Tiimin kokous 19.11.2019

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (aukeaa uuteen ikkunaan)

TIIMIN KOKOUS 19.11.2019 KLO 16.00, ETELÄRANTA 8, HELSINKI

1. Kokouksen avaus
Kokous aloitetaan 19.11.2019 klo 16:13.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Paikalla Petteri Näreikkö (kokouksen pj), Sini Tyvi, Jonas Biström, Helmi Saksholm. Skypessä: Anni Valden sihteerinä, Sinituuli Suominen, Julia Manni ja Elsa Pakkasvirta.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

4. Hallinto ja talous
a. Talouslinjaukset vuodelle 2020 (Liite 1 pdf-tiedostossa)
• Käytiin läpi uudet talouslinjaukset ja hyväksyttiin ne.
b. Tiimiläisten pidemmistä poissaoloista ilmoittaminen
• Pidemmistä poissaoloista ilmoitetaan koko tiimille.
c. Kokouspalkkio puheenjohtajan sijaistamisesta maksetaan Petteri Näreikölle hänen sijaistamista kokouksista.
d. Tiimin kokoukset alkavat 3.12. klo 17:00 ja 17.12. klo 16:30.
e. Ehdotus varapuheenjohtajan ja tiimin kansainvälisen toiminnan erottaminen toisistaan. Kansainvälisen toiminnanvastaava voisi olla tulevaisuudessa oma pesti tiimissä ja varapuheenjohtaja oma pestinsä.

5. Vaikuttamistoiminta
a. Humak
• Petteri on esittelemässä toimintaa 15v.-kampanja kärjellä Humakilla. Todettin, että se vaatii vielä kehittelyä. Humak haluaa tehdä jatkossa yhteistyötä Changemakerin kanssa.
b. Changemakerin tuleva vuosi (strategia ja “uudelleenbrändäys”)
• Muistetaan, että uuden vuoden alkaessa myös on hyvä muistaa Changemakerin strategiat ja uudelleenbrändäys. Vanhoja tiimiläisiä kannustetaan mukaan tähän suunnitteluun ja totetutukseen.
c. Ruokaturva -kampanjan kannatuskortit
• Elsa on ollut yhteydessä ministeriöön kampanjakorttien luovuttamisesta ja selvittää asiaa lisää.
d. CM15 -kampanja, GIFfit valmiita, ilmestyvät giphy.comiin lähiaikoina, jonka jälkeen kampanja voidaan julkaista nettisivuilla ja Instagramissa.

6. Koulutukset
a. Erätauko-viikko
• 2.-7.12. Erätauko-viikko, jossa järjestetään keskusteluja. Ideana koota erilaisia ihmisiä yhteen ja keskustella yhdestä valitusta aiheesta. Tiimiläiset kiinnostuneita ja siirretään suunnittelua ensi vuoden puolelle ja seuraavan tiimin hoidettavaksi.
b. Varhaiskasvatusyhteistyö
• Espoon varhaiskasvatusyksikkö pyysi Julia Mannia kertomaan ja edustamaan Changemakeriä mahdollisesti ensi keväänä.

7. Globalisti
a. Globalistin jakelu
• Aivovammaliitolle lähetetään muutama lehti.
b. Globalisti 1/2020 on mennyt taittajalla.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Paikalliskoordinaattorit
• Pilottiohjelma vireille jo nyt tän vuoden puolella. Ehdotuksia pilottipaikkakunniksi olisi Tampere, Oulu ja Turku. Joensuu ja Jyväskylä jatkaisivat ilman paikalliskoordinaattoria. Rovaniemi mahdollisesti pilottivaiheen kakkosvaiheessa mukaan, kun ollaan saatu testattua miten toimii Tampereella, Oulussa ja Turussa.
• Paikalliskoordinaattoreita haetaan puoleksi vuodeksi eli nyt ensimmäisen kerran kevätkaudelle 2020.
• Paikalliskoordinaattori järjestää vähintään 5 tapahtumaa paikkakunnallaan.
• Sini Tyvi laittaa esitystä tiimille myöhemmin sähköpostilla.

9. Tiedotus
a. Somejoulukalenteri
• Kalenterista on tehty vuoronvarauslista Google Sheetsillä. Tiimiläiset pääsevät varaamaan vuoroja. Jokainen tiimiläinen varaa 3 luukkua ja ehdoton deadline ti 26.11.
• Paikallisryhmät mukaan kalenterin tekoon ja paikallisryhmät tekevät yhden luukun per ryhmä. Ideat viimeistään Annille 30.11., mutta mahdollisimman pian. Anni on vielä uudelleen yhteydessä paikallisryhmiin koskien kalenterin tekoa.

10. KV-asiat
a. Changemaker International Network
Kenia on lähettänyt kokouksesta Doodlen. Changemaker Internationalin kokous pidetään marraskuun viimeisellä viikolla. Sinituuli kutsuu Annen mukaan päivän varmistuttua.
b. ACT Alliance Youth CoP
Tarkempaa tietoa Youth CoPin puheenjohtajavaaleista tai nuorten hallitusedustajien asemasta ei ole vielä saatu. Seuraava kokous pidetään 20.11. Sinituuli ei pääse paikalle, koska kokous menee päällekkäin Allianssin syyskokouksen kanssa. Sinituuli kokousti Youth CoPin uuden co-chairin Amandan kanssa 15.11. Youth CoPin seuraavassa kokouksessa on tarkoitus jakaa eri tehtävien vetovastuita (strategian kirjoittamisprosessi, edustus muissa työryhmissä, Youth Assembly) co-chairien kesken.
c. Sinituulin ja Annen tapaaminen 7.11.
Sinituuli perehdytti Annen varapuheenjohtajan tehtäviin. Anne osallistuu vuonna 2020 Youth CoPin ja Changemaker International Networkin kokouksiin.

11. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet
a. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto
• Ens vuoden Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston -kokousta koskien pidettiin kokous 24.1., johon Petteri tarvitsee mukaan vapaaehtoisia kanssaan kokoukseen. Ensin pidetään jokaisessa maassa oma kokous ja sitten Pohjoismaiden yhteinen kokous ja sen lausunnot viedään suoraa YK:n biodiversiteettisopimusta varten.
b. Euroopan nuorten parlamentti
c. Haave-verkosto
• To 21.11. kokous Haave-verkostosta

12. Tapahtumat
a. Maata näkyvissä -kuulumiset
• Tilat olivat muuttuneet ja hämäryyden takia kuvien ottaminen oli hankalaa ja taustamelun vuoksi oli vaikeaa kommunikoida osallistujien kanssa. 11 uutta jäsentä saatiin tapahtumasta. 100 Globalistia jaettu ja tärkeä paikka näkyä.
b. 15-vuotisjuhlien tilanne
• Paneeliin panelisteja varmistunut kaksi henkilöä ja moderaattori on Sinituuli Suominen. Tilavaraus saatiin pidennettyä klo 22:00 asti. Juontajaksi valittiin Elsa ja toista vielä kysytään. Seuraava kokous 26.11. klo 17:00 toimistolla tai Skypellä mukana. Videot Helmille mahdollisimman pian.

13. Ilmoitusasiat
• Allianssin syyskokous, jossa Changemakeria edustaa KUA:n valtakirjalla Sini Tyvi ja Petteri Näreikkö
• Lähdettiin mukaan Finnwatchin #430-kampanjaan

14. Muut asiat
Ei muita asioita.

15. Kokous päätetään ajassa 18:23.