Kokousmuistio 26.2.2016

Lataa kokousmuistio 26.2.2016 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 26.2.2016 klo 16.10-19.00. Eteläranta 8, 00130 Helsinki
Kokousmuistio

1.Kokouksen avaus:

Avattiin kokous klo 16.10.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ronja Karkinen, sihteerinä toimii Jaana Rissanen. Muut paikallaolijat Jaro Karkinen, Aino Tiitta (kohdat 1-8), Patrick Ahlstrand, skypessä Sini Savolainen ja Noora Mattila (kohdat 1-18) Toimistolta paikalla Sini Tyvi, Pertti Keinänen ja Sonja Hyötylä (kohdat 1-11).

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Sparrausryhmän kotitehtävä

Ronja osallistuu Kepassa vaikuttamistyön sparrausryhmään.

5. Asiantuntijuuden vahvistaminen (luonnontieteilijöillä/jo olemassa oleville jäsenille)

Asiantuntijuutta ja erityisosaamista hyödynnetään tehokkaammin siten, että haetaan tietystä asiasta kiinnostuneita ja tietyn alan asiantuntijuutta omaavia vapaaehtoisia heille hyvin sopiviin tapahtumiin.
Jäsenyyslomakkeeseen lisätään kohta, mitä opiskelet tai teet työksesi. Paikallisryhmätoimintaa tuetaan laittamalla kohdennettua tietoa ryhmille ja ohjataan uusia jäseniä osallistumaan ahkerasti.

6. Valmistautuminen jäsenkokoukseen

-Esityslista:
Täydennettiin esityslistaa. Alustava esityslista lähetetään vapaaehtoisille kokouskutsun yhteydessä.

-Strategian työstäminen valmiiksi jäsenkokoukseen:
Tiimi valmistelee uuden strategian viikon kuluessa 4.3. mennessä ja tarvittaessa käy vielä keskustelua ja laittaa sen kaksi viikkoa ennen lopullisen esityslistan lähettämistä näkyville kaikille, jotta kaikki jäsenet voivat sitä kommentoida. Kommentoinnin pohjalta tiimi valmistelee strategian jäsenkokoukselle.

-Kampanjaehdotusten valmistelu:
Kampanjaehdotukset on oltava tiedossa kokouskutsun yhteydessä. Uutiskirjeessä kehotetaan vapaaehtoisia ehdottamaan kampanja-aiheita 17.3. mennessä.

7. Ympäristö

-liikakalastuskampanjan kuulumiset:
Ryhmä teki 25.2. ympäristöministeriövierailun kampanjaan liittyen. Ministeriössä oltiin periaatteessa kestävän kalastuksen kannalla, mutta ei kuulemma voida konkreettisesti toimia asian puolesta. Jatkossa otetaan aktiivisesti yhteyttä ministeriöön ja jatketaan kampanjaa.

-ilmastoyhteistyön pohdintaa:
Kirjoitetaan blogeja, erityisesti Ekopaastoon liittyen.

8. Rauha

-keskustelua Länsi-Saharasta:
Kansainvälinen solidaarisuustyö –järjestöltä on pyydetty lisätietoa ja keskustelua Länsi-Saharan tilanteeseen, yhteistyötä jatketaan. Changemaker ei ainakaan toistaiseksi ota vahvasti kantaa Länsi-Saharan itsenäistymisen puolesta, mutta esimerkiksi Twitterissä voimme uudelleenjakaa aiheeseen liittyviä twiittejä. Voisimme myös järjestää teemailtoja liittyen Länsi-Saharan tilanteeseen ja muihin kehitysmaihin liittyviin rakenteellisiin ja pitkittyneisiin konflikteihin.

9. Velka

-ensi vuoden teema:
Ryhmä voisi kampanjoida veroparatiiseista.

10. Kansainvälisyys

-mitä kansainvälisyydeltä halutaan:
Kansainvälisessä kokouksessa ehdotettaisiin, että kansainväliseen facebook-ryhmään otettaisiin lisää jäseniä ja siellä käytäisiin aktiivisempaa keskustelua. Toivotaan hyvää ehdotusta kansainvälisten internet-sivujen ylläpitoa varten.

11. Tiedotus

Instagram-tiimi on aloittanut toimintansa. Ekopaaston osalta on joka viikolta tullut kirjoitus. Tehdään vielä toinen vapaaehtoishaastattelu Ekopaastoon liittyen.

12. Globalisti

Osallistujien saaminen on ollut haastavaa. Täsmärekrytoinnilla etsitään alan opiskelijoita mukaan lehden tekoon. Tulevan lehden aiheita voi käydä varaamassa toimituskunnan sivuilta.

13. Jäsenet

Pyydetään jäseniltä kampanja- ja kannanottoehdotuksia. Rekrytestin luonnos esiteltiin.

14. Tapahtumat

Tulossa on Kranni Kospeli ja riparitapahtuma 19.3, joihin Changemaker osallistuu.

15. Koulutus

Kevään Changemaker-viikonloppuun etsitään kouluttajia ja ohjelmaa suunnitellaan.

16. Hanke

Changemaker on saanut rahoituksen ja toteuttaa hankkeen turvapaikanhakijoiden kanssa. hankkeeseen rekrytoidaan projektityöntekijä. Kirkon Ulkomaanavun sidosryhmäpäällikkö on keskustellut asiasta Changemakerin puheenjohtajan kanssa.

17. Kutsu yhteistyöhön Joukkovoimaa-mielenosoitukseen

Aiheesta keskusteltiin, ei päästy yksimielisyytteen mutta päätettiin, että ei osallistuta mielenosoitukseen.

18. Toimiston kuulumiset

Kuultiin toimiston kuulumiset.

19. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

20. Muut esille tulevat asiat

Tapahtumat on laitettava nettisivuille ja sähköpostilistalle, jotta ne saadaan matkalaskuihin viitteiksi.
Joka kuun viidentenä päivänä Sinille tieto asioista, joita on tarve viestiä koko jäsenistölle, näin asiat ehtivät kuukauden uutiskirjeeseen.

21. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.00.