Tiimin kokous 20.5.2016

Kokousmuistio (pdf, avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 20.5.2016 klo 16.00. Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 16:05.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ronja Karkinen, sihteerinä toimii Laura Tiitu. Skypeitse Jaana Rissanen, Noora Mattila, Jaro Karkinen ja Sini Savolainen. Paikalla työntekijät Sini Tyvi ja Pertti Keinänen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen

Pertti ja Sonja olivat Allianssin yhdenvertaisuuskoulutuksessa. Toteutetaan kysely ja tehdään yhdenvertaisuussuunnitelma. Kootaan työtyhmä tätä varten.

5. Tiimin edustaja harjoittelijan rekrytointiprosessiin

Tiimiläiset ovat estyneitä osallistumaan rekrytointiprosessiin.

6. Syksyn suunnittelu

Päätettiin, että jäsenkokous pidetään eri aikana kuin syksyn koulutusviikonloppu. Päätettiin, että jäsenkokous pidetään 29.10. ja sen yhteyteen tulee muutakin ohjelmaa.  Tiimin strategiapäivä 20.8. Helsingissä. Teemaryhmien kokouksien ajankohdat tulee ilmoittaa koko syksylle, jotta saadaan uutiskirjeeseen.

7. Tiimin kokousten aikataulut (kesä- ja elokuun kokoukset)

Kesäkuun kokous sovitaan myöhemmin kun kaikki tiimiläiset tavoitetaan. Elokuun kokous pidetään 19.8. klo 16:00 Helsingissä.

8. Yhteistyö SKY:n kanssa

Minna Mannert SKY:n pääsihteerinä esitteli UM-rahoitteista hankeideaa, jolla pyritään saamaan seurakunnista reilun kaupan edistäjiä. Päätettiin lähteä hankeyhteistyöhön SKY:n kanssa.

9. Kansainvälisyys

SommerSNU edustajien valinta: Hakemuksia tuli 2 kpl. Valittiin Saara Jurvelin ja Anni Valdén.

Kanta uusiin hakemuksiin kansainväliseen Changemaker-yhteisöön: Hyväksytään Tanskan ja Kambodzan hakemukset.

Suomen edustaja kansainväliseen skype-kokoukseen: Ronja ja Jaro selvittävät mahdollisuutensa osallistua.

10. Ympäristö

Kampanjan kuulumiset: paneelikeskustelu

Changemakerilta edustaja ECEN-konferenssiin: Tiimi haluaa lähettää 1-2 edustajaa konferenssiin. Ronja tekee hakuilmoituksen, ja yhdessä Sinin kanssa päättää lähetettävät.

Changemaker mukana Käänteentekijät -ryhmässä: Changemaker on myös mukana Käänteentekijöiden ulostulossa, jossa Suomesta pyritään saamaan 100% uusiutuvan energian valtio. Ulostulossa pyritään vaikuttamaan siihen, että ympäristöjärjestöt saavat osallistua uuden lain valmisteluun. Changemaker Ronjan johdolla ottaa kantaa siihen, että valtio kompensoi päästökaupasta aiheutuvia kuluja.

Laura Tiitu poistui kokouksesta, sihteerinä jatkoi Pertti

11. Rauha

Ronja soittaa Ainolle, ja sopii kevään tapaamisista kampanjasuunnittelun vauhdittamiseksi ennen kesää. Tavoitteena on sopia suunnittelun ja toteutuksen aikataulusta ja hahmotella kampanjakärkeä ennen juhannusta.

12. Talous

13. Jäsenet

Painotettiin tapaamiskalenterin julkaisemisen tärkeyttä. Olisi ideaalia, jos kaikilla teemaryhmillä olisi jo ennen kesää koko syyskauden tapaamiset kalenterissa (esim. ympäristö- ja rauharyhmälle kaksi kokousta kuussa ja talousryhmälle kuukausittaiset kokoukset). Henkilökohtainen mukaan pyytäminen on tärkeää.

14. Paikallisryhmät

Paikallisryhmiä pyritään saamaan seurakuntien yhteyteen.

15. Tapahtumat

Kuultiin kuulumiset tapahtumista Rajat auki -rauhalle ja Yhden Hinnalla. Tapahtumien päällekäisyys verotti toteuttajamäärää. Kohtuullisen hyvä tavoittavuus molemmissa tapahtumissa.

Maailma kylässä -festareita tulee kaikkien vielä mainostaa tapahtumaa vapaaehtoisille, jotta saisimme lisää tapahtuma-avustajia.

Jaana Rissanen poistui kokouksesta

16. Koulutus

17. Tiedotus

Tapahtumissa voisi olla instavastaava.

Noora Mattila poistui kokouksesta

18. Globalisti

Seuraavan lehden jutut alkavat olla kasassa. Tekstejä on oikoluvussa. Harjoittelija tekee toimitussihteerin tehtäviä. Lehti menee toukokuun lopussa taittoon. Lehden ilme muuttuu hieman.

19. Toimiston kuulumiset

20. Ilmoitusasiat

12.5. Ronja ja työntekijät tapasivat Kirkkohallituksen edustaja kirkkoneuvos Kimmo Kääriäisen

21. Muut esille tulevat asiat

22. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18:33.