Tiimin kokous 5.11.2019

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (aukeaa uuteen ikkunaan)

TIIMIN KOKOUS 5.11.2019 KLO 17.30, ETELÄRANTA 8, HELSINKI

1. Kokouksen avaus
Kokous avataan ajassa 17:34

2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii Petteri Näreikkö, sihteerinä Angelica Saari
Läsnäolijat: Sini-tuuli Suominen, Elsa Pakkasvirta, Helmi Saksholm, Anni Valden

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista on ok.

4. Hallinto ja talous
a. Petteri toimii puheenjohtajana vuoden 2019 loppuun Julia Mannin sijaisena.
• Julia M. seuraavaan kokoukseen mukaan.
b. Uuden tiimin perehdyttämisestä keskustelu: listataan suosikit, inhokit ja kuinka kehittää pestejä:
• Tiimin sisäinen viestintä paremmaksi. Sähköposteihin vastaaminen tehokkaammaksi. Kiirellisissä asioissa Whatsapp.
• Pesteihin vähimmäisvaatimukset, vähimmäistehtävät.
• Joka kokouksessa jokainen tiiminjäsen kertoisi mitä viime kokoukseen nähden tehty, mitä tekemättä yms.
• Hyvä perehdytys tiiminjäsenille, perustehtävät selväksi
• Alussa korostetaan, että kysyminen on ok ja tiimityö on yhteistyötä. Viesteihin vastataan ja kommunikoidaan. Yhteistyö avain onnistumiseen. Ennen tiimikokousta ilmoitetaan tiimiläisten kesken onko kokouksessa paikalla vai ei.
• Pesteihin liittyvät hankalat asiat tiimiläisille ja missä voisi tukea tiimiläisiä: Vaikuttamistoiminnassa työskentelyyn enemmän tukea tiimiltä/toimistolta. Tiimi tapaisi muutoinkin kuin kokouksissa, jotta syntyisi enemmän ideoita/tapahtumia yms. Sovittaisiin tapaamisia.
• Tiedotus ja sometiimi ei ole toiminut yhteistyössä toivotulla tavalla.
• Otettaisiin vanha tiedottamistyyli, esim. 1 blogipostaus/kuukausi, some-kaikilla. Somegurun rooli muistuttaa ihmisiä, ei olla yksin vastuussa somesta.
• Kaikille tiimiläisille wordpress-tunnukset
• Tapahtumavastaavalla selkeys mistä koordinoi, esim. Pelkät viikonloput

5. Vaikuttamistoiminta
a. 15-vuotiskampanja
i. logo valmis
ii. tarroja ja giffejä tulossa
iii. seuraava kokous pe ip
Jonas näytti logon, kertoi infoa ja seuraava kokous pidetään perjantai iltapäivällä 8.11. Juhlansuunnittelulle ja kampanjaryhmällä oma whatsapp-ryhmä. Kampanjamatskun postaus alkaa ensi viikolla.
b. Kampanjan suunnittelupäivä
iv. 25.1.2020 Mikael sali, alustuksia ja työryhmätyöskentelyä
Jonas kertoi päivän sisällöstä.
c. Changemaker-illat
v. 13.11 Kansanedustaja Saara Hyrkkö, vaikuttaminen eduskunnassa ja hallituksessa
vi. 28.11 cm-ilta: journalismi-koulutus, teemana instagram storyjen käyttö https://www.changemaker.fi/ajankohtaista/tapahtumat/cm-ilta-videot-vaikuttamisen-valineena/

6. Koulutukset
a. C-koulutuksen kouluttajan ideointi/valinta
Ehdotettiin muutamia eri kampanjoita, joista voisi kysyä puhujaa koulutukseen. Jonas selvittää asiaa.

7. Globalisti
a. Haku päätoimittajaksi ja toimitussihteeriksi
Jonas päivitti tiedon hakijoiden määrästä, valinta tehdään tiimin kokouksessa 3.12.
b. Numeron 1/2020 edistyminen
Globalistin edistymisessä tekstin deadline tällä viikolla. Lehti edistyy hyvin. Ruotsinkielisen sisällön tuottaminen ainut vaikeus. Lehden pitäisi valmistua ajallaan.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Paikalliskoordinaattorit
Jonas ja Sini kertoi, että suunnitteilla 5 paikkakunnalle paikalliskoordinaattorit, jotka järjestäisi vähintään 5 tapahtumaa.
b. Paikallisryhmä toiminta Turku
Sini ottaa yhteyttä Angelicaan ja he suunnittelevat
yhdessä Turun toiminnan kehittämistä.
Turku osallistuisi 15-vuotiskampanjaan ja juhlaan videotervehdys (työpaja)

9. Tiedotus
a. Somejoulukalenterin ideointi
Anni koordinoi some-kalenteria, Elsa ohjeistaa Annia viime vuoden pohjalta. Päivittäjiksi tarvitaan tiimiläisiä ja paikallisryhmäaktiiveja.

10. KV-asiat
a. Amin Alin perustama Changemaker
Järjestö voi olla Changemaker International -verkoston jäsen vain, mikäli se hyväksytään virallisesti verkoston jäseneksi.
b. Youth CoPin kokous
Kokouspäivä päätetään 6.11. Kiireellisimpiänä asiana käsitellään nuorten hallitusedustajien asemaa. Lisäksi päätetään nuorisoedustajista muihin CoP-ryhmiin.
b. Changemaker International Networkin kokous
Kokousten vetovastuu on siirtynyt Kenialle, joka järjestää kokouksen marraskuussa.
c. Uuden vpj:n perehdytys
Sinituuli kokoustaa Sinin ja uuden vpj:n Annen kanssa 7.11.

11. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet
a. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto
Petteri tapaa NPN:n edustajan. Olemme kiinnostuneita erityisesti nuorten osallisuutta koskevan työpajan fasilitoinnista.
b. Yhteistyö Wisen kanssa
Petteri kehittää uudessa työssään WISE:n yhteistyötä nuorisojärjestöjen kanssa. Changemaker voisi olla mukana eri tavoin, muun muassa osallistumalla somessa julkaistavaan joulukalenteriin.
c. Haave -verkosto
Helmi, Elsa ja Petteri ovat ilmoittautuneet mukaan. Changemaker järjestää tilaisuudessa työpajan.
d. Lentovero-kansalaisaloite sai 50 000 nimeä! Changemaker on kiinnostunut jatkamaan työtä kampanjan parissa.
e. Kansalaistori Järvenpäässä 26.11.
Kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittaa halustaan osallistua Jonakselle.
f. BMOL bilsan ja mantsan opet yhteiskunnallinen vaikuttaminen kouluissa työpaja
Sinituuli ja Anni osallistuvat 28.11. pidettävään ideointipajaan.
g. Allianssin syyskokous
Sini ja Petteri osallistuvat.

12. Tapahtumat
a. Maata Näkyvissä, Turku
Marraskuussa 15.-17.11. järjestettävässä tapahtumassa pidetään ständiä. Viime vuosina tapahtumasta on saatu paljon uusia jäseniä. Ständillä nostetaan esiin ainakin CM:n 15-vuotiskampanja.
b. 15v juhlat ja Changemaker-palkinto
Kaikille avoin juhlatyöryhmä kokoustaa Helmin johdolla. Päätettiin jakaa 10-vuotisjuhlan tapaan Changemaker-kunniamaininta ansioituneille changemakereille.

13. Ilmoitusasiat
Sini Tyvi on palannut töihin koordinaattoriksi.

14. Muut asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

15. Kokous päätetään ajassa 19:15.