Tiimin kokous 19.5.2020

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 19.5.2020 klo 16, Teams-kokous

Paikalla: Petteri Näreikkö, Essi Kurki, Anne Heikkinen, Linnea Parkatti, Oona Erkka ja työntekijät Sini Tyvi ja Lauri Leivo.

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 16.06.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan toimii Petteri Näreikkö. Kokouksen sihteerinä on Oona Erkka. Todetaan kokouksessa paikalla olevat henkilöt. Todetaan, onko kokous päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Mikäli kenelläkään ei ole lisättävää esityslistalle, hyväksytään se kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan. Esityslista hyväksytään.

4. Vaikuttamistoiminta

a. YK-nuorten rauhanviikko 21.-27.9.2020
On saatu kutsu osallistua rauhanviikkoon, jossa myös edellisenä vuonna oltiin mukana. Päätetään osallistua.

b. #430-kampanja
Changemaker on ollut mukana someviestinnässä. Käydään keskustelua mahdollisesta tilanteesta, jossa Changemaker saa kritiikkiä kampanjasta.

5. Kansainvälinen toiminta

a. Kuulumiset Changemaker-verkostojen kansainvälisestä kokouksesta 8.5.

Paikalla vain Suomen, Norjan ja Kenian edustajat. Norjan Changemaker lupasi ottaa seuraavaksi puheenjohtajuuden. Tavoitteena, että yhteiset Skype-kokoukset ovat lokakuussa ja maaliskuussa. Keskusteltiin myös yhteisen viestinnän kehittämisestä ja mahdollisuuksista jakaa enemmän tietoa eri verkostojen vaikuttamistoiminnasta Facebookissa International Changemaker Network -sivulla.

Tehdään uudesta kampanjasta postauksia myös englanniksi, jotta saadaan jaettua sitä laajemmin myös muiden maiden tietoon.

6. Hallinto ja talous

7. Koulutus ja vierailut

a. Changemaker-illat
Changemaker-ilta verovälttelystä on 27.5 klo 17.00.

8. Tapahtumat

a. Kirkon kasvatuksen päivät 2021
Lähdetäänkö mukaan ohjelmaehdotukseen yhdessä KUA:n kanssa?
Päätetään lähteä mukaan KUA:n kanssa.

b. Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien hiippakuntaleiri 2021
Päätetään, lähdetäänkö yhteistyöhön tuottamaan ohjelmaa nuorille ja varhaisnuorille Partaharjulla 30.6.-5.7.2021 pidettävälle leirille.
Lähdetään mukaan leirille.

c. Kuopion hiippakunnan nuorisotapahtuma Iisalmessa 2.10.2021
Kyseessä on päivän mittainen tapahtuma, joka kokoaa yhteen 500-700 nuorta. Tapahtuman teemana hyvänä tekeminen. Kirkon Ulkomaanavusta tiedusteltu jo mahdollisuutta olla mukana tuottamassa ohjelmaa, KUA:n sisällä välitetty kutsu Changemakerille. Alustavaa vastausta toivotaan jo ennen kesää.
Päätetään osallistua tapahtumaan.

9. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

10. Ruotsinkielinen toiminta

11. Viestintä ja tiedotus

a. Changemakerin somenäkyvyyden kehittäminen
Esitetään uusia mahdollisuuksia Changemakerin someen liittyen ja pyritään some-kynnyksen pienentämiseen. Lisätään somen käyttöä: kuukausittain 3 instagram tarinaa, 1 instagram kuva, 1 Facebook postaus. Viikottain: yksi instagram tarina ja kestävä arki postaus, Twitter. Mietitään hashtag, joka voisi yhdistää julkaisuja toisiinsa.

b. Changemaker x Kreatos Films: videotuotantoja eettisille toimijoille
Tällä hetkellä ei päätetä lähteä mukaan tuotantoon.

12. Globalisti

13. Ilmoitusasiat

a. 200 ilmastokirjettä eduskuntaan
Tiimi päättänyt sähköpostitse 8.5., että Changemaker lähtee mukaan Luonto-Liiton ilmastoryhmän koordinoimaan 200 ilmastokirjettä eduskuntaan -kampanjaan, joka toteutetaan toukokuun. Kampanjaa pidetään esillä somessa.
b. Changemakerin ja YMCA:n yhteistyö liittyen rauhantyön avustushakemukseen
Tiimi päättänyt sähköpostitse 13.4., että lähdetään kumppaniksi YMCA:n Peacemakers-toimintaan liittyvään hankehakemukseen.
c. Changemakerin avustusanomus Kirkkohallitukselle vuoden 2021 toiminnan tukemiseksi lähetetty 12.5.
d. Uusi Changemaker-koordinaattori Matias Uusisilta aloittaa 8.6. Lisäksi pian on aukeamassa uusi rekrytointi Sinin sijaiseksi, sillä Sini jää syksyllä vanhempainvapaalle.

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 17.34.