Tiimin kokous 4.10.2017

Avaa kokousmuistio  (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 4.10.2017 Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

KOKOUSMUISTIO

 1. Kokouksen avaus

  Avattiin kokous klo 17.18.

 2. Kokouksen järjestäytyminen

  Kokouksen puheenjohtajana toimi Matias Uusisilta, sihteerinä toimi Sini Savolainen.
  Paikalla lisäksi Laura Tiitu sekä työntekijät Sini Tyvi ja Jonas Biström ja Changemaker-harjoittelija Veera Planting, Skypellä mukana Jaana Rissanen, Anni Valdén ja Noora Mattila.

 3. Esityslistan hyväksyminen

a. Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallinto ja talous
a. Jäsenkokouksen esityslista, liitteet ja esittelyvastuut

Laura esittelee jäsenkokoukselle sääntömuutosta koskevat asiat.

 1. Vaikuttamistoiminta
  1. Kampanja: Pakkomatkat -kampanjan päätös ja vetoomuksen luovutus Pakkomatkat-kampanjan vetoomus, johon oli kerätty 1985 allekirjoitusta, luovutettiin sisäministeri Paula Risikolle. Luovuttamassa olivat puheenjohtaja Matias Uusisilta, Yusuf Mahmoudi ja Iida Silfverberg sekä koordinaattori Jonas Biström. Vetoomus otettiin hyvin vastaan ja koettiin että meitä haluttiin kuunnella ja tapaamiseen oli panostettu. Ministeriaudiensseja kannattaa pyytää jatkossakin.
  2. Teemaryhmät:
   Rauharyhmä: Kesäkampanja ohi, syksy ja alkutalvi mahdollista näyttää Omin sanoin-leffoja erilaisissa tapahtumissa.
   Talous: Ryhmällä uudet vetäjät Jessica ja Yusuf, toimintaa kehitteillä.
   Ympäristö: Teemaryhmä keskittyy ruoktaturva-aiheisen kampanjan suunnitteluun. CM- viikonlopussa tarkoitus tehdä mm. video kampanjan tueksi. 2.11. tutkija Ville Lähde tulossa alustamaan teemailtaan Helsingissä.
 2. Koulutus
  1. Changemaker-viikonloppu 6.-8.10. Kuopiossa
   Leiriläisiä on tulossa 30, lisäksi työntekijöitä ja alustajia. Ohjelmaa on monimuotoisesti, mm. Norjan Changemakeristä tulossa talouskoulutusta Skatt2.0-kampanjasta, sarjakuvatyöpajaa ja paljon muuta. Ollaan saatu paljon ulkopuolisia alustajia.
  2. Rauhateemainen globaalikasvatusmateriaali
   Changemaker-harjoittelija Veera kertoi materiaalin työstämisen nykytilanteesta. Materiaalia kootaan vapaaehtoisten kanssa yhdessä järjestämällä työpajoja. Ensimmäinen työpaja järjestettiin 3.10. ja työpajoja on tarkoitus järjestää lisää pitkin lokakuuta. Tarkoitus on yhden kiinteän työryhmän sijaan koota materiaalia vaihtuvien työryhmien kanssa. Materiaaliin on tarkoitus saada harjoitusten ja tuntisuunnitelmien lisäksi saada myös ohjeita mm. työpajojen järjestämiseen. Valmiissa materiaalissa tulee näkymään changemakerien kädenjälki. Materiaalin pohjalta voidaan joulukuun alussa järjestää koulutus, jossa on tarkoitus demonstroida materiaalin käyttöä vierailutilanteissa ja laajentaa kouluvierailijoiden joukkoa.
 3. Tapahtumat

a. Maata näkyvissä-festarit

Changemaker-viikonlopussa voisi rekrytoida vapaaehtoisia työryhmään järkkäämään toimintaa. Festaripaikka on jo varattu, mutta festariaktiviteetti edelleen päättämättä.

