Tiimin kokous 3.12.2019

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 3.12.2019 kello 17, Eteläranta 8, Helsinki

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 17:17.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Tiimi on päätösvaltainen. Puheenjohtajana toimii Julia Manni. Sihteerinä toimii Sinituuli Suominen (Skype). Paikalla ovat myös Julia Sivonen, Anni Valden (Skype) ja Elsa Pakkasvirta (Skype, ajassa 17:59). Lisäksi paikalla on uusista tiimiläisistä Oona Erkka, Amin Ali, Elli Laurinen, Anne Heikkinen (Skype) ja Anna Joutsijoki. Myös Changemakerin jäsen Aris Torres osallistuu kokoukseen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Hallinto ja talous
a. Sini kertoo uusille tiimiläisille hallinnollisista ja taloudellisista asioista sekä tiimin tehtävistä.

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät
a. Pääkampanja: Jonas kertoo kampanjoista ja Changemakerin teemoista uusille tiimiläisille. Lisäksi Jonas kertoo uusille tiimiläisille tämän vuoden yritysvastuuta käsitelleestä Ykkösketjuun -kampanjasta.
b. Muut teemat: Jonas kertoo uusille tiimiläisille, että Changemakerin toiminta liittyy tavallisesti johonkin seuraavista teemoista: talous, rauha ja ympäristö. Ajankohtaisia teemoja ovat viimeaikoina olleet muun muassa 2250-päätöslauselma, asevienti ja ilmastokysymykset.

6. Koulutus
a. Changemaker-viikonloppu järjestetään 3.-5.4.
Sini kertoi Changemaker-viikonlopuista uusille tiimiläisille. Aris, Anna, Sinituuli, Julia ja Oona ovat kiinnostuneita viikonlopun järjestelyistä.

7. Tapahtumat
a. Nuori 2020 valtakunnalliset kasvatuksen ja nuorisotyön päivät järjestetään Tampereella 14.-16.1.2020. Changemaker pitää ständiä tapahtumassa. Ständille tarvitaan vapaaehtoista. Anni on kiinnostunut.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Turussa on oltu mukana ilmastolakossa ja Maailma kylässä -tapahtumassa. Paikallisryhmä perustettiin vuonna 2019 ja siinä on noin seitsemän jäsentä.

9. Tiedotus
a. Anni ja Julia kertovat tiedotuksesta uusille tiimiläsiille. Tiedotusta käsitellään kokouksissa yleensä melko vähän, mutta tiedottajat välittävät tietoa kampanjoista ja Changemakerin teemoista Changemakerin viestintäkanavilla.

Tiedotus on tavallisesti ollut yhden tai kahden henkilön vastuulla, mutta tavoitteena on, että koko tiimi viestii Changemakerin toiminnasta. Esimerkiksi varapuheenjohtajana Sinituuli on vastannut Twitteristä. Tällä hetkellä Anni ja Julia työstävät somejoulukalenteria yhdessä tiimiläisten ja paikallisryhmävastaavien kanssa.

10. Globalisti
a. Valitaan päätoimittajaksi Aino Saarenmaa ja toimitussihteeriksi Katariina Kontuniemi.
Mikäli jompikumpi valituista kieltäytyy tehtävästä, sovittiin varalle valittavista henkilöistä, jotka kutsutaan tehtävään.

11. Kansainvälinen toiminta
Sini kertoi uusille tiimiläsiille kv-toiminnasta yleisesti.
a. CM Internationalin kokous pidettiin Skypessä 28.11. Paikalla oli Norjan, Kenian, Suomen ja Tanskan edustajat, jotka jakoivat kuulumisia verkostoista. Kaikki verkostot tekevät vaikuttamistyötä erityisesti ilmastokysymysten parissa. Kokouksessa jaettiin some-vuorot, Suomen Changemakerin vastuukuukausi on maaliskuu. Seuraava Chagemaker Internationalin kokous järjestetään maaliskuussa. Kenia on vastuussa kokouksen järjestämisestä.
b. ACT Alliance Youth CoPn in kokous järjestettiin 20.11. Youth CoP päätti perustaa oman työryhmän nuorisostrategian kirjoittamiseksi. Nuorisojäseniä ei ole vieläkään valittu hallitukseen virallisesti.

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet
Ei päivitettävää.

13. Ilmoitusasiat
a. Uuden tiimin ensimmäiset kokoukset pidetään 8.1. ja 22.1.
b. Kouluttajakoulutus pidetään 18.1.
c. Kampanjasuunnittelupäivä pidetään 25.1.
d. Globalistin lehtityökoulutus pidetään 1.2.

14. Muut esille tulevat asiat
On tärkeää, että kaikki pöytäkirjat lähetetään tiimin listalle. Ensi vuonna otetaan mahdollisesti käyttöön erilliset Drive-kansiot.

15. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 18:32.