Tiimin kokous 29.4.2021

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

 

Tiimin kokous 29.4. klo 17 Teamsissa

 • Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokous avattiin klo 17:00.

Paikalla: Iida Silfverhuth, Emil Kusnetsoff, Joanna Slama, Otto Europaeus, Terhi Raikas, koordinaattorit Matias Uusisilta ja Helmi Saksholm 

Puheenjohtajana Iida Silfverhuth, sihteerinä Emil Kusnetsoff

 • Esityslistan hyväksyminen

 • Hallinto ja talous
 • Changemakerin edustajat ja yhteistyötahot
    1. Kuulumiset: Hanna Ylikangas Kirkon ulkomaanavun hallituksesta
     1. Koronan vaikutukset
     2. Afrikan sarven ja Myanmarin tilanteet
     3. Wefood-toiminta
     4. Omat taustansa, muun muassa Changemakerissa
     5. Vaikuttamiskokemuksia nuorena 
 • Vaalitoimikunnan täydentäminen
    1. Onko ehdottaa lisää jäseniä? Asiaan ehtii palata vielä toukokuussa.
     1. Helmi katsoo listaa aiempien vuosien tiimien jäsenistä
 • Strategiset painopisteet vuodelle 2022
    1. Innostava globaalikasvatus ja ruohonjuuritason vaikuttaminen painopisteitä tänä vuonna.
    2. Rahoitushakemuskierrokset käynnistyvät pian, minkä myötä nämä painopisteet tarvitaan pian.
    3. Iida ehdotti ensi vuoden painopisteiksi näkyvää ja vaikuttavaa kampanjointia ja ruohonjuuritason matalan kynnyksen vaikuttamista. Ne saivat kannatusta ja valittiin. 
 • Globaalikasvatuksen vastaavan ja paikalliskoordinaattorien haku 
    1. Milloin avataan haku?
     1. Iida ehdottaa, että haku avataan toukokuun aikana. Helmi kannattaa, että kummatkin haut laitetaan käyntiin samaan aikaan. Päätetään avata haku toukokuussa.
    2. Mille paikkakunnille haetaan paikalliskoordinaattoreita? 
     1. Turku, Jyväskylä, Joensuu, Tampere, Oulu.

 • Vaikuttamistoiminta
 • Pääkampanja
    1. Someviikko onnistui hyvin
    2. Seuraava kokous: 5.5. klo 17
    3. Toukokuussa toinen somekampanja
     1. Twitter-painotus 
    4. Iidaa haastateltiin someoppaan puitteissa Kotimaa-lehteen
    5. Iida oli juuri Radio Dein haastateltavana
 • Kuntavaalikampanja
    1. Kysymyksiä panelisteille: https://docs.google.com/document/d/1k2AyvrxDflqOo1GjwKJb4EKLSPX5639qbCbdLRumez8/edit
    2. Kuntavaalilupaus: milloin julkaistaan
     1. Nimi-/hashtag-ehdotus tarvitaan. Ideoidaan Slackissa.
    3. Käytännön järjestelyt
     1. Zoom-lisenssi saatu, millaiset oikeudet osallistujille
      1. Pidetään osallistujien oikeudet hyvin rajattuina.
     2. Aikataulu
      1. Paneeli klo 18.30-20.00
     3. Kerätäänkö kysymyksiä osallistujilta? Erillisellä lomakkeella?
      1. Kysymykset voisi lähettää chatissa.
      2. Tilaisuuden aluksi on hyvä käydä läpi turvallisemman tilan periaatteet. 
 • Maailma kylässä – festivaalin esittelyvideo 2 min (DL 4.5.)
    1. Still-kuvia videoon
    2. Videon voi katsoa täältä
     1. Kommenttina golf-kuvien poistaminen.
 • Rokotemielipidekirjoitus
    1. milloin lähetetään?
     1. Matias kannattaa pian lähettämistä.
 • Allianssin kampanja nuorten seurakuntavaaliaktiivisuuden puolesta 
    1. Helmi osallistui aiheesta tapaamiseen 21.4.
     1. Tapaamisessa esitelty aiempaa vastaavaa kampanjaa.
     2. Helmi seuraa, miten kampanja ja sen suunnittelu etenevät.
 • Yhteistyöpyyntö Suomen YK-nuoret, Agendana kestävä kehitys podcast-sarja
    1. Osallistutaanko? (kts. Liite 1)
     1. Osallistutaan. Helmi kysyy mahdollisia osallistujia ja Emil ilmoittaa osallistumisesta. Nimi lähetetään myöhemmin.
 • UN Climate Conference of Youth -kokoukseen pyyntö tuottaa vetoomus COP26-kokousta varten
   1. Lähdetään mukaan.

