Tiimin kokous 21.5.2018

Tiimin kokouksen muistio 21.5. (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 21.5., Eteläranta 8 klo 17

 1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 17.11.

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Paikalla ovat Jaro Karkinen (pj), Hanna Ylikangas (sihteeri), Matias Uusisilta, Julia Manni ja Helmi Nevalainen. Iida Silfverhuth saapui kohdassa 9. Lisäksi paikalla olivat työntekijät Sini Tyvi ja Jonas Biström.

 1. Esityslistan hyväksyminen

Tiedotukseen lisättiin kohta nettisivuista ja kohtaan 5 keskustelua järjestöjen yhteisestä asekampanjasta. Esityslista hyväksyttiin tämän jälkeen.

 1. Hallinto ja talous

Rekrytilanne

Keskusteltiin mahdollisesta syksyn Changemaker-harjoittelijasta ja Sinin sijaisen rekrytilanteesta. Sijainen on valittu ja valinta julkistetaan ensi maanantaina 28.5., kun sijainen aloittaa työnsä. Mahdollisesta Changemaker-harjoittelijasta totesimme, että harjoittelijalle tulisi olla selkeä tehtävä jotta harjoittelijaa olisi järkevä etsiä, ja päädyimme siihen, että mietimme vielä seuraavassa kokouksessa onko harjoittelijalle tarvetta.

Rahoitushakemukset vuodelle 2019

Muutamia rahoitushakemuksia ensi vuodelle ollaan jo lähetetty ja loput lähetetään lähiaikoina. Kirkkohallitukselle lähetetty hakemus ja päätös tulee marraskuussa. Wihurin rahastolle ollaan lähettämässä hakemusta 31.5. Tämän lisäksi muutamiin seurakuntiin ollaan jo lähetetty anomus, ja touko-kesäkuun vaihteessa lähetetään vielä muita.

 1. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät

Järjestöjen yhteinen asekampanja

Matias kertoi kuulumisia kokouksesta, jossa keskusteltiin useiden järjestöjen yhteisestä asevientiä koskevasta kampanjasta. Kokouksessa keskusteltiin, olisiko mahdollista saada Changemakerista yhtä vapaaehtoista toimituskuntaan kirjoittamaan raporttia.

Yritysvastuukampanjan ideoita

Ollaan pohdittu kampanjan aloittamista jo syksyllä ja eduskuntavaaleihin vaikuttamista. On tiedossa, että muillakin järjestöillä on yritysvastuuteemaisia kampanjoita ja ollaan pohdittu yhteistyötä Finnwatchin kanssa. Finnwatchin työntekijä on tulossa 6.6. kertomaan Changemakerille enemmän yritysvastuukampanjoinnista. Muutamat yritykset tukevat kampanjaa jo tällä hetkellä ja muutamien puolueiden ja puolueiden nuorisojärjestöjen edustajia on tavattu Finnwatchin puolelta jo keväällä. Tiimi päätti, että ensi vuoden kampanja toteutetaan siis osana suurempaa kampanjaa ja tehdään yhteistyötä Finnwatchin kanssa.

Ruokaturvakampanjan kuulumisia

Pyritään saamaan Maailma kylässä-festivaaleilla paljon näkyvyyttä, lisäksi Jyväskylässä on tulossa tapahtuma josta toivotaan näkyvyyttä kampanjalle. Lisäksi kesällä on useita muita tapahtumia joissa Changemaker näkyy ja tapahtumissa on tarkoitus pitää juuri kampanjaa esillä. Pohdittiin, että osallistuttaisiin vain muutamaan Mahdollisuuksien tori-tapahtumaan ja mainostettaisiin kampanjaa niissä, sen sijaan että haettaisiin vapaaehtoisia kaikkiin Mahdollisuuksien toreihin. Pohdittiin, että voitaisiin osallistua ainakin Jyväskylän, Espoon ja jonkin muun isommat paikkakunnan Mahdollisuuksien toreille.

