Tiimin kokous 19.3.2020

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 19.3.2020 kello 15.00, Teams

Paikalla: Petteri Näreikkö, Anne Heikkinen, Essi Kurki, Amin Ali, Anna Joutsijoki, Oona Erkka, Joanna Slama (kohdasta 4b), Sini Tyvi

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:09.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan toimii Petteri Näreikkö. Kokouksen sihteerinä on Sini Tyvi. Todetaan kokouksessa paikalla olevat henkilöt. Todetaan, että kokous on päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Mikäli kenelläkään ei ole lisättävää esityslistalle, hyväksytään se kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Hallinto ja talous

a. Jäsenkokouksen järjestäminen

Keskusteltiin sopivasta ajankohdasta jäsenkokouksen järjestämisestä etänä. Lauantai todettiin toimivimmaksi vaihtoehdoksi ja valittiin päiväksi 18.4. klo 12-15.

Sini testaa ainakin Microsoft Teamsin ja Adobe Connectin toimintoja ja valitsee sen pohjalta, mikä ohjelma voisi toimia parhaiten kokouksen järjestämiseen.

Keskusteltiin siitä, pitäisikö jäseniä pyytää etukäteen ilmoittautumaan kokoukseen vai tehdäänkö kokouskutsu avoimena linkkinä, johon kuka tahansa voi liittyä. Tehdään avoin linkki, jotta mahdollisimman moni jäsen pääsee mukaan. Kysytään kokouksen alussa “ilmoittautuminen”, jotta saadaan osallistujalista ja todettua jäsenyys sekä äänioikeutettujen määrä.

Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat valmistellaan hyvin etukäteen ja kaikki asiat kootaan myös ruudulla näytettäväksi, jotta kokoukseen osallistuvat varmasti pystyvät seuraamaan kokousta. Esittelyvastuut ja kokouskäytännöt samoin kuin äänestyksiin liittyvät käytännöt sovitaan tiimin kesken vielä ennen kokousta.

b. Tiimin työn järjestäminen ja jäsenkokoukseen valmisteltavien asioiden aikatauluttaminen

• Strategia: pidetään tiimiviikonloppuun suunnitellut strategiatyöskentelyt etänä lauantaina 2 x 1,5-2 tuntia klo 12:30 alkaen. Tavoitteena on keskustellen päästä yhteisymmärrykseen strategian sisällöstä. Lauantain jälkeen muutaman hengen työryhmä muotoilee sovitut sisällön tekstiksi, joka käsitellään koko tiimin kesken seuraavalla viikolla pidettävässä kokouksessa.

• Sääntöuudistus: Sini voi käydä läpi ja katsoa kohdat, jotka tarvitsevat muutosta (lähinnä teemaryhmät) ja tehdä pohjaehdotuksen, miten voisi muotoilla sen pohjalta, mitä strategiassa linjataan vaikuttamistoiminnasta

• Kampanjateeman valinta: voitaisiin alustavasti ehdottaa jäsenkyselyssä jäsenistöä laajasti kiinnostaneita teemoja
Ilmastotekoja
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta
Eriarvoisuuden vähentäminen
Jotta näistä löydetään konkreettisempia vaikuttamismahdollisuuksia, nimettiin Petteri, Essi ja Amin työryhmäksi selvittämään näihin liittyviä ajankohtaisia prosesseja, joihin nimenomaan vuonna 2021 kannattaisi vaikuttaa ja joissa toteutuisi globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulma.

• Vaalitoimikunta: kartoitetaan jo etukäteen mahdollisia kiinnostuneita vaalitoimikuntaan.. Huom: vaalitoimikunnassa oleva henkilö ei voi itse hakea tiimiin. Asiasta viestitään tiimin sähköpostilistalla

• Changemakerin ja KUA:n yhteistyöperiaatteet: ei esitetä muutoksia

• Verkoston ajankohtaiset kuulumiset: kunkin kootaan kaikkein tärkeimmät asiat, mitä tapahtunut lokakuun 2019 ja huhtikuun 2020 välillä tai mitä tulossa.

c. Päivitys uuden koordinaattorin rekrytoinnista

Vakituisen työntekijän rekrytointi on alkamassa lähiaikoina. Koska prosessi vie aikaa, uusi työntekijä pääsee todennäköisesti aloittamaan vasta kesän jälkeen. Loppukevään ajaksi on tarkoitus valita myös sijainen hoitamaan tehtävää, kunnes uusi vakituinen työntekijä saadaan rekrytoitua. KUA:n puolelta on pyydetty Sini mukaan rekrytointiin ja tiimin kokouksessa todettiin, että nykyisessä poikkeustilanteessa Sini voi toimia Changemakerin edustajana rekrytoinnissa.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:12.