. Tiedotusvastuun hajauttaminen eri kanavien kesken on todettu toimivaksi, mutta pyritään tehokkaammin jakamaan hyviä juttuja eri kanavilta toisille.

15. Globalisti
Kuultiin toimituskunnan kokouksen kuulumiset. Seuraavan lehden teema on pakolaisuus. Globalistin Facebook-ryhmään on koottu erilaisia juttuideoita. Kiinnostuneita osallistujia on, mutta toimitusaikataulu on hieman tavanomaista kireämpi. Tavoitteena on, että seuraava numero ilmestyy suunnilleen samaan aikaan ensi vuoden kampanja-aloituksen kanssa.

16. Toimiston kuulumiset
Kuultiin toimiston kuulumiset.

17. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

18.  Muut esille tulevat asiat
Changemakeria on pyydetty mukaan Yhden hinnalla -päivään. Selvitetään erilaisia osallistumismahdollisuuksia. Siirretään ensi kokoukseen päätösasiaksi ja kartoitetaan aikaisempia kokemuksia.

19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 17.26