Tiimin kokous 5.9.2016

Tiimin kokous 5.9.2016 klo 18.00. Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki 

Tiimin kokous PDF(avautuu uuteen ikkunaan)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 18.07

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii Ronja Karkinen, sihteerinä toimii Patrick Ahlstrand.

Skypeitse Jaro Karkinen ja Jaana Rissanen. Puhelimessa Anne Heikkinen. Paikalla työntekijät Sini Tyvi ja Lauri Lind.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen 

Vastauksia 11.  Tullut jonkun verran palautetta esimerkiksi esteettömyydestä ja avoimuuden puutteesta. Toisaalta myös mainintoja sen puolesta että porukka on hyvä. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota että viestinnässä näkyisi enemmän erilaisia ihmisiä.

Erikseen nimetty työryhmä jatkaa yhdenvertaisuussuunnitelman tekemistä. Ronja selvittää työryhmän tilannetta.

5. Toimintasuunnitelma 2017 ja OKM:n rahoitushaku

Käsiteltiin tavoitettavia kohderyhmiä ja sitä mitä eri kohderyhmille tarjotaan.  Teemaryhmät kohdennetaan enemmän yliopisto-opiskelijoille, ja nuorempaa ikäryhmää innostetaan mukaan enemmän esimerkiksi seurakuntien yhteydessä oleviin paikallisryhmiin. Panostetaan sekä paikallisesti että teemaryhmien kohdalla koulutuksia ja sellaista toimintaa, johon voi tulla mukaan vain katsomaan ja kuulemaan, jos haluaa..

Sini laittaa toimintasuunnitelman kommenteille, kommentit 14.9 mennessä.

6. Kansainvälisyys

Kansainväliseen kokoukseen valittiin edustajaksi Ronja Karkinen ja Anne Heikkinen.

Osallistujia tulossa myös Tanskasta, Norjasta, Islannista, Kambodzhasta, Keniasta ja Pakistanista.

7. Ympäristö

Suunnitteilla  muutamia puhujatilaisuuksia. Jaro menossa esittelemään kampanjaa kirkon ympäristöpäiville. 26.11 järjestetään kampanjan lopputempaus.

Päätettiin, että Changemaker on mukana Hiilivapaa Suomi -kampanjassa.  Ronja on yhteydessä kampanjan järjestäjiin tarkemmista yksityiskohdista.

8. Rauha

Seuraava kokous on 30.9. Tulevaa kampanjaa edistetään ennen kokousta Facebook-ryhmässä..

9. Talous

Järjestetään puhujatilaisuus, josta lisätietoja myöhemmin. Mietittiin myös kannanoton tekemistä verokysymyksistä.

10. Jäsenet

Pohdittiin yliopistojen sähköpostilistojen käyttöä tapahtumien mainostamiseen.

Haastettiin tiimiläiset kutsumaan syksyn Changemaker-viikonloppuun kutsumaan uusia ihmisiä.

11. Paikallisryhmät

Paikallisryhmätoiminnan edistämiseksi käynnistetään työryhmä lokakuussa.  Patrick vastaa työryhmän perustamisesta.

12. Tapahtumat

a) Valittiin Jaana Rissanen edustamaan Changemakeriä Yhden hinnalla -suunnitteluryhmään.

b) Ohjelmaehdotus Nuori 2017 – tapahtuman ohjelmaosuuden suunnittelua jatkaa Ronja.

13. Koulutus

Puhuttiin koulutusviikonlopun koulutuksista, jotka edistyvät hyvää vauhtia.

14. Tiedotus

a) Some-vapaaehtoiset -kohta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

b) Mainostetaan mahdollisuutta tuottaa blogeja Changemakerin sivuille. Jaro ottaa vastuun tästä.

15. Globalisti

16. Toimiston kuulumiset

-Työntekijät osallistuivat Diak-ammattikorkeakoulun järjestöpäivään.

17. Ilmoitusasiat

18. Muut esille tulevat asiat

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 20:08.