Tiimin kokous 24.8.2020

Kokouksen muistio pdf-tiedostona

Tiimin kokous 24.8.2020 klo 18:00, Teams

Paikalla Petteri Näreikkö, Joanna Slama, Oona Erkka ja Essi Kurki  sekä koordinaattorit Helmi Saksholm ja Matias Uusisilta

 

 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 18.03


 1.               Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii Petteri Näreikkö. Kokouksen sihteerinä on Helmi Saksholm. Kokouksessa ovat paikalla Petteri Näreikkö, Joanna Slama, Oona Erkka, Essi Kurki sekä Helmi Saksholm, Matias Uusisilta. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.


 1.               Esityslistan hyväksyminen

Mikäli kenelläkään ei ole lisättävää esityslistalle, hyväksytään se kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.


 1.               Hallinto ja talous

  a.              Tiimin syksyn kokousaikojen sopiminen

Sovitaan, että Helmi tekee doodlen kokousajoista.  

        b.         Vaalitoimikunnan kokoonpanon vahvistaminen

Vaalitoimikunnassa ovat Heikki Mustakallio ja Oona Erkka eli vaalitoimikunnan minimi täyttyy. Jäseniä olisi silti hyvä saada lisää. Oona kysyy Espoosta vahvistuksia vaalitoimikuntaan ja jokaista tiimiläistä kannustetaan kysymään vahvistuksia myös.

       c.              Katsaus Changemakerin talouteen (Helmi)

Helmi esitteli Changemakerin budjettia ja vuoden toteumaa tähän mennessä. Käytiin läpi muutaman esimerkin avulla, kuinka paljon Changemakerissa käytetään rahaa mihinkin kuluerään.

     d.              Toimintasuunnitelman kirjoittaminen (Helmi)

Syksyn rahoitushakemuksia varten aloitetaan toimiston johdolla Changemakerin ensi vuoden toimintasuunnitelman kirjoittaminen. Toimintasuunnitelman kirjoittamiseen osallistetaan myös tiimiä.

 


 1.               Vaikuttamistoiminta

  a.              2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus toimintaohjelman laadinta (Matias)

                                                         i.Seuraava kokoontuminen, jossa toimintaohjelmaa valmistellaan tapahtuu maanantaina 31. elokuuta klo 12-13.30. Changemakerilta on kysytty osallistujaa tapaamiseen ja hänet pitäisi ilmoittaa viimeistään 26.8. mennessä. Päätetään, että Joanna osallistuu kokoukseen. Matias perehdyttää Joannan 2250 –teemasta.

b.              Changemakerin yhteistyö Hiilivapaa Suomi –kampanjassa

Changemaker ollut mukana kampanjassa (logo nettisivuilla). Keskusteltiin erilaisista mahdollisuuksista yhteistyölle. Tiimistä löytyi kiinnostusta jatkaa yhteistyötä ja mahdollisuuksien mukaan syventää sitä. Yhteistyötä päätetään jatkaa.  

 

 1.               Koulutus ja vierailut

 a.               Rippikoulupaketin rooliharjoitteen teettäminen omaksi materiaaliksi

Tiimi päätti, että rooliharjoite irrotetaan omaksi materiaalikseen. Roolihahmojen kuvaukset päivitetään niiltä osin, jotka koetaan tarvittaviksi (esimerkiksi luonnonkatastrofit muutetaan ajankohtaisimmaksi). Petteri on mukana työstämisessä.

Keskustelussa nousee esille, että nuorille voi olla haastavaa eläytyä hahmoihin. Harjoitteen ohjetta pyritään selkiyttämään ja siitä pyritään tekemään helposti lähestyttävä. Muistetaan lisätä harjoite myös nettisivuille.

 b.    Uusi globaalikasvatusmateriaali rippikoulupaketin tilalle

Jo vanhentunut rippikoulupaketti päätettiin uudistaa globaalikasvatusmateriaaliksi. Materiaalia tekemään aletaan kasata työryhmää.

Sovitaan, että aloitetaan työskentely ensi vuoden puolella. Selvitetään ovatko Anna ja Anne edelleen kiinnostuneita materiaalin työstämisestä.


 1.               Tapahtumat

  a.              Maata näkyvissä -festarien (13.-15.11.2020) järjestämisestä päätetään tällä viikolla. Toimisto on varannut Changemakerille paikan Turku-hallin aulasta, mutta varausta voi ehkä vielä muuttaa tarvittaessa. 

