Tiimin kokous 20.5.2021

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

 

Tiimin kokous 20.5. klo 16.30 Teamsissa

Paikalla: puheenjohtaja Iida Silfverhuth, Essi Kurki, Joanna Slama, Terhi Raikas, koordinaattorit Helmi Saksholm ja Matias Uusisilta (saapui kohdassa 3c)

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35

 • Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtajana Iida Silfverhuth, sihteerinä Helmi Saksholm

 • Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

 • Hallinto ja talous
 • Vaalitoimikunnan täydentäminen
    1. Olisi hyvä targetoida ja kutsua henkilökohtaisesti vaalitoimikuntaan 
    2. Helmi kontaktoi henkilökohtaisesti 
 • Globaalikasvatuksen vastaavan ja paikalliskoordinaattorien haku kesäkussa
 • Rahoituskatsaus: 
    1. Changemakerin rahoituspohjan läpi käyminen
    2. Kirkkohallituksen anomus jätetty 12.5. haettu 85 000. Hakemukset yksittäisille seurakunnille ja -yhtymille jätetään kesäkuun alkupuolella. 
    3. Koordinaattorit pitävät silmällä myös Erasmus-hakuja
    4. Oman varainhankinnan tutkiminen 
     1. kaupallista yhteistyötä pidettiin mahdollisena, kunhan se tehdään harkitusti
     2. kristillisten opiskelijajärjestöjen tapaamisessa rahoituskeskustelua kirkollisesta rahoituksesta 
     3. toimisto jatkaa asian selvittelyä ja keskustelua KUA:n sisällä ja varainhankinnan kanssa 
     4. mahdollisuus vapaaehtoisille olla mukana esim Erasmus-haun valmistelussa 
    5. Katsaus tämänhetkiseen taloustilanteeseen
 • Sini palaa näillä näkymin lokakuun alussa, Helmi jatkaa sijaisena

 • Vaikuttamistoiminta
 • Pääkampanja
    1. Someviikko siirretään 14.6. alkavaksi, jolloin twitterissä kampanjointia sekä livepiknik puistossa. Mikä päivä ja mihin kellonaikaan?
     1. Iida tekee piknikin ajankohdasta Doodlen 
    2. Seuraava kokous: toukokuun lopulla
    3. Toukokuussa panostettiin kuntavaalipaneeliin ja vaalilupaukseen ja ryhdytään työstämään kannanottoa
     1. Paneeli onnistui hyvin
    4. Iida keskusteli Horisontti-ohjelmassa (YLE) nuorten kohtaamasta häirinnästä. 
 • Kuntavaalikampanja
    1. jatketaanko kuntavaalilupauksen levittämistä?
     1. Kuntavaalilupausta jatketaan vaaleihin asti
     2. Joensuu lähtemässä mukaan kuntavaalikamppikseen levittämällä lupausta 
 • Allianssin kampanja nuorten seurakuntavaaliaktiivisuuden puolesta 
    1. Helmi osallistui aiheesta tapaamiseen 21.4.
    2. Lisätietoja ei ole vielä tullut, mutta kirkollisen vaikuttamisen ryhmästä on löytynyt kiinnostusta 
    3. Lähteekö Changemaker mukaan kampanjaan? 
     1. Ollaan mukana, Helmi kysyy vielä lisätietoja ja ensisijaisesti mukana on kirkollisen vaikuttamisen ryhmä
 • UN Climate Conference of Youth -kokoukseen pyyntö tuottaa vetoomus COP26-kokousta varten
    1. Matalimman tason osallistuminen vetoomus, joka saa 500 allekirjoitusta 
    2. Kysytään lisätietoja, voisiko tehdä esimerkiksi yhteistyössä jonkun kanssa
    3. Vetoomus olisi todennäköisesti työläs, voidaan joko koota jonkin muun järjestön kanssa yhteistyössä vai kootaanko oma strategiaviikonlopussa
    4. Iida kysyy lisätietoja
 • Changemaker-verkoston kirkollisen vaikuttamisen ryhmän kannanotto koskien palestiinalaisten ahdinkoa huhti-toukokuussa 2021

https://docs.google.com/document/d/1cDpzRofs_bhbmTV2ha4xUf8FdsEywFEqdVx8seNZjhE/edit

