Tiimin kokous 18.3

Lataa kokousmuistio (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 18.3.2016 kello 16.00 Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

Kokousmuistio

1.       Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 16.06.

2.       Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ronja Karkinen, sihteerinä toimii Anne Heikkinen (kohtaan 16 asti), paikalla Noora Mattila (kohtaan 16 asti) ja Patrick Ahlstrand (sihteerinä kohdasta 17 eteenpäin), skypeitse mukana Jaana Rissanen (kohtaan 16 asti) ja Sini Savolainen. Kokouksessa paikalla myös koordinaattorit Sini Tyvi ja Pertti Keinänen.

3.       Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4.       Kuulumiset tiimin ja Kirkon Ulkomaanavun tapaamisesta

Tiimi tapasi Kirkon Ulkomaanavun edustajia. Keskusteltiin etenkin Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun uusista strategioista vuodesta 2017 eteenpäin sekä verkoston kehittämisestä.

5.       Jäsenkokousasiat

Muotoilimme strategialuonnosta siihen saatujen kommenttien perusteella jäsenkokousta varten. Periaateohjelmat toimitetaan jäsenkokoukselle esityslistan liitteiksi. Liitteiden oltava Sini Tyvillä 22.3. Suurin päivitystarve velkaryhmän periaateohjelmasta talousryhmän periaateohjelmaksi. Toivotaan, että tiimiläiset tarkistavat tiistaina Sinin lähettämän toimintakertomusluonnoksen.

6.       Paikallisryhmien toimintaohjeiden valmistaminen

Käytiin läpi uudistetut ohjeet, jotka viedään jäsenkokoukselle hyväksyttäviksi.

7.       Harjoittelijarekry

Keväällä rekrytään harjoittelija syksylle. Tänä vuonna ei oteta harjoittelijaa kesäksi.

8.       Ympäristö

Liikakalastus-kampanja alkaa ensi viikolla. Tampereella kampanjakoulutus 29.3.

9.       Rauha

Rauharyhmä on valmistellut kampanjaehdotuksen.

10.   Velka

Velkaryhmä tapaa 29.3. klo 17 toimistolla.

11.   Kansainvälisyys

Kansainvälinen kokous järjestetään lokakuussa 2016 Suomessa. Päätettiin lähestyä tahoja, jotka ovat olleet mukana kansainvälisen Changemakerin toiminnassa ja pyytää heitä lähettämään raportti toiminnastaan, joiden pohjalta kutsut lähetetään kansainväliseen kokoukseen.

12.   Tiedotus

Riikka Piri lupasi tehdä Ekopaastoon liittyen blogikirjoituksen. Instagram-tiimi toimii.

13.   Globalisti

Tulevaan Globalistiin kaivataan lisää kirjoittajia.

14.   Jäsenet

Laitetaan jäsentesti nettiin.

15.   Tapahtumat

Lauantaina 19.3. rippikoulupäivässä Hakunilan seurakunnalla Vantaalla esittelemässä Changemakerin toimintaa.

16.   Koulutus

Ilmoittautuneita Changemaker-viikonloppuun vain 13. Jaro ja Sonja vetävät kampanjakoulutuksen. Ronja on valmistellut kampanjatempausta.

17.   Paikallisryhmät

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen keskusteltavaksi: toimitna osana seurakunnan nuorisotoimitaa ja Changemetor-ryhmän perustaminen.

18.   Toimiston kuulumiset

Pertti kouluttautumassa 25.3-5.4.16. Sini työstänyt jäsenkokoukseen liittyviä asioita ja kampanjan nettisivuja.

19.   Ilmoitusasiat

Changemaker allekirjoitti järjestöjen yhteisen kirjeen maakohtaisesta talousraportoinnista komissaari Jyrki Kataiselle.

20.   Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

21.   Kokouksen päättäminen

Päätettiin klo 17.59.