 1. Koulutus

Syksyn CM-viikonloppu  

Suunnittelu on aloitettu sopimalla kaksi suunnittelupalaveria ensi viikon tiistaille 29.5. sekä maanantaille 11.6.  

 1. Tapahtumat

Maailma kylässä-tilanne

Tähän mennessä noin 10 ihmistä on ilmoittautunut päivystämään festivaaliin ja ilmoittautumisten tilanne on siis hyvä.

Osallistuminen Educa-messuille 25.-26.1.2019 Messukeskuksessa

Mahdollisuus esitellä Changemakerin Rauhantekijä-materiaalia yleisölle, jonka joukossa on paljon opettajia. Keskusteltiin, olisiko Changemakerin järkevää osallistua messuille ja päätettiin, että osallistutaan tapahtumaan.

 1. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

Muutamat paikallisryhmät ovat jääneet jo kesälomalle. Sinin oli tarkoitus käydä Seinäjoella vierailulla paikallisryhmän luona, mutta vierailu peruuntui ja uutta yritetään järjestää, jotta Seinäjoen paikallisryhmän toimintaa saataisiin varmasti sovittua myös syksylle. Espoon ja Jyväskylän paikallisryhmissä ollaan jo sovittu syksyn kokouspäivämääriä.

 1. Tiedotus

Nettisivut

Keskusteltiin fonttien ja värien muuttamisesta sellaisiksi että ne vastaisivat uusittua logoa. Pohdittiin lisäksi, että logon tulisi olla suurempi ja nettisivulle voisi tuoda lisää värejä nykyisen harmaan sävyjen lisäksi, ja että kampanjasivuilla voisi olla enemmän asiaa koskevia blogeja ja muita kirjoituksia, jotta kampanjasivuilla olisi enemmän elämää. Valkoisen ja harmaan sijasta nettisivuilla voisi käyttää esimerkiksi limenvihreää, joka on Kirkon Ulkomaanavun väri, ja tummanvihreää.

Lisäksi keskusteltiin, että nettisivuille on ilmestynyt muutamia artikkeleita. Valokeilassa vapaaehtoinen-haastatteluja ei vähään aikaan ole ilmestynyt, mutta mahdollisia haastateltavia on useita ja uusia haastatteluja tullaan tekemään lähiaikoina.

 1. Globalisti

Globalisti mennyt painoon aikataulussa ja sen tulisi ilmestyä torstaina. Uusi toimitussihteeri ja päätoimittaja ovat myös menossa Long Playn lehtikoulutukseen. Pohdittiin, jos toimitussihteeri ja päätoimittaja kutsuttaisiin tiimin seuraavaan kokoukseen, ja päätettiin kutsua heidät seuraavaan kokoukseen (11.6.)

 1. Kansainvälinen toiminta

Seuraava kv-ryhmän kokous on tulossa huomenna, 22.5. klo 16. Kaksi viikkoa sitten pidettiin Skype-kokous Kambodzan verkoston kanssa ja uusi kokous järjestetään tämän viikon perjantaina, ja uudessa kokouksessa keskitytään ideoimaan erityisesti sitä, millaista konkreettista yhteistyötä voitaisiin tehdä. Lisäksi Norjan kv-kokouksen ohjelma on nyt julkistettu ja Hanna jakaa sen tiimin sähköpostilistalle, jotta ohjelma voidaan käydä läpi ja keskustella tiimin kesken, mihin asioihin Suomen Changemakerin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota kokouksessa.

 1. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

Ei käsiteltäviä asioita.

 1. Ilmoitusasiat

Jonas lähettää syksyn tapahtumista listan, jota voi vielä kommentoida.

 1. Muut esille tulevat asiat

Sovittiin, että teemaryhmät tulevat jatkossa kokoustamaan kolmen viikon välein niin, että joka viikko on jonkin teemaryhmän kokous.

 1. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 18.50.