 1. Kutsutaan kirkon työntekijöitä mukaan rauhanprosessiin
  ii. Ollut kommentoitavana Emmi Kemppaisella ja Antti Laineela sekä Tuulia Kokkosella ja EAPPI:lla
  iii. Tarkoitus levittää kirkollisessa mediassa. Laitetaan toimiston yhteystiedot ja toimisto reagoi mahdolliseen palautteeseen. 
 • Changemaker mukaan allekirjoittamaan ECT-julkilausumaa? (liite 1)
   1. Tarvitaanko KUA:n hyväksyntä allekirjoittamiseen
   2. Toimisto laittaa tietoa eteenpäin KUA:n vaikuttamistyölle – voiko CM allekirjoittaa, voisiko KUA allekirjoittaa?
 • Kirkkojen Maailmanneuvoston Torstait mustissa -kampanjasta (vastustaa sukupuolittunutta väkivaltaa) pidetään webinaari 4.11. 
  1. Iida kutsuttu mukaan webinaariin, yksityiskohdat varmistuvat myöhemmin
  2. Syksymmällä voidaan miettiä tarkemmin, miten CM voisi olla mukana kampanjassa

 • Koulutus ja vierailut
 • Partioleirin tulevaisuus
    1. onko Joannalle tullut tietoa Partioleirin toteutumisesta?
    2. Ei ole tullut lisätietoja leirin toteutumisesta 
 • ABC-koulutuksiin osallistui 56

 • Tapahtumat
 • Tiimin strategiaviikonloppu elokuussa 13.-15.8.
    1. Sijainti selviää myöhemmin
    2. Kerätään tiimiltä ideoita Slackissa
    3. Varataan paljon aikaa tutustumiseen ja hengailuun 
    4. Helmi tekee langan Slackiin, johon voidaan koota ideoita
 • Herättäjäjuhlat
    1. pidetään kokonaan etänä, selvitetään voisiko CM osallistua jotenkin ohjelmaan, esim yhdessä KUAn kanssa?
    2. Mitä hyötyä Changemakerille on näkyvyydestä juhlilla, jos on etäjuhlat? 
    3. Kysytään KUA:n haastateltavalta mistä aiheesta haastattelu on ja saisiko cm:n luontevasti mukaan → Helmi kysyy
 • Kirkon kansainvälisen työn verkostopäivien etkot 27.10. Tampereen Vanhassa kirkossa
    1. Changemaker pyydetty mukaan suunnittelemaan nuorille suunnattuja etkoja 
    2. Suunnitelmana minityöpajat, joissa käsitellään kv-kysymyksiä – Changemakerin työpaja esimerkiksi miten voi vaikuttaa globaaleihin kysymyksiin?
    3. Työryhmään toivotaan mukaan myös nuoria vapaaehtoisia – ketä kiinnostaisi lähteä mukaan? 
    4. Helmi on työryhmässä mukana, Essi ja Iida kiinnostuneet olemaan mukana. Helmi välittää tietoa seuraavasta kokouksesta Essille, Iidalle ja kirkolliselle porukalle 
 • Maailma kylässä
    1. Iidan ja Joannan ministerihaastattelu
 • Pohjola-Norden ja Alliansin biodiversiteettityöpaja 26.5. 
    1. Viiden minuutin esittely Changemakerin toiminnasta ja ryhmäkeskustelu
    2. Petteri ollut viimeksi, Matias kysyy Petteriä mukaan
 • Kirkon Ulkomaanavun ilmastonmuutoskoulutus OIR:n ja CM:n vapaaehtoisille 9.6. klo 17-19
    1. Erityisesti kiinnostaa ihmisoikeudet & ilmastonmuutos – Matias välittää tietoa
    2. Mainostetaan omissa kanavissa