 1. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
 2. Tiedotus
  1. Changemakerin visuaalisen ilmeen ja ohjeistuksen päivittäminen
   Kirkon Ulkomaanavun ilme on muuttunut ja tähän saumaan myös meillä olisi hyvä aika päivittää omaa ilmettämme. Uudistukseen ei ole budjetoitu varsinaisesti rahaa, mutta siihen on tällä hetkellä hyvin varaa. Koordinaattori-Sini esitteli nykyistä graafista ohjeistusta. Keskusteltiin mahdollisista värivaihtoehdoista ja todettiin että turkoosi raikastaa mitä vaan. Koordinaattori-Sini kokoaa ehdotuksia ja esittelee ne tavatessaan graafikon, joka tekee meille ehdotuksia.
  2. Yleisesitteen uusintapainos
   Nykyinen painos on melkein loppu ja nyt Kirkon Ulkomaanavun graafisen ilmeen muututtua on hyvä tilanne päivittää esitettä. Sisältö on hyvä, eli esitettä ei tarvitse tehdä kokonaan alusta, mutta nyt on tilaisuus päivittää värejä ja kuvitusta. Tärkeää myös päättää siitä miten suuri painos otetaan. Jos otetaan isompi painos kuin edellisestä versiosta, on nyt mahdollista ottaa painokset suomen-, ruotsin- ja englanninkielisistä versioista. Alustavasti päätetään ottaa uudesta versiosta 5000kpl painos suomeksi ja lisäksi otetaan pienemmät painokset ruotsiksi ja englanniksi. Varsinainen määrä tarkentuu myöhemmin.
 3. Globalisti

a. Numero 2/2017 tullut painosta. Numero 1/2018 on tarkoitus saada valmiiksi vielä tämän vuoden

puolella. Globalistilla on tulossa editointikoulutus vielä tämän kuukauden aikana, koulutus on jatkoa aiemmalle lehtityökoulutukselle. Globalistin budjettia on vielä jonkin verran jäljellä ja sitä tullaan käyttämään Facebook-mainontaan. Lisäksi on idea käynnistää kampanja jossa voi tilata Globalistin ilmaiseksi kotiin, pääpaino potentiaalisissa jäsenissä.

11. Kansainvälinen toiminta
a. Kansainvälisen verkoston kokous oli, kokous käsitteli REJADH Somali-järjestön hakemusta. Kokous oli

ollut kahta mieltä järjestön hyväksymisestä, Kambodzan Changemaker ehdotti REJADH Somalille vuoden koeaikaa ja myös Suomen Changemaker aikoo kannattaa tätä vaihtoehtoa. Muut verkoston jäsenet olivat valmiita hyväksymään järjestön hakemuksen.
Seuraavan kv-kokouksen paikka vielä auki.

 1. Sidoryhmät ja yhteistyöhankkeet

  Changemaker oli edustamassa Kirkon Ulkomaanavun 70-vuotisjuhlissa ja osallistumisesta viestittiin myös sosiaalisessa mediassa.

 2. Mobiilivideohanke

a. Syksyllä ja talvella voidaan järjestää näytöksiä hankkeen videoista. Lisäksi on suunnitteilla jonkinlainen

lopputapahtuma hankkeelle.

 1. Ilmoitusasiat
  1. Tänä vuonna liittynyt 119 uutta jäsentä. Tämän vuoden tavoite on 200 ja toivotaan että Maata

   näkyvissä-festarit tuo meitä lähemmäs sitä

  2. Tampereen tuomiokirkkoseurakunta toivoo Changemakeriä mukaan Tampereella toimivan Marhaban-

   keskuksen toimintaan. Keskus tekee paljon työtä mm. maahanmuuttajien ja monikulttuurisuusasioiden

   kanssa. Yhteistyön kautta olisi hyvä aktivoida toimintaa.

  3. OKM-hakemus on palautettu 29.9.
  4. Kirkon Ulkomaanavun vuosisuunnittelun yhteydessä verkoston vuoden 2018 budjetti on laadittu.
  5. Wihurin rahasto on myöntänyt Changemaker-verkostolle rahoitusta vuodelle 2018.
 2. Muut esille tulevat asiat

a. Ei muita esille tulevia asioita.

16. Kokouksen päätös

Tiimin kokous 4.10.2017 Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki Päätettiin kokous klo 18.42.