Tiimin kokous 3.2.2017

Lataa kokousmuistio (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan).

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 17.18

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Matias Uusisilta, sihteerinä toimii Hanna Ylikangas. Paikalla lisäksi Jaana Rissanen, Noora Mattila (Skype) sekä työntekijät Sini Tyvi ja Jonas Biström. Kokous on päätäntävaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Hallinto ja talous
a. 25.5. helatorstaina oleva kokous siirrettiin 26.5. perjantaille klo 16-18.

5. Vaikuttamistoiminta
a. Kampanja
Grafiikka on tekeillä ja valmistuu maanantaina.
6.2. kampanjakokous toimistolla. 11.2. kampanjakoulutus Jyväskylässä.
b. Teemaryhmät
2.2. ympäristöryhmän kokouksessa Jyväskylässä suunniteltu suklaan eettisyydestä kampanjaa, mahdollisesti pääsiäissuklaista.
Talousryhmän toiminnan uudelleenkäynnistäminen on tarpeellista. Jonas selvittää asiaa. Suunniteltu, että pidettäisiin Changemaker-viikonloppuna kaikkien teemaryhmien kokoukset.

6. Koulutus
a. Changemaker-viikonloppu
Puhujia etsitään tällä hetkellä ja suunnitelmat ovat käynnissä hyvällä mallilla.
b. Muu koulutus ja vierailut
20.1. Espoonlahden seurakunnassa nuortenillassa esiteltiin Changemakeria ja tämän vuoden kampanjaa, 21.1. Haminan rippikoulujen ennakkopäivässä sama.
Vierailupyyntö Tapiolan seurakuntaan 1.4.
18.2. tulossa Globalistin koulutusilta.

7. Tapahtumat
a. Ungdomens kyrkodagar
Pidettiin 21.1. Karjaalla. Yhdeksän uutta jäsentä liittyi verkostoon. Seuraava mahdollisuus tavoittaa nuoret ruotsinkielisellä kesäleirillä tulevana kesänä, johon tulossa mahdollisesti Changemakerin esittely.
b. Yhden hinnalla ja Kirkko2025-seminaari
Yhden hinnalla-tapahtumaan pitää ilmoittaa jokin idea, jotakin tekemistä 9.2. mennessä. Mielellään sellaista tekemistä, jossa jätetään yhteystiedot samalla, tapahtuman jälkeen on siten helpompi ottaa yhteyttä uusiin jäseniin / yhteystietonsa jättäneisiin, sekä jotakin toiminnallista.
Tapahtuma 5.-7.5., Changemaker on paikalla 5. ja 6. päivä. 6.5. on Kirkko2025-seminaari, johon olisi hyvä saada Changemakerin jäseniä paikalle, mielellään alaikäinen edustaja.
c. Maailma kylässä
Pakolaisaiheinen asiaohjelmaesitys tehty, turvapaikanhakijoiden tekemistä videoista on tehty esitys ja telttapaikkaa on haettu. Päätöksiä ei vielä ole tullut.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Helsingin paikallisryhmäpäivä tulossa 16.2., tavoitteena pyrkiä elävöittämään Helsingin paikallisryhmän toimintaa. Kuntavaaleihin liittyvä paneeli tulossa 15.3. Helsingissä.

9. Tiedotus
a. Someryhmä
Instagramin päivitystä lisätään. Vapaaehtoishaastatteluun etsitään haastateltavia. Teemaryhmien blogit nousseet esille, niihin etsitään kirjoittajia, muutamia mahdollisia kirjoittajia jo tiedossa.
b. Globalisti
Noora Mattila on tiimin yhteyshenkilö Globalistiin. Vuoden ensimmäisen Globalistin tarkka ilmestymisajankohta ei vielä tiedossa, mutta ilmestyy tämän kuukauden loppuun mennessä.

10. Kansainvälinen toiminta
a. International Changemaker Network Skype-kokous järjestetty 21.1., kuulumisissa toivottu, että Suomen Changemakerista päästäisiin enemmän mukaan kansainvälisiin Skype-kokouksiin. Ronja Karkinen oli läsnä viime kokouksessa ja välitti tiedot kokouksesta. Toivottu, että Suomen Changemaker johtaisi seuraavaa kokousta. International Changemaker Network (Norjan Changemaker vastaa) saanut kaksi uutta jäsenhakemusta Palestiinasta ja Länsi-Saharasta, mutta hakemukset käsin kirjoitettuja ja vaikeasti tulkittavia. 9.2. klo 17-19 Changemakerin kansainvälisten asioiden ryhmän ensimmäinen kokous Kirkon Ulkomaanavun toimistolla sekä Skypessä.
b. Edustaja Norjan Changemakerin Student Weekend-tapahtumaan 24.-26.2. Mirna Aho on valittu Suomen Changemakerin edustajaksi tapahtumaan kokouksessa.
c. UN Sustainable Development Solutions Network ehdotti Changemakeria liittymään jäsenekseen. Verkostoon ei liitytä, koska todettiin, että verkosto voisi olla mielenkiinotinen, mutta tällä hetkellä ei ole resursseja seurata verkoston toimintaa, niin paljon, että se olisi kannattavaa. Verkostoon liittymistä pohditaan mahdollisesti ensi vuonna.

11. Sidoryhmät ja yhteistyöhankkeet
a. Puheenjohtaja Matias toimii luottamushenkilönä kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmässä Allianssissa, ja vaikuttaa siellä globaali-ryhmässä, siirtyen sinne Eurooppa-ryhmästä ensi kuussa.
b. We see you:n toimija ottanut yhteyttä puheenjohtajaan ja yhteistyö järjestön kanssa on mahdollinen. Maanantain 6.2. kampanjakokouksessa olisi hyvä pitää esillä mahdollisuutta yhteistyöhön järjestön kanssa.
c. Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton Reilut seurakunnat -kampanja on kutsunut Changemakerin mukaan. Hankerahoitus on SKY:lle myönnetty ja Changemaker on mukana. Reilut seurakunnat -kampanjaa mahdollisuus pitää esillä myös paikallisryhmien kanssa, tavoitteena aktivoida paikallisryhmiä kannustamaan omia seurakuntiaan mukaan olemaan ”reiluja seurakuntia”.

12. Mobiilivideohanke
a. Projektikoordinaattori Elina toivonut Changemakerilta aktiivisuutta ja apua mobiilivideohankkeeseen ja näytösten järjestämiseen. Mahdollisuus aktivoida samalla Helsingin paikallisryhmää, jos Helsingissä järjestettäisiin näytös. Näytöksestä tiedotettaisiin Changemakerin Helsingin paikallisryhmän sähköpostilistalla.

13. Ilmoitusasiat
a. Changemaker-harjoittelija on valittu. Uusi harjoittelija aloittaa 13.2.
b. Kepa järjestää ReImagine Activism –opintopiirin, jonka ensimmäinen kokoontuminen on 2.3. klo 9-12. Mukaan voi littyä useita edustajia yhdestä järjestöstä, esimerkiksi 5-6. Jonas mainostaa tapahtumaa somessa.

14. Muut esille tulevat asiat
a. Toivotaan, että tiimiläiset ilmoittaisivat poissaolostaan hyvissä ajoin. Tämän varmistamiseksi perustetaan tiimille WhatsApp-ryhmä, jossa viestiminen olisi helpompaa.

15. Kokouksen päätös
Päätettiin kokous klo 19.06