Toimisto näkee epätodennäköisenä, että tapahtuma tulisi toteutumaan. Helmi tiedottaa heti kun tiedetään, toteutuuko tapahtuma.

b.              Tampereen ilmastopäivä 10.9. on peruttu vallitsevan tilanteen takia.

Tapahtumaa ollaan järjestämässä discordissa virtuaalisesti. Virtuaalista vaihtoehtoa päätetään mainostaa Changemakerin somekanavissa. Jos tapahtuma saadaan järjestettyä toisena ajankohtana, voidaan olla mukana.

c.              Höstdagarna 30.10-1.11. on peruttu tältä vuodelta koronavirustilanteen vuoksi.

Joanna ja Linnea suunnitelleet tapahtumaan pakohuonepeliä. Sitä voisi mahdollisuuksien mukaan kokeilla esimerkiksi Changemaker-viikonlopussa tai muissa tapahtumissa.

d.              Changemaker-illat 27.8. ja 8.9.

27.8. Planilta tulossa puhuja kertomaan internetistä ja kehityksestä. 8.9. Radical-web –hankkeesta vierailija. Torstain iltaan voi ilmoittautua vielä, se pidetään Redissä.

e.  Ilmastomielenosoitus ja kylttityöpaja

Järjestetään Turussa ja Helsingissä. Toimistolla ei saa olla, Helsingin kylttityöpaja siirretään Oodiin tai ulos (Tähtitorninmäen puisto).

 


 1.               Viestintä

  a.              Slackin/ Teamsin käyttöönotto. Keskustelimme kevään viimeisessä kokouksessa Slackin tai Teamsin kaltaisen projektinhallintatyökalun käyttöönotosta. Tämä korvaisi sähköpostin ja WhatsAppin tiimin sisäisessä viestinnässä.

Helmi ehdotti, että jos halutaan lähteä kokeilemaan uuden järjestelmän käyttöön ottoa, kokeiltaisiin Slackia, sillä Teamsin käytön selvittäminen kestäisi todennäköisesti. Matias luo Slack-pohjan ja kouluttaa tiimin sen käyttöön.

       9.              Globalisti

 .                 Lehtityökoulutus tänä lauantaina. Sinne saa tulla ja saa mainostaa mahdollisesti kiinnostuneille.

 

      10.         Paikallisryhmät ja jäsenasiat

               a. Pisterekisteristä ja palkintojärjestelmästä luopuminen

Päätettiin, että pisterekisteristä luovutaan.

Espoossa pistesysteemistä on pidetty. Sovittiin, että halutessaan kerätyt pisteet voi käyttää vielä.

Pidetään ajatuksesta, että esimerkiksi kouluttajat ja uusi tiimi saisivat paidat heti käyttöönsä ja näin edustaisivat verkostoa myös visuaalisesti.

 

Tehdään aiheesta uutinen ja pyydetään vapaaehtoisia tiettyyn takarajaan mennessä lunastamaan pisteet.


 1.           Ruotsinkielinen toiminta


  a.Ruotsinkielinen A-koulutus pidetään 23.9. netissä

        


 1.           Kansainvälinen toiminta

13.          Ilmoitusasiat

 1. a.              Helmi Saksholm on aloittanut Changemaker-koordinaattorina 3.8.2020. Sini Tyvi on jäänyt vanhempainvapaalle 19.8. alkaen. 
  b.              Anna Joutsijoki on ilmoittanut eroavansa Changemakerin tiimistä.
  c. Kesän aikana käydyn sähköpostikeskustelun perusteella päätettiin, että otetaan Vaikuttamistoiminnan oppaasta 2000 kpl lisäpainos. Siitä 1000 kpl toimitetaan jaettavaksi SubjectAid-palvelun kautta, loput jäävät tilattavaksi toimistolta ja jaettavaksi vuoden 2020 ja 2021 tapahtumissa.
  d. Uusina paikalliskoordinaattoreina aloittanut Turussa Pauliina Lampi ja Jyväskylässä Heli Oksanen.
  e.  Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitushakemuksen DL on 30.9.

 

 1.           Muut esille tulevat asiat

Changemaker-viikonlopun suunnittelukokous pidetään 25.8. klo 16.30. Joanna osallistuu, Petteri ilmaisi kiinnostusta osallistua.

Keskustelua nousi myös koronan vaikutuksista esimerkiksi Changemaker-viikonlopun järjestämisessä. Keskusteltiin turvallisuusjärjestelyistä sekä mahdollisesta maskisuosituksesta leirillä. Toimisto on vastuussa leirin turvallisuudesta ja pitää tiimin mukana turvallisuuteen liittyvissä päätöksissä.

 

 1.           Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.46