 • Viestintä ja Globalisti
 • Haastattelupyyntö Kirkkomme Lähetykseen. Teemana kuntavaalit ja jonkinlainen henkilökuva.
    1. Terhi on kiinnostunut
 • Somekyselyn tulokset
    1. Stooreilla on suhteellisen pienet katsojamäärät
    2. Prosentuaalisesti Changemaker-illat, koulutukset ja paikallistoiminta olivat kiinnostavimpia
    3. Globalisti & työryhmät vähiten kiinnostusta 
    4. Avoin vastaus – toimintaa arktisen alueen suojelemiseksi 
    5. Kyselyjä voisi hyödyntää esim cm-viikonlopun suunnittelussa
 • Someohjeistus 
    1. Syksyn strategiaviikonlopussa voitaisiin pitää työpaja somesisältöjen toteuttamisesta 
 • Globaliti on hyvässä vaiheessa – taittamista ollaan suunnittelemassa
 • Myös seuraavan numero suunnittelu on hyvässä vauhdissa
 • Kertomus mormoninuorelta lähetystyöstä Suomessa
 • Syksyn lehteen on vielä tilaa

 • Paikallisryhmät ja jäsenasiat
 • Jyväskylän Changemakerin tapaaminen 25.5. klo 17 etänä
 • Turun Changemakerin piknik-tapaaminen 28.5. klo 17 
 • Espoon paikallisryhmällä on uudet vetäjät Aino Saukkokoski ja Liisu Härm 
 • toimisto, nykyinen vetäjä Oona, Aino ja Liisu sekä Espoonlahden seurakunnan nuorisotyöntekijät Hanne ja Ulla tapasivat. Keskusteltiin esimerkiksi mahdollisuudesta laajentaa Espoon paikkarin toimintaa koko Espoon alueelle pop-up tyylisesti

 • Kansainvälinen toiminta
 • Perjantaina Act Alliance Youth CoP -kokous jossa valitaan uusi puheenjohtajisto.

 •  Ilmoitusasiat
 • Haut ilmastodelegaatiksi ja nuorten Agenda2030 -ryhmään ovat auki
 • Muut esille tulevat asiat

 • Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.03

 

Liite 1

Joukko eurooppalaisia ympäristö- ja kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien Campact, Climate Action Network (CAN) Europe, Corporate Europe Observatory ja Transnational Institute, kerää parhaillaan allekirjoituksia julkilausumaan, jossa kehotetaan EU:ta ja kaikkia Euroopan hallituksia yhdessä vetäytymään ECT-sopimuksesta, eli energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta, ennen marrakuussa pidettävää YK:n ilmastokokousta.

 

Kutsumme Changemakerin mukaan allekirjoittamaan julkilausuman, joka tullaan julkaisemaan Eurooppa-neuvoston 24.–25. kesäkuuta pidettävän kokouksen alla. Julkilausuman teksti ja allekirjoituslomake löytyvät osoitteesta http://s2bnetwork.org/sign-the-ect-statement/

 

Suomalaisina meillä on aivan erityiset syyt vaatia, että hallitus tukee EU:ssa irtautumista ECT-sopimuksesta, koska Fortumin enemmistöomistajana Suomi kantaa vastuun siitä, että Fortumin tytäryhtiö Uniper toteutti aikaisemmat uhkauksensa ja haastoi Alankomaat välimiesmenettelyyn ECT-sopimuksen nojalla Alankomaiden hiililain johdosta.

 

Vaatimus on saanut tukea myös eurooppalaisten kansalaisten keskuudessa. Aikaisemmin tänä vuonna avattu kansalaisvetoomus keräsi kahdessa viikossa yli miljoona allekirjoitusta. Nimiä ovat Suomessa keränneet Dodo ry, Greenpeace, Hiilivapaa Suomi -kampanja, Parecon Finland, Tekniikka elämää palvelemaan sekä TTIP-verkosto.

 

ECT-sopimus on tällä hetkellä ajankohtainen paitsi Euroopassa myös monissa Afrikan maissa, jotka parhaillaan valmistautuvat liittymään sopimukseen ECT-sopimuksen sihteeristön kannustamina. Olisi valtava tragedia, jos nämä maat lukitsisivat itsensä fossiilisten polttoaineiden tuottajiksi ECT-sopimuksen kautta. Irtautumalla sopimuksesta Euroopan maat lähettäisivät selkeän viestin liittymistä harkitseville maille, että fossiilisten polttoaineiden aikakausi on ohi, ja että nyt kannattaa rakentaa tulevaisuus uusiutuvan energian varaan. 

 

Kiitos jos harkitsette julkilausuman allekirjoittamista!