Tiimin kokous 22.1.2020

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 22.1.2020 kello 17.00, Changemakerin toimisto

Paikalla: Oona Erkka, Linnea Parkatti, Anne Heikkinen, Amin Ali, Petteri Näreikkö, Elli Laurinen ja Essi Kurki sekä työntekijät Jonas Biström ja Sini Tyvi.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:05.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan toimii Petteri Näreikkö. Kokouksen sihteerinä on Essi Kurki. Todettiin kokouksessa paikalla olevat henkilöt. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi niin, että kohtaan 4. “Vaikuttamistoiminta” lisätään kohta c ja kohtaan 6. “Koulutus ja vierailut” kohta c.

4. Vaikuttamistoiminta

a. Elli Laurisen jättäydyttyä pois tiimistä ehdotetaan, että Essi Kurki ja Amin Ali jakavat yhdessä vastuun vihapuheteemaisesta pääkampanjasta. Tämän lisäksi Essi vastaa #430-kampanjasta ja Amin 2250-verkostosta.

Ehdotusta kannatetaan.

b. Changemakerin ilmastovaikuttaminen

Toimisto toivoo, että Changemakerin tiimistä löytyisi henkilö, joka vastaisi ilmastovaikuttamisesta. CM saa paljon yhteydenottoja tähän liittyen ja olisi hyvä, jos ne tulisivat suoraan tiimille toimiston sijaan.

Päätetään, että Linnea vastaa Changemakerin ilmastovaikuttamisesta.

c. Vaikuttamistoiminnan C-koulutuksen jälkeen järjestetyssä vaikuttamiskokouksessa ehdotettiin, että Changemaker osallistuu yhdessä muiden järjestöjen kanssa 3.-6.2 Vuosaaressa tapahtuvan hallituksen ilmastokokouksen kirittämiseen tähtääviin tempauksiin. Ilmastokiri tapahtuman järjestää Green Peace yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Osallistuminen kerää kannatusta kokouksessa. Tempauksen koordinoimiseksi perustetaan Whatsapp-ryhmä.

5. Kansainvälinen toiminta

a. Ehdotetaan, että kv-työryhmä valtuutetaan valmistelemaan alkukevään aikana esitys tiimille, mihin asioihin Changemakerin kv-vaikuttamisen pitäisi keskittyä.

Kansainvälisten asioiden työryhmän perustamista kannatetaan.

6. Koulutus ja vierailut

a. Kutsu Changemakerille järjestää iltaohjelma Kestävän kehityksen koulutukseen 25.-27.3.2020 Espoossa. Ehdotetaan, että osallistutaan ja päätetään, ketkä tapahtumaan menevät.

Iltaohjelmassa tarkoitus järjestää kevyempää ohjelmaa ja markkinoida Changemakeria eri maiden nuorille ja suomalaisille seurakunnille.

Espoon paikallisryhmästä pääsee mahdollisesti kaksi osallistujaa.

b. Sovitaan, kuka koordinoi Changemakerille tulevia vierailupyyntöjä. Keskustellaan, miten voitaisiin laajentaa Changemakerin kouluttajapankkia.

Ehdotetaan, että koordinoinnista vastaisi paikallisvastaava. Oona valitaan tehtävään.

Kouluttajapankissa viime syksyn kouluttajat. Vaikuttamistoiminnan koulutuksista ja paikallisryhmistä kysellään uusia aktiivisia kouluttajia. Kouluttajakoulutus järjestetään mahdollisesti uudelleen keväällä.

c. Vaikuttamistoiminnan ABC-koulutusten ilmoittautumiskategoriat

Changemakerin tapahtumiin ilmoittautuessa on tähän saakka ollut pakko liittyä verkoston jäseneksi. Toimisto ehdottaa, että jatkossa A-koulutukseen olisi mahdollista osallistua ilman pakkoa jäsenyydestä. Näin Changemaker voisi tavoittaa uusia nuoria esimerkiksi seurakunnista, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta. Uuden kategorian lisääminen ilmoittautumislomakkeeseen voisi laajentaa tapahtumien osallistujamääriä.

