Tiimin kokous 26.10.2021

Tiimin kokouksen muistio pdf-tiedostona  (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

 

Tiimin kokous 26.10. klo 17 Teamsissa

 

Paikalla:Iida Silfverhuth, Terhi Raikas, Joanna Slama, Emil Kusnetsoff, Pirjo Mäkelä (liittyi mukaan 17:16) Koordinaattorit Helmi Saksholm ja Matias Uusisilta

 • Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Avataan kokous klo 17:04

Matias toimii sihteerinä. Kokous on päätösvaltainen.

 • Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

 • Hallinto ja talous
 • Tiimin haku
 • Videoiden keruu
     1. Pirjo on lähettänyt videon jo Matiakselle
     2. Emil ja Iida lähettävät videot kokouksen jälkeen
     3. Terhi kuvaa uuden videon huomenna ja lähettää
    1. Sovitaan, että jokainen tiimiläinen kysyy ainakin yhtä tuttua omaan pestiinsä ja/tai mainostaa hakua jossakin omissa kanavissaan.
 • Varapuheenjohtajan pesti
    1. Nykyinen varapuheenjohtaja Essi Kurki on ilmoittautunut luopuvansa kaikista Changemakerin vastuutehtävistä.
    2. Iida ehdotti, että ei lähdetä enää rekryämään uutta varapuheenjohtajaa loppuvuodeksi.
     1. Ehdotus sai kannatusta
    3. Terhi ja Pirjo ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi hoitamaan varapuheenjohtajan tehtäviä tarvittaessa.
 • Tiimiläinen mukaan koordinaattorin rekrytointiin
    1. Pirjo ilmoittautui vapaaehtoiseksi.
 • Vaikuttamistoiminta
 • Kampanjakuulumiset
    1. Kampanjakoulutus PENin Joy Hyvärisen kanssa
     1. Aika ja paikka?
      1. Marraskuun kolmannella viikolla 16.11. → 
      2. Paikkana livelihood. Myös etäosallistumismahdollisuus
    2. kampanjatempaus Helsinkiin?
     1. Kampanjabudjetissa on vielä aika paljon rahaa käyttämättä. Tätä olisi hyvä käyttää esimerkiksi isompaan kampanjatempaukseen Helsingissä.
     2. Tämä voisi olla esimerkiksi pikkujoulujen yhteydessä
      1. Iida ehdotti, että järjestetään tempaus ennen pikkujouluja. Tällöin ehtisi esimerkiksi pari tuntia kerätä nimiä vetoomukseen ennen tapahtuman alkua.
      2. Pirjo huomautti, että tämä vaatisi ihmisiä, jotka olisivat valmiita suunnittelemaan ja edistämään tempausta.
      3. Joanna totesi, että tempaus voisi olla hyvä tapa lisätä tietoisuutta vaikeasta aiheesta.
 • Päätös: tiimi päättää järjestää tempauksen pikkujoulujen yhteyteen.
       1. Pyritään saamaan ilmoittautuminen auki mahdollisimman pian.
    1. FOC-kuulumiset
     1. Ei päivitettävää
    2. Ensi vuoden kampanja
     1. Suunnittelu/koulutustapahtuma tälle vuodelle?
      1. Marraskuun vikalle viikolle?
       1. Päätetään päiväksi tiistai 30.11.
 • Yritysvastuuvaikuttaminen
    1. Lokakuulle suunniteltu yritysvastuulakialoitteen käsittely EU:ssa siirtyy joulukuulle. Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen on avainasemassa, jotta jo komission esityksestä tulisi mahdollisimman kunnianhimoinen.
     1. Ehdotus: Changemaker kerää nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen allekirjoituksia Urpilaiselle lähetettävään kirjeeseen. Finnwatch tarjoaa asiantuntija-apua kirjeen kirjoittamisessa.
      1. Mitä järjestöjä kysytään mukaan?
       1. Kirjeen voisi lähettää Allianssille ja kaikille Ykkösketjuun-kampanjassa mukana olleille järjestöille.
 • Koulutus ja vierailut
 • Kouluvierailupyyntö etänä Lahteen
    1. Kouluttajakoulutuksen osallistujat eivät ole oikeastaan muuten ole olleet mukana toiminnassa, joten he eivät ihan vastaa sitä, mitä pyydettiin.
     1. Pyydetään heitä kuitenkin mukaan mikäli kukaan vanhempi aktiivi ei pääse
     2. Jos kukaan ei pääse, perutaan vierailu
 • Tapahtumat
 • Kampanjatempaus Turussa 6.11
   1. Tarkoituksena järjestää lauantaina 6.11., mutta silloin on myös Höstdagarna.
    1. Sovitaan tiimin kokouksen jälkeen uusi ajankohta tempaukselle.
 • Vapaaehtoisilla mahdollisuus osallistua
 • Maata Näkyvissä 20.11.2021
   1. Changemakerin ständin ohjelma & vapaaehtoiset
    1. Jaetaan Changemaker-tuotteita ja kerätään nimiä vetoomukseen.
 • Höstdagarna Toijalassa
 • ständin ohjelma
 • Pakopeli (Find a Key to Make a Change), jossa tutustutaan Changemakerin teemoihin.
 • Lisäksi kerrotaan kampanjasta. 
 • Globalistin journalismikoulutus 11.11.
   1. Paikka
    1. Varataan Livelihood koulutustilaksi ja varataan isompi tila mikäli ilmoittautuneita tulee paljon. Tarjotaan sekä etä-, että live-osallistumismahdollisuus.
 • Pikkujoulut
 • aloitetaan pikkujoulujen suunnittelu kokoamalla työryhmä
 • Pirjo ja Joanna ilmoittautuivat tonttutiimiin suunnittelemaan pikkujouluja. Helmi tekee WhatsApp-ryhmän suunnittelua varten. WhatsApp-ryhmän linkkiä voidaan jakaa myös Slackissa.
 • Viestintä ja Globalisti
 • Globalistille toimitussihteeri
    1. Kysytään tämän vuoden toimituskunnasta. Terhi laittaa suoraan viestiä joillekin aktiivisille toimituskuntalaisille. Terhi ja Matias koordinoivat kyselyä keskenään.
 • Paikallisryhmät ja jäsenasiat
 • Kansainvälinen toiminta
 • Sijainen Youth CoPiin
    1. Pirjo ilmaisi kiinnostuksensa. Keskustelevat asiasta vielä Matiaksen kanssa.
 •  Ilmoitusasiat
 • Ei ilmoitusasioita
 • Muut esille tulevat asiat
 • Ei muita esille tulevia asioita
 • Kokouksen päättäminen
  1. Päätetään kokous klo 18:24