Tiimin kokous 28.9.2021

Tiimin kokouksen muistio pdf-tiedostona (aukeaa uuteen välilehteen)

Tiimin kokous 28.9. klo 17 Teamsissa

Paikalla: Iida Silfverhuth, Pirjo Mäkelä, koordinaattorit Helmi Saksholm ja Matias Uusisilta, Emil Kusnetsoff (poistui klo 17.58), Otto Europaeus, Joanna Slama. Vierailijana KUA:n vaikuttamistoiminnan päällikkö Tapio Laakso.

 • Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04. Pirjo valittiin sihteeriksi.

 • Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

 • Hallinto ja talous
 • Tapio Laakson kuulumiset
    1. KUAn vaikuttamistoiminnan päällikkö ja Changemaker-koordinaattorien esihenkilö sekä kokoukseen osallistuneet tiimiläiset esittäytyivät toisilleen. Iida kertoi korona-ajan toiminnasta sekä koronan jälkeisen ajan visioista.
    2. Yhteistyö Changemakerin ja KUA:n vaikuttamistoiminnassa esim. koronarokotteista.
 • Syksyn kokoukset ja sihteerivuorot
    1. Sihteerivuorot: 26.10. Matias, 9.11. Otto; 23.11. ja 10.12. ei valittu vielä sihteereitä.
 • Helmi jatkaa koordinaattorina vuoden loppuun
    1. Sini siirtyy KUA:n sisällä muihin tehtäviin. Koordinaattorin paikka tulee auki hakuun syksyn aikana. Tiimi osallistetaan mukaan rekrytointiin.
 • Kootaan tiimin ajankohtaiset kuulumiset jäsenkokousta varten 
 • Tiimihaku
 • Tiimihaku jatkuu viikonloppuun asti. Jos tiimiin ei saada tarpeeksi jäseniä, jatketaan tiimihakua myös viikonlopun jälkeen. 
 • Vaikuttamistoiminta
  1. Joanna kertoi kampanjaideastaan positiivisesta puheesta vihapuheen sijaan, esim. jonkin rakennuksen seinään tai kankaalle, ja tempaukseen osallistuneet voivat halutessaan jakaa kuvia tempaukseen osallistumisestaan sosiaalisessa mediassa.
  2. Seuraava kampanjakokous on 4.10.

 

 • Koulutus ja vierailut
 • A-koulutuksia livenä loppusyksylle
 • Pohdittiin, pitäisikö syksyllä järjestää koulutuksia Turussa, Joensuussa ja Espoossa. 
 • Tapahtumat
 • Changemaker-viikonloppuun ilmoittautui 15 osallistujaa
    1. Iida & Emil vetää kampanjatyöpajan.
    2. Leirin ajaksi pystyyn vihapuhe-tempaus, koordinaattorit organisoivat.
 • Höstdagar Toijalassa 5.-7.11.
    1. Järjestötori 6.11., Joanna selvittää mahdollisuuttaan osallistua.
 • Maata Näkyvissä -festivaalit 20.11. 
    1. Changemakerilla ständi. Espoon paikallisryhmältä kysytään, olisiko heillä kiinnostusta osallistua.
 • Changemakerin pikkujoulut 11.12.
    1. Mikael-sali varattu klo 14-21
    2. Kootaan työryhmä järjestämään: mukana ainakin Pirjo.
 • Kirkon kasvatuksen päivät 12.1.2022
 • Changemakerilla 20-30 min tietoisku globaalikasvatusoppaasta.
 • 28.-29.1.2022 Educa-messut 
 • Changemaker Fingon kansalaisvaikuttamisen torilla.
 • Maailma kylässä -festivaali 28.-29.5.2022
    1. Festivaalin teemana on Planeettamme rajat
     1. CM-viikonlopun jälkeen mietitään, että halutaanko tehdä ohjelmaehdotus. Hakuaikaa 22.11. asti.
 • Suomi Areena 2022 
 • Osallistutaan tempaus- ja lobbauskärjellä muutaman vapaaehtoisen voimin.
 • Kirkkojen maailmanneuvoston Torstait mustissa -kampanja 
 • Torstait mustissa – webinaari to 4.11.2021 klo 14-16, mukana ainakin arkkipiispa Tapio Luoma, Jouni Hemberg ja kansanedustaja Inka Hopsu. Iidaa pyydetty mukaan keskustelijaksi tai juontajaksi.
    1. Kampanjassa tempaus, jossa kerätään kangastilkuille ajatuksia sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta, esimerkkejä → https://www.oikoumene.org/what-we-do/thursdays-in-black/global-exhibit 
     1. voitaisiin ehdottaa myös paikallisryhmille tempausideana 
 • Viestintä ja Globalisti
 • Seuraavaan Globalistiin kaivattaisiin vielä lisää kirjoittajia.
 1. Terhi on kysellyt jo tuttavapiiristään kirjoittajia ja Otto on lupautunut mukaan. 
 • Paikallisryhmät ja jäsenasiat
 • Paikallistoiminnan tempaukset
 1. Kootaan lista kampanjaehdotuksista ja jaetaan paikallisryhmille. 
 • Kansainvälinen toiminta
 • Act Alliance Youth CoP
    1. Youth CoP kokoontui 21.9.
     1. Ilmastokampanja on tauolla ryhmän epäaktiivisuuden takia
     2. 17 nuorisoedustajaa osallistumassa Act Alliancen yleiskokoukseen marraskuussa
 • Yhteistyö Luterilaisen Maailmanliiton kanssa
    1. Matias ja Tapio tapasivat Luterilaisen maailmanliiton edustajia keskiviikkona 22.9. keskustellakseen mahdollisesta yhteistyöstä CM:n ja LML vaikuttamistyön kesken.
 • Yhteistyöpyyntö Al Amana -keskukselta
 • Al Amana -keskus haluaa perustaa Suomessa nuorten uskontodialogikeskuksia yhdessä Changemakerin, Nuoret Muslimit ry:n ja ranskalaisen Coexixter -järjestön kanssa. Coexister kutsuu NuMu:n ja CM:n joulukuussa Pariisiin tutustumaan toimintaansa.
 • Aino Vihonen on ilmaissut kiinnostuksensa olla edistämässä projektia CM:n edustajana.
 • Tarvitaan CM:n mandaatti toimintaan mukaan lähtemiselle.
 • Matias on vielä yhteydessä Al Amana -keskukseen ja selvittää, että millä tavoin Changemakerin toivotaan ja oletetaan olevan mukana. 
 •  Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

 

 • Muut esille tulevat asiat

Pirjo, Matiaksella ja Helmillä on somepalaveri 7.10.

 

 • Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.19.