Tiimin kokous 18.3.2021

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

 

Tiimin kokous 18.3. klo 17 Teamsissa

 

 • Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Paikalla: Iida Silfverhuth, Helmi Saksholm, Matias Uusisilta, Otto Europaeus, Essi Kurki, Joanna Slama, Terhi Raikas, Emil Kusnetsoff, Sinituuli Suominen (klo 17.36 asti), Camilla Ojala (klo 17.36 asti).
Kokous avattiin klo: 17.03.

Puheenjohtajana Iida Silfverhuth, sihteerinä Otto Europaeus (klo 18.30 asti, sihteerinä Matias Uusisilta lopun ajasta).

 • Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytty.

 

 • Hallinto ja talous
 • Changemakerin edustajat ja yhteistyötahot.
   1. Kuulumiset: Sinituuli Suominen ja Camilla Ojala Allianssin kansainvälisen politiikan ryhmässä luottamushenkilöinä.
   2. Vuosittaisia kokouksia. Eri projekteihin osallistumista, seurantaa ja kommentointia. Pääteemoina 1. YK:n nuoret, rauha ja turvallisuus (2250) -päätöslauselma. 2. Afrikka-strategia EU:n ja Afrikan välillä. 3. Kansainvälisen toiminnan arkipäiväistäminen, missä esitellään nuorten kansainvälisiä vaikuttamismahdollisuuksia eri foorumeilla. 4. Pohjoismaisen vaikuttamisen suunnitelma, missä pohjoismaiden vaikuttamissuunnitelmia yhteensovitetaan.
   3. Lisäksi kyselyitä, tutkimuksia, keskusteluita, edustustapahtumia. Tehtävät liittyvät kansainvälisten nuorten asemaan. Allianssin kv-ryhmä on mukana EU:n kansallisen dialogin ryhmässä, missä konsultoidaan eurooppalaisia nuoria yhteiskunnallisista asioista.
   4. Nyt syksyn teemana osallistumismahdollisuudet ja toimintatilat, sekä poliittisen päätöksenteon monimuotoisuus.
   5. Lisää tietoa löytyy googlesta hakutermillä “EU youth goals”.
   6. Allianssin kv-ryhmän työskentely perustunut viimeisen 6 kk aikana internetkeskusteluihin esim. vihapuheen ja internetin saatavuuden suhteen. Kokonaisraportti tulossa pian, ratkaisuehdotuksia. Ojala sanoi välittävänsä raportin Changemakerille.
   7. EU:n asioiden suhteen prosessi on hitaampaa ja katkonaisempaa, ei palautetta juurikaan EU:n päättäjien taholta siitä, miten Allianssin kv-ryhmän toiminta vaikuttaa toteutettavaan politiikkaan. Joskus workshoppeja hyvin lyhyellä aikavälillä.
   8. Suominen ja Ojala kertoivat myös European Council:in toiminnasta, mikä on ottanut hyvin huomioon nuorten osallistumista politiikkaan. Toinen merkittävä on European Youth Forum, mikä on Euroopan tasolla nuorisojärjestöjen kattojärjestö.
   9. Yhteistyötä YK:n nuorisodelegaattien kanssa.
   10. Suominen ja Ojala ehkä tulossa jäsenkokoukseen 10.4.

 

 • Jäsenkokous 10.4.
   1. Jäsenkokouksen kellonaika 12.
   2. Esityslista ja liitteet lähdössä viimeistään 25.3.
   3. Tiiviit verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Jokainen kokoaa tärkeimmät saavutuksensa muutamaan lauseeseen, mitkä joku jäsenistä esittää kaikille. Essi ilmoittautui esittäjäksi. Emil voi kertoa vaikuttamistoiminnasta.
   4. Toimintakertomuksen luonnos kommentoitavana. Tulossa Slackiin pe 19.3. Viime vuoden tulokset hyviä esim. tapahtumien osallistujamäärien kannalta.
   5. Tempaus/ vaikutusmahdollisuus kokouksen yhteydessä? Puhetta mahdollisista pohjista somepäivityksiä varten pääkampanjan somepostauksien pohjalta. Tällä tavalla jäsenkokouksen sisältöä ja tempausta voisi mainostaa helposti somessa.
   6. Kampanjaehdotusideoita halutaan.
   7. Avataanko lisähaku tiimiin? Tarvitaan some-osaaja, globaalikasvatuksen vastaava ja tapahtumakoordinaattori, sekä rivijäsen. Uudet henkilöt voitaisiin valita jäsenkokouksen jälkeen kevään aikana tai syksyllä.
 • Työparien strategiatyöskentely.
  1. Sovitaan työpareille yhteiset tapaamiset, joissa suunnitellaan loppukevättä. Katsotaan miten strategiat ovat muuttuneet. Kesto 1h. 
 • Vaikuttamistoiminta
 • Pääkampanja
    1. Kampanja startannut 15.3., mediatiedote nettisivuilla. Matias tehnyt somepostauksia.
    2. Kampanjakokous 22.3.
 • Kuntavaalikampanja
    1. Kuntavaalit siirtyneet 13.6., pidetään paneeli näillä näkymin 19.5. Allianssin kv-ryhmän Sinituuli Suominen tarjoutui juontajaksi.
    2. Paikallistoiminnan huomioiminen? Onko mahdollista järjestää paneeli samassa tilassa turvavälit ja maskit huomioonottaen?
    3. Ollut puhetta myös Changemakerin omasta vaatimuksesta, jota voisi lähettää eteenpäin kuntansa kuntavaaliehdokkaille.Somemateriaali tätä varten jonka nuoret voivat jakaa helposti oman kuntansa kuntavaaliehdokkaille.
 • Koronavaikuttaminen
    1. Löytyy Slackista.
 • 2250-verkosto 
   1. Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman (2250) kuulumiset (Essi). Essi ollut Ulkoministeriön kokouksessa mukana, nuoret antoivat kritiikkiä Ulkoministeriön epäselkeitä lupauksia kohtaan mm. ihmisoikeuksiin liittyen.
   2. Changemakerin viimeiset kommentit kerätty viikko sitten ja lähetetty Ulkoministeriöön. Changemakerin ehdotusten keskiössä nuorten intersektionaalisuus ja mahdollisuuksia edistää kaikkien nuorten, myös syrjäytyneiden, osallisuutta. Osallistumismahdollisuuksien ohella nuoret tarvitsevat motivaatiota. Seuraava kokous maalis- ja huhtikuun välillä.