Ehdotetaan, että kaikkeen Changemakerin toimintaan lisätään uusi ilmoittautumiskategoria. Changemaker-viikonloppuun on aiemmin voinut osallistua ilman jäsenyyttä maksamalla 20 euron osallistumismaksun.
Changemaker-viikonlopun 20 euron osallistumismaksua kannatetaan.

Päätetään, että kaikki vaikuttamistoiminnan koulutukset järjestetään niin, että osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä.

7. Tapahtumat

a. Koordinaatiovastuu toimintasuunnitelmassa mainituista tapahtumista:
25.1. Ungdomens Kyrkodagar, Karjaa LINNEA
22.2. Sanailua -tapahtuma, Oulu LINNEA
Maailma kylässä -festarit, Helsinki ESSI
Mahdollisuuksien torit LINNEA (Turku), OONA
Herättäjäjuhlat
Höstdagarna, Akaa LINNEA
Maata näkyvissä -festarit, Turku ANNE

b. 26.1. 5th National Peace Symposium

Changemaker on saanut kutsun kansalliseen Rauhan symposiumiin, joka järjestetään Kampissa, Helsingissä.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

a. Paikalliskoordinaattorien tehtäviin ei ole tullut hakemuksia. Ehdotetaan, että hakua markkinoidaan enemmän sosiaalisessa mediassa.

Päätetään, että hakua jatketaan seuraavaan kokoukseen saakka ja paikalliskoordinaattorin pestiä markkinoidaan erityisesti Instagramissa.

9. Ruotsinkielinen toiminta

a. Päätetään, että vaikuttamistoiminnan A-koulutuksia järjestetään keväällä ruotsiksi ja perustetaan Whatsapp-ryhmä ruotsinkielisille changemakereille. Linnea ja toimisto suunnittelevat yhdessä toimintasuunnitelman ruotsinkieliselle toiminnalle ja esittelevät sen tiimille tulevassa kokouksessa.

10. Viestintä ja tiedotus

a. Sovitaan, että Twitteristä vastaavat Essi ja Anne ja Instagramista Oona, Amin ja Anne. Petteri ottaa vastuun Facebookista.

Oona voi tehdä Excel-taulukon postausvuoroista Instagramissa.

b. Ehdotetaan, että tehdään julkaisusarja eri somekanaviin, jossa esitellään tiimin jäsenet ja heidän ajatuksiaan Changemakerin tämän vuoden toiminnasta.

Päätetään, että esittelyistä sovitaan tarkemmin sähköpostitse.

11. Globalisti

a. Ehdotetaan, että kutsutaan Globalistin päätoimittaja ja toimitussihteeri yhteiseen tapaamiseen tiimin kanssa.

Päätoimittajalle ja toimitussihteerille ehdotetaan tapaamista joko 12.2. tai 4.3.

12. Hallinto ja talous

a. Tiimin ja KUA:n johdon tapaamisen päivämäärästä tehdään Doodle-äänestys tiimiläisille. Tapaamisessa käsiteltävistä asioista keskustellaan sähköpostitse.

13. Ilmoitusasiat

a. Kukin kirjoittaa lyhyen tekstin omista tämän vuoden tavoitteistaan.
b. Anne osallistunut ACT Alliance Youth CoPin kokoukseen 16.1.
c. Kouluttajakoulutus 18.1. peruuntui, selvitään mahdollisuutta järjestää koulutus myöhemmin keväällä.
d. Changemaker-viikonlopun suunnittelukokous 23.1. klo 18.
e. Kampanjasuunnittelupäivä 25.1.
f. Vierailu Järvenpään seurakuntaan 28.1.

14. Muut esille tulevat asiat

a. Nettisivuille tulevia esittelyitä puuttuu vielä muutama.
b. Uusi Globalisti 1/2020 on ilmestynyt, teemana vihapuhe.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:05.