Tiimin kokous 18.9.2020

Tiimin kokous 18.9.2020 klo 17, Teams

Kokouksen muistio pdf-tiedostona. (tiedosto aukeaa uuteen välilehteen)

 • Kokouksen avaus 17.07 


 • Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii Petteri Näreikkö. Kokouksen sihteerinä on Joanna Slama. Todetaan että kokouksessa paikalla olevat henkilöt ovat Petteri Näreikkö, Joanna Slama, Linnea Parkatti, Essi Kurki, Anne Heikkinen, Matias Uusisilta ja Helmi Saksholm. Todetaan, että kokous on päätösvaltainen.

 • Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytään.

 • Hallinto ja talous
  1. Jäsenkokouksen tehtäväjako

  Valitaan jäsenkokoukseen puheenjohtaja. Kuka esittelee verkoston ajankohtaiset kuulumiset? Jäsenkokouksen kutsu on lähetetty, liitteet lisätään 25.9. mennessä

        2.Toimintasuunnitelma

 

Toimintasuunnitelman kirjoittaminen on alkanut. Tiimiltä toimintasuunnitelmaan tarvittaisiin ajatuksia siitä, mitkä ovat verkoston ja tiimin toiminnan erityisiä tavoitteita ensi vuodelle. Vuoden 2021 strategiset tavoitteet ovat innostava globaalikasvatus sekä ruohonjuuritason vaikuttaminen. Näiden pohjalta tulisi hahmotella toiminnan tavoitteet – miten näitä tavoitteita halutaan tavoitella?
Esimerkkejä ovat kouluttamiseen panostaminen, paikallisen ja valtakunnallisen toiminnan linkittäminen yhteen entistä paremmin, tempauksiin panostaminen… 

Mihin tiimissä olisi hyvä ensi vuonna panostaa ja mitä tiimin toiminnassa voisi kehittää?

Paikallistoiminta, tempaukset, koulutus

Keskustelu ensi vuoden toimintasuunnitelmasta.

 • kansainvälisyys
 • paikallisryhmät
 • ensi vuoden tiimissä vastuu yhdestä alueesta ei olisi yhden ihmisen olkapäällä. 
 • tavoitteita tiimin toiminnalle:
 • somevastuu, kuka jakaa vuorot, mitä saa laittaa

 

3.Tiimihaku on auki – muistakaa hakea/ilmoittaa kiinnostus 30.9. mennessä. 

 

 • Vaikuttamistoiminta
  1. YMCA-yhteistyö
  1. Peacemakers-ilta 22.9. klo 18-20 löytyisikö osallistujaa?

Helmi ottaa yhteyttä YMCA:an.

Joanna ja Petteri kiinnostuneita osallistumisesta.


2.
Ensi vuoden kampanjan suunnittelu

Kampanjatiimin tapaaminen järjestetään maanantaina 28.9. klo 17:30 Vapaakaupungin olohuoneella kauppakeskus Redissä.

 

 • Koulutus ja vierailut

1.Vapaaehtoinen esittelemään Changemakerin kampanjatoimintaa koulutukseen (Helmi)

 

Kirkkohallitus ja KUA järjestävät 2.-4.11. kirkon työntekijöille koulutuksen vaikuttamisesta ja verkostoista. Changemaker on mukana koulutuksen kolmessa osiossa. 3.11. klo 13-14.30 osio käsittelee kampanjointia, lobbaamista ja tempauksia ja siihen etsitään Changemakerin vapaaehtoista kertomaan Changemakerin kampanjoista ja tempauksista. 

Anne ja Essi ovat vapaaehtoisia.

 

2.Rooliharjoitteen päivittäminen

 

Keskusteltiin siitä että päivittämisessä on hyvä ottaa intersektionaalisuus huomioon. Tähän voisi ehkä konsultoida asiantuntia.

 

Löytyykö tiimistä vapaaehtoisia olemaan mukana uudistamassa rooliharjoitetta? Tarkoituksena päivittää osa korttien kuvauksista ja selkeyttää ohjetta. Tavoitteena on saada kortit painoon lokakuun loppuun mennessä. 

 

Petteri ja Essi ovat vapaaehtoisia.

Linnea kääntää rooliharjoitteen ruotsiksi.

 

 • Tapahtumat
 1. A-koulutukset alkoivat tällä viikolla – ilmoittautuneita oli 15.9. 28
 2. Maata Näkyvissä -festarit on tältä vuodelta peruttu
 3. Pyöreänpöydän keskustelu väkivaltaisesta äärioikeistosta.
  1. Sisäministeriö, Opetushallitus, Pelastakaa Lapset ry ja Kirkon Ulkomaanapu järjestävät yhteistyössä nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville pyöreän pöydän keskustelun aiheesta väkivaltainen äärioikeisto Suomessa. Keskustelu järjestetään etänä 15.10 klo 14.30-16.30. Changemakerilta on pyydetty kommenttipuheenvuoroa keskusteluun aiheena “Miten väkivaltaisen äärioikeiston toiminta näkyy nuorille”
 4. Kutsu YK-nuorten Erätaukodialogiin
  1. Kutsu Suomen YK-nuorten & Erätauko-säätiön etäkeskustelun 23.9.2020 klo 14.00-16.00 Google Meetissä. Dialogin teemana on elämä poikkeusaikana, miten korona on vaikuttanut nuorten arkeen ja kokemuksiin oikeudenmukaisuudesta. Dialogissa keskustellaan kysymyksistä: Miten oikeudenmukaisuus näyttäytyy arjen kokemuksissa? Miten eri taustaiset nuoret kokevat korona-ajan? Mistä olet huolissasi, entä mistä puolestaan luottavainen?

 • Viestintä
 • Tiimin somen työnjako

somevuorot:

kanavat: instagram, twitter ja (facebook)

Toimisto hoitaa tapahtumamainokset, tiimi ja vapaaehtoiset tekevät vapaamuotoisempia postauksia.

Matias lähettää sähköpostiviestin somevuoroista. 

 

 • Globalisti

 

 

 • Paikallisryhmät ja jäsenasiat


 • Ruotsinkielinen toiminta

1.Ruotsinkielinen uutiskirje on lähtenyt (Matias)

2.ke 23.9. a-koulutus ruotsiksi

 • Kansainvälinen toiminta 
  1. YMCA suunnittelee kv-yhteistyötä ja oli kiinnostunut kuulemaan, miten Changemakerin kv-yhteistyökuviot ovat tänä vuonna sujuneet. 

 

 •  Ilmoitusasiat
 1. YK-nuorten rauhanviikonseminaari 26.9. Oodissa
 • Muut esille tulevat asiat
 1. Vaalitoimikunnan vahvistaminen
 2. Etä-/lähikokoukset

seuraava kokous: 1.10 (lähikokous)

 

 • Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 19.00