Tiimin kokous 4.3.2020

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 4.3.2020 kello 17.00, Changemakerin toimisto

Paikalla: Petteri Näreikkö, Linnea Parkatti, Essi Kurki, Oona Erkka (skype), Anna Joutsijoki (skype), Anne Heikkinen (skype), Globalistin päätoimittaja Aino Saarenmaa (kohdan 11 ajan) sekä työntekijät Jonas Biström ja Sini Tyvi

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 17:12.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan toimii Petteri Näreikkö. Kokouksen sihteerinä on Essi Kurki. Todetaan, kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Mikäli kenelläkään ei ole lisättävää esityslistalle, hyväksytään se kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi lisäämällä kohtaan 11. “Globalistin kuulumiset”. Lisäksi ilmastolakko (4d.) ja strategiatyöskentely (12 b.) nostetaan päätösasioiksi. Sidosryhmätyöskentely Ilmastotoiminta.fi:hin liittyen käsitellään kohdassa 10 b.

4. Vaikuttamistoiminta

a. Keskusteltiin mahdollisuudesta ehdottaa nuorta ehdokasta Kirkon Ulkomaanavun hallitukseen, kun uusi hallitus nimetään myöhemmin keväällä.

b. Millaisissa kanavissa Changemaker haluaa vaikuttaa?

Keskustelussa nousi esiin kiinnostus Allianssin toimintaa kohtaan.

Changemaker pyrkii keskittämään resurssejaan ja osallistuu tiiviisti kampanjoihin ja verkostoihin, joihin on sitoutunut tällä hetkellä.

c. Onko Changemakerilla kiinnostusta tehdä tiiviimpää yhteistyötä Kirkon Ulkomaanavun kanssa vaikuttamiseen liittyen?

Tiimi on halukas tapaamaan KUA:n vaikuttamistoiminnan päällikkö Katri Suomen.

d. Kansainvälinen ilmastolakko 13.3. klo 9-14

Päätetään, että Changemaker osallistuu ilmastolakkoon ja markkinoi tilaisuutta jäsenistölleen. Changemaker järjestää oman yhteislähdön ilmastolakkoon. Essi on luvannut hoitaa mainostuksen, Anne hoitaa käytännön järjestelyt.

5. Kansainvälinen toiminta

6. Koulutus ja vierailut

7. Tapahtumat

a. Tiimin jäsenten Changemaker-illat
Tiimin jäseniä muistutetaan varaamaan omat Changemaker-iltansa.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

9. Ruotsinkielinen toiminta

a. Changemakerin ruotsinkielisen toiminnan suunnitelmat

Ruotsinkielisiä tapahtumia tulossa, Changemaker-ilta järjestetään ruotsiksi Turussa. Syksyllä A-koulutus ja Changemaker-ilta Helsingissä ruotsiksi.

10. Viestintä ja tiedotus

a. Tiimin esittelyt some-kanavissa

Ohjeet ja aikataulu esittelyjen tekoon lähetetty sähköpostitse. Esittelyt julkaistaan 2-3 päivän välein. Tekstit ja kuvat lähetetään Oonalle sunnuntaina 8.3. mennessä.

b. Sidosryhmät (Ilmastotoiminta.fi)

Toimiston sähköpostiin tullut yhteydenotto Ilmastotoiminta.fi-sivustolta. He haluavat tuoda esiin toimijoita, joiden kautta nuoret voivat lähteä mukaan ilmastotoimintaan. Tämä olisi hyödyllinen paikka Changemakerille tavoittaa uusia nuoria mukaan toimintaansa. Esittelyn deadline 6.3.

Päätetään, että Changemaker toimittaa esittelyn sivustolle.

11. Globalisti

a. Globalistin kuulumiset

Tulevan lehden juttujen deadline oli viime viikolla ja ne alkavat olla kasassa. Ruotsinkielisiä tekstejä kaivataan vielä. Seuraava toimituskokous 11.3, jossa vieraana Elli Harju Hyvän sään aikana -projektista. Syksyn lehden teema on vielä auki.

b. Globalistin nimeä vaihtaminen

On ehdotettu, että lehden nimeä vaihdettaisiin, koska Globalisti-termiä käytetään myös loukkaavassa merkityksessä.

Asiasta keskustellaan lisää tulevassa strategiatyöpajassa. Nimen pohdintaa jatketaan uuden strategian pohjalta.

Keskusteluun nousi myös Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin tehtävien kierto, tulisiko pestien olla pidempiaikaisia ja vaihtua limittäin jatkuvuuden takaamiseksi.

12. Hallinto ja talous

a. Halutaanko Kirkon Ulkomaanavun kanssa tehtäviin yhteistyöperiaatteisiin kirjaus tiiviimmästä yhteydenpidosta?

Sovitaan, että kirjausta ei tehdä. Yhteydenpitoa pyritään edistämään muilla tavoin.

b. Strategiatyöskentely

Jäsenkyselyn tulokset tällä hetkellä suppeat, strategia saanut vähän kommentteja. Strategiatyöpaja järjestetään 11.3. Jäsenkyselyssä esille nousseita teemoja olivat vaikuttamiskoulutuksen, Changemaker-iltojen ja kansainvälisen toiminnan tärkeys jatkossakin.

Ehdotetaan, että työskentelyn pohjana hyödynnetään vanhaa strategiaa, mutta sitä muutetaan ja sanoitetaan uudelleen.

13. Ilmoitusasiat

a. Sini lomalla viikon. Strategiaviikonloppu pidetään Sipoossa, tiimille tästä lisää tietoa ensi viikolla.

14. Muut esille tulevat asiat

a. Changemaker-viikonloppuun vähän ilmoittautuneita, mainostusta tulee lisätä.

15. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa klo 19:02.