 

 • Koulutus ja vierailut
 • Vaikuttamistoiminnan B-koulutukset ti 23.3. ja to 25.3. Ilmoittautuneita yli 20.
 • C-koulutus etänä kahdessa osassa: la 17.4. ja la 24.4.
 • Ei vierailupyyntöjä. 
 • Tapahtumat
 • Changemaker-illat: ke 17.3 Changemakerin ja FAIA:n välinen keskustelu sananvapauden tilasta maailmalla.
 • Erätaukodialogi tulossa pe 16.4. Vaikuttamistoiminta ja nuorten aktivismi koronan aikana, tilaisuus jakaa eri vaikuttamistapoja nuorten ja vaikuttamisverkostojen kesken. Ensisijaisesti mukaan Pinkki partio, Allianssi, YK-nuoret, Nuoret muslimit, Yksintulleiden tukihanke, toissijaisesti Elokapina, Fridays for Future, FAIA.
 • Otsikoista ideoita mm. “Vaikuttaminen ja aktivismi koronan aikana” / “Kansalaisaktivismi ja korona”.
 • Suomen luonnonsuojeluliiton Paloman kanssa keskusteltu 30.3 toteutettavasta koulutuksesta luonnon monimuotoisuuteen liittyen.
 • Toukokuun alkuun puhetta minimalismista somevaikuttajan johdolla.
 • Tiimin vapaamuotoisempi kokoontuminen 19.3.
    1. Kokouksessa voisi keskustella ainakin tiimiläisten jaksamisesta.
 • Uusien mainoskuvien ottaminen siirtyy sulkuajan jälkeiseen aikaan (ehkä myös keväisempään säähän! ☀️). 
 • Viestintä
 • Someideointeja ei ole tullut
    1. Avataan keskustelu minkälaista sisältöä Changemakerin someen halutaan.
     1. Joanna: sisältöä, joka ei ole mainostamista. Videot voisivat toimia, sillä se herättäisi ihmisten mielenkiintoa.
     2. Myös edellisessä tiimissä ollut Oonaa voisi pyytää tekemään videoita.
     3. This or that Changemaker-teemalla voisi tehdä.
     4. Päätetään selvittää jos Changemaker voisi alkaa tekemään Instagram reels-videoita. Myös kouluttautuminen olisi hyvä.
 • Globalisti
    1. Pientä vaihtuvuutta ollut toimituskunnassa, mutta lehti etenee aikataulun mukaisesti. 
 • Paikallisryhmät ja jäsenasiat
 • Paikallistoiminnan kuukausitapaamisten kuulumiset 
   1. Joanna ja Heli ovat yhdessä järjestäneet uusien illan, johon osallistui yksi henkilö. Joanna pitämässä pelkästään Turkuun suunnatun illan parin viikon päästä. Jatkossa tehdään yhteistyötä CM-viikonlopun suunnitteluryhmän kanssa. Pyritään panostamaan paikalliseen toimintaan.

 

 • Kansainvälinen toiminta 
 • ACT Alliance Governing Board Youth Members
 • Aino Vihonen esitetty Suomen kautta Governing bodyyn, mukana myös Norjan Changemakerin puheenjohtaja. KUAn tj Jouni epäili, että kahta eurooppalaista on vaikea saada läpi, toivotaan kuitenkin Ainolle parasta!
 • ACT Alliancen YouthCopin puheenjohtajiston haku.
 • Essi kiinnostunut hakemaan  
 • Muita kuulumisia?
    1. Verkko vapaaksi -kampanja herätti mielenkiintoa Youth CoPin kokouksessa. Tarjottu muille jäsenorganisaatioille mahdollisuutta osallistua kampanjaan.
     1. Ainakin Norjan Changemaker aikoo osallistua kampanjaan.
 • Iidan lyhyt haastattelu Norjan Changemakerin jäsenlehdessä. Saadaan myös Globalistiin lyhyt haastattelu norjalaiselta vapaaehtoiselta. 
 •  Ilmoitusasiat
 • Kirkolliselle vaikuttamiselle luodaan oma Slack-kanava
 • KUA on aloittamassa kirkkojen maailmanneuvoston Thursdays in Black -kampanjaa ja Changemaker voisi olla mukana omalla pienellä kampanjallaan.
 • Joanna kiinnostunut olemaan mukana kampanjassa 
 • Muut esille tulevat asiat
 • Kokouksen päättäminen
 1. päätetään kokous ajassa 19:02