 • Koulutus ja vierailut
 • Changemaker lähtee Huhu partioleirin messupäivään
   1. Joanna on leirillä mukana ja hoitaa esittelyn.
 • OIR järjestää koulutuksen ilmastonmuutoksesta KUA:n ilmastoasiantuntijan kanssa
  1. Onko kiinnostusta tällaiseen koulutukseen?
   1. Koulutus on kesäkuun alussa. Helmi tiedustelee lisää koulutuksen sisällöstä. Emme voi suoraan luvata tiettyä osallistujamäärää.

 • Tapahtumat
 • Kesän toiminta? 
 • Halutaanko järjestää kesällä toimintaa esim ulkona?
 • Halutaanko tiimin kanssa pitää piknik kesäkuun alussa?
     1. Katsotaan tilannetta uudestaan seuraavassa kokouksessa.
 • Tiimin strategiaviikonloppu elokuussa 
    1. Sovitaan viikonlopun päivämäärät
     1. Helmi tekee Doodlen päivämäärien sopimiseksi.
 • Syksyn Changemaker-viikonlopun suunnittelu aloitetaan
 • Fingon Meppikahvit Sirpa Pietikäisen kanssa 12.5. klo 9:10-10:30
    1. Keskustelun teemana ylikulutus ja yritysvastuu
     1. Matias osallistuu ja myös Iida pyrkii osallistumaan.

 • Viestintä
 • Changemakerilla on nyt Canva Pro -tunnukset, joita mielellään lainataan myös vapaaehtoisten käyttöön. Matias voi opastaa ohjelman käytössä.

 • Paikallisryhmät ja jäsenasiat
 • Turun tapaaminen 28.5.
 • Jyväskylän tapaaminen 25.5.
 • Tapaaminen Espoon paikallisryhmästä
    1. Matias, Helmi, Oona ja Espoon nuorisotyöntekijät järjestävät. Aino Saukkokoski on kiinnostunut jatkamaan Espoon ryhmän vetämistä.

 • Kansainvälinen toiminta
 • Act Alliance Youth CoPin puheenjohtajan haku on nyt auki.
    1. Essi ja Iida sopivat asiasta yhdessä.
 • Norjan Changemaker, Ruotsin Act ja saksalainen Bröd Für Welt kampanjoivat tänä vuonna yritysvastuulaista. Ruotsin Actin nuorisoedustaja ehdotti, että voitaisiin tehdä yhteistyötä teeman ympärillä. Norjan Changemakerin edustaja järjestää yhteisen tapaamisen.
    1. Essi edustaa Changemakeria suunnittelukokouksissa.

 •  Ilmoitusasiat

 • Muut esille tulevat asiat

 • Kokouksen päättäminen
  1. Kokous päätettiin klo 18:32.

 

Liite 1 

 

Suomen YK-nuoret tuottavat Agendana kestävä kehitys podcast-sarjaa. Sen jaksojen aiheina ovat Agenda 2030-tavoitteet. Yhdessä jaksossa käsitellään aina yhtä kestävän kehityksen tavoitetta. Tarkoituksena on tehdä podcast-sarjaa nuorilta nuorille, ja tuoda esille nuorten asiantuntijuutta. Pyydämmekin teitä yhteistyökumppaniksi jaksoon, jossa käsittelemme sukupuolten välistä tasa-arvoa (SDG5-tavoite). 

 

Suomen YK-nuoret on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa YK:n toiminnasta ja tavoitteista sekä osallistaa nuoria toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden teemamme on kestävän kehityksen tavoitteista viides eli sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. SDG5-tavoite pyrkii tyttöjen ja naisten syrjinnän poistamiseen, naisten voimaannuttamiseen sekä sukupuolten välisen tasa-arvo edistämiseen. Tässä podcast-jaksossa pyrimme tarkastelemaan näitä teemoja intersektionaalisesta näkökulmasta. Tarkemmin jakson aiheena on uskonnon ja sukupuolten välinen suhde – esimerkiksi miten uskonnot ja maailmankatsomukset tukevat kestävää kehitystä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, mitä haasteita nämä puolestaan asettavat.

 

Aihetta olisi mielekästä myös tarkastella ajankohtaisten ilmiöiden ja tapahtumien kautta. Tarkemmin teemat, aihepiirit ja muut yksityiskohdat sopisimme mielellämme teidän kanssanne. Tavoitteenamme olisi äänittää podcast-jakso touko-kesäkuussa.