Tiimin kokous 2.5.2018

Muistio pdf-muodossa (aukeaa uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 2.5.2018 kello 17, Eteläranta 8, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 17.13

2. Kokouksen järjestäytyminen

Paikalla Iida Silfverhuth, Jaro Karkinen, Matias Uusisilta, Helmi Nevalainen, sekä koordinaattorit Sini Tyvi sekä Jonas Biström. Jaro toimii pj:nä ja Matias sihteerinä.

3. Esityslistan hyväksyminen

 Hyväksytään esityslista sellaisenaan

4. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät

Tavoitteiden seuranta

Käytiin läpi edellisessä viikonlopussa sovittujen tavoitteiden toteutumista alkuvuodesta.

Keskustelussa ilmeni että:

Pääkampanja ei ole vielä ollut kovin paljoa esillä, muualla kuin netissä, mutta pyrimme aktivoimaan sitä myös turuilla ja toreilla. Kampanjaan voisi yrittää vielä saada sitoutettua enemmän porukkaa mukaan.

Melko monet kevään tapahtumat on jouduttu perumaan, kun niihin ei ole tullut tarpeeksi osanottajia. Päätettiin panostaa tapahtumien mainostamiseen ajoissa. Koko syksyn tapahtumat olisi hyvä tietää etukäteen, niin niitä voi sitten jakaa etukäteen. Ympäristö- ja rauharyhmät kokoontuvat ensi viikolla ja yritämme jo noissa kokouksissa lyödä syksyn ohjelmarunkoa lukkoon teemaryhmien osalta. Tavoite olisi myös järjestää tapahtumia maantieteellisesti eri puolilla Suomea. Myös vierailuihin voisi panostaa enemmän.

Twitteriä voisi koittaa aktivoida.

Globalistiin kirjoittaneita kannattaa pyytää kirjoittamaan myös tuleviin lehtiin.

Changemaker-viikonloppu oli onnistunut. Osallistujia ei ollut ylenpalttisesti, mutta mainonnalla saatiin kuitenkin monia mukaan viimeisellä ilmoittautumisviikolla. Kevään viikonlopuissa tosin on muutenkin ollut yleensä vähemmän osallistujia kuin syksyllä.

5. Hallinto ja talous

Ensi vuoden painopisteet ja Wihurin säätiön hakemus

Changemakerillä on vuoteen 2020 ulottuva strategia, jossa on tavoitteita jotka ohjaavat toimintaa. Wihurin rahasto, joka on kolmanneksi suurin rahoittajamme, tarvitsee hakemuksen toukokuuhun mennessä.

Keskusteltiin ensi vuoden painopisteistä ja todettiin, että verkoston vaikuttavuus ja näkyvyys voisivat olla ensi vuonna yksi painopistealue. Konkreettisena tavoitteena pyrimme vaikuttamaan vaali- ja hallitusohjelmiin. Toimintaa ja näkyvyyttä pyrimme lisäämään useilla paikkakunnilla, jolloin saamme toivottavasti myös lisättyä vapaaehtoisten määrää. Lisäksi panostamme yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa ja tuon yhteistyön hyödyntämiseen.

Teemaryhmät voisivat luoda valmiit konseptit, jota ne voisivat tarjota paikallisryhmille, sillä teemaryhmä- ja paikallisryhmätoiminta on tällä hetkellä kovin eriytynyttä.

Ensi vuoden tavoitteiden saavuttaminen vaatii, että tänä vuonna pidetään tavoitteista kiinni ja kasvatetaan vapaaehtoisten määrää.

6. Koulutus

Kuulumiset ja tunnelmat viikonlopusta

Oltiin tyytyväisiä viikonloppuun ja osallistujia oli mukavasti, tosin enemmänkin olisi voinut olla.

 Palautteissa osallistujat vaikuttivat tyytyväisiltä, ja ohjelma oli täyttänyt odotukset ja ollut tarpeeksi monipuolista. Osallistujat olivat oppineet paljon. Koulutukset mainittiin useissa palautteissa viikonlopun parhaimpana juttuna ja ruokaakin kehuttiin. Koulutuksille olisi jopa kaivattu enemmän aikaa, jotta olisi ehtinyt perehtyä yksittäisiin teemoihin enemmän. Mainittiin myös että oli liikaa julistetyöskentelyä. Mainostusta voisi palautteiden mukaan lisätä seurakuntiin ja nuorisotiloihin.

7. Tapahtumat

Kevään tapahtumien tilanne

Kevään tapahtumiin on tullut muutamia ilmoittautumisia.

Kesän tapahtumien tilanne

Päätettiin, että pyritään saamaan Maailma Kylässä -festareilta 500 nimeä kannattajakortteihin. Keskusteltiin Maailma Kylässä -festareiden ohjelmasta ja printeistä ja päätettiin tehdä olemassa olevalla grafiikalla vaakasuuntainen banderolli kampanjamateriaaliksi otettavaksi festareille ja muihin kesän tapahtumiin.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

Seinäjoelle syntynyt uusi paikallisryhmä. Pyritään tukemaan ryhmää parhaamme mukaan. Viikonlopussa oli myös paljon uusia eri puolilta Suomea tulleita jäseniä.

 Uusien paikallisryhmien värvääminen

Keskusteltiin, että ensi syksyksi pitäisi valmistella valmiit toimintaehdotukset paikallisryhmille.

9. Tiedotus

Käsiteltiin tiedotuksen asiat pitkälti painopisteiden ja tavoitteiden alla.

10. Globalisti

Pyritään levittämään Globalistin uutta numeroa mahdollisimman paljon kaikkialle myös tiimin voimin.

11. Kansainvälinen toiminta

Doodle-äänestys seuraavasta kv-ryhmän kokouksesta on meneillään.

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

Allianssin edunvalvonta-aamiainen tulossa perjantaina 4.5. klo 9-11.

 Ohjelmaehdotus Kirkon kasvatuksen päiville lähetetty.

13. Ilmoitusasiat

Koordinaattorin äitiyslomansijaisen haku etenee. Keskusteltiin lyhyesti siitä, mitä haastattelussa tulisi kysyä.

Selvitys vuodesta 2017 on jätetty OKM:lle.

14. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 19.00