Tiimin kokous 5.4.2016

Tiimin kokous 5.4.2016 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 5.04.2016 kello 16.15 Skype

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.25.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Paikalla Ronja Karkinen, Sini Tyvi, Sini Savolainen, Pertti Keinänen, Sonja, Jaro Karkinen, Patrick Ahlstrand, Aino Tiitta, Laura Tiitu.
Puheenjohtajana toimii Ronja, sihteerinä Patrick.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista tällaisenaan.

4. Yhteistyö SKY:n kanssa, esittelijänä Ronja
Päätettiin siirtää myöhemmäksi.

5. Common cause -tehtävä, esittelijänä Ronja.
Ronja Karkinen esitteli Common cause harjoitusta, ja puhuttiin Changemakerin arvoista.

6. Valmistautuminen jäsenkokoukseen
Jaettiin jäsenkokouksen esittelyvastuita:
Patrick esittelee Verkoston kuulumiset osuuden.
Paikallisryhmien ohjeistuksen esittelee Pertti.
Teemaryhmien periaateohjelmat esittelee Jaro.
Sini Savolainen esittelee strategian.
Syrjinnästä vapaa alueen aloitteen esittelee Pertti.
Ronja kysyy vaalitoimikuntaan vapaaehtoisia.

7. Ympäristö
Liikakalastuskampanjan kuulumiset:
Pidetty koulutuksia Turussa, Tampereella ja Joensuussa. Osallistujia ei ollut hirveän paljoa.
Pohdittiin ketä paneelikeskusteluun voisi kysyä. Sini S. ehdotti entistä ympäristöministeriä. Ehdotettiin myös kaupan edustajaa.

8. Rauha
Rauha ryhmän edustajat tapaavat perjantaina 6.4.16 Länsi-Sahara aktiivia Helsingissä.

9. Velka
Velkaryhmä on suunnitellut kevään ja syksyn toimintaa. Seuraavana tapahtumana leffa-ilta.

10. Kansainvälisyys
Ronja selvittää Islannin Changemakeriltä näkökulmia verovälttelyyn.

11. Tiedotus
Kampanjasta ja Oulun tempauksesta lähetetty tiedotteita eri medioille.

12. Globalisti
Globalistilla menee hyvin. Seuraava kokous Tampereella.

13. Jäsenet
Käyty läpi meneillään olevia projekteja.

14. Tapahtumat
Tapahtumia tulossa runsaasti.

15. Koulutus
Viikonlopun kuulumiset
Viikonloppuun tulossa noin 20 osallistujaa. Paikallismedioihin tiedotetaan kampanjatempauksesta.

16. Paikallisryhmät
Toiminta osana seurakunnan nuorisotoimintaa:
Pohdittiin voisiko seurakunnan työntekijöille antaa enemmän vastuuta uusien seurakuntien yhteyteen perustettavista Changemaker ryhmistä. Haluttaisiin tavoittaa seurakuntien työntekijöitä suoraan, ja ennen sitä on tarpeen tuottaa materiaalia.
Changementor-ryhmä?:
Päädyttiin perustamaan Changementoreille oma Facebook-ryhmä, jossa he voisivat jakaa ajatuksiaan ja ideoitaan. Parasta toteutusta pohditaan vielä ennen perustamista.

17. Toimiston kuulumiset
Pertti ei ole ollut toimistolla kovinkaan paljoa. Sini tehnyt paljon viikonloppuun liittyviä valmistelevia töitä. CM-viikonlopusta kertyvien vapaiden takia molemmat työntekijät tekevät loppukevään osa-aikaista viikkoa.

18. Ilmoitusasiat

19. Muut esille tulevat asiat

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.20.