Tiimin kokous 31.8.2015

Lataa Kokousmuistio 31.8.2015 (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 31.8.2015 Helsingissä

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.10.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Paikalla Elina (pj), Laura (sihteeri), Anne. Skypellä kokoukseen osallistuivat Johanna, Sinituuli, Patrick ja Aino kohdasta 13 alkaen. Työntekijöistä paikalla Sini.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Tiimin palautekyselyn tulokset
Sini esitteli kevään tiimityöskentelystä tehdyn palautekyselyn tuloksia. Alle puolet tiimistä oli vastannut kyselyyn. Tiimin toimintaan oltiin pääosin hyvin tyytyväisiä. Puheenjohtaja kokoaa palautekyselyn pohjalta toimenpide-ehdotuksia seuraavaan tiimin kokoukseen.

5. Syksyn tiimin kokousten paikat
Doodlen perusteella todettiin, että syksyn osalta kaikki tiimin kokoukset pidetään Helsingissä.

6. Kampanjaryhmän kuulumiset
Aino ei päässyt paikalle. Kampanjaryhmä kokoontuu tiistaina 1.9. suunnittelemaan lopputapahtumaa ja keskustelemaan kampanjan ajankohtaisista asioista.

7. Talouskatsaus
Sini esitteli Changemakerin tämänhetkisen taloustilanteen.

8. Kevään 2016 Changemaker-viikonlopun paikan vahvistaminen
Changemaker-viikonloppujen kiertojärjestyksen mukaisesti keväällä 2016 on vuorossa Oulun ja Kainuun seutu.

Päätettiin, että mennään Ouluun Hietasaaren leirikeskukseen, mikäli hinta on sopiva.

9. Changemakerin kansainvälinen kokous Suomessa 2016 – ajankohta ja paikka
Changemakerin kansainvälinen kokous järjestetään vuonna 2016. Suomessa. Päätettiin, että kokous järjestetään syksyn 2016 Changemaker-viikonlopun yhteydessä kiertojärjestyksen mukaisesti Etelä-Suomessa.

10. Toimintasuunnitelma 2016 ja painopisteet
Keskusteltiin siitä, mitä halutaan verkostona saada aikaiseksi vuonna 2016. Todettiin, että toimintasuunnitelmassa kannattaisi keskittyä entistä enemmän verkoston omaan ydintoimintaan. Elina ja Sini työstävät keskustelun pohjalta toimintasuunnitelmaluonnoksen tiimin kommenteille.

11. Tiimin esitys jäsenkokoukselle Changemakerin kampanjointirytmin muuttamisesta
Elina esitteli neljä vaihtoehtoista kampanjarytmiä. Todettiin, että neljän vaihtoehdon esittäminen keskustelun pohjalle on hyvä idea, mutta esitystä on tarpeen vielä hieman selkeyttää. Elina tekee selkeyttävän koonnin vaihtoehtoesittelyn loppuun.

Sini huomautti, että myös Changemakerin säännöt on hyvä tarkastaa kampanjointirytmin mahdollisen muuttamisen osalta jo etukäteen. Elina ja Sini tarkistavat nykyiset säännöt ja tarvittaessa kirjoittavat valmiiksi sääntöehdotukset jokaista eri vaihtoehtoa varten.

12. Turun mahdollisuuksien tori 20.9. kello 12-16
Päätettiin, että Elina hoitaa Turun mahdollisuuksien torin käytännön järjestelyjä.

13. Liittyminen UNOY:n jäseneksi
Päätettiin liittyä UNOY:n jäseneksi. Käytännön asioista käydään sähköpostitse keskustelua.

14. Koulutusviikonloppujen osallistumismaksut sekä matkustuskulujen korvaaminen
Päätettiin, että Changemakerin koulutusviikonloppujen matkustuskulujen omavastuuosuus poistetaan. Matkakulut korvataan siis täysin kaikille viikonloppuun osallistuville bussi- tai junalippuja vastaan viikonlopun yhteydessä järjestettävän jäsenkokouksen vuoksi. Tämän syksyn koulutusviikonlopulta päätettiin poistaa myös osallistumismaksu.

15. Globsol 2015
Globsol järjestetään 13.-15.11.2015, ja tällä kertaa tapahtuman teemana on nuorten radikalisoituminen.

Päätettiin, että Changemakerin edustajiksi haetaan kahta nuorta. Nuorten osallistumismaksut korvataan ja osallistujilla on velvollisuus kirjoittaa koulutuksesta vapaamuotoinen raportti sekä osallistua rauharyhmän kokoukseen koulutuksen jälkeen.

16. Tiimiläisten kuulumiset
Käytiin läpi tiimiläisten kuulumiset.

17. Työntekijöiden kuulumiset
Käytiin läpi työntekijöiden kuulumiset.

18. Ilmoitusasiat
– Kokonaisturvallisuusmessut 4.-6.9.
– 12.9. Globalistin koulutus
– 8.9. klo 8 Me välitämme! -mielenilmaus

19. Muut esille tulevat asiat
– Elina on Manchesterissa 6.-13.9.